Generelle indstillinger

For at få vist og redigere dine generelle indstillinger skal du gå ind under Indstillinger > Generelle indstillinger.

Generelle indstillinger indeholder:

 • Par og synkroniser
 • Cykelindstillinger (Kun synlig, hvis du har parret en cykelsensor med dit ur)
 • Stabil pulsmåling
 • Restitutionsmåling
 • Flytilstand
 • Lysstyrke for baggrundsbelysning
 • Forstyr ikke
 • Mobilmeddelelser
 • Kontrolfunktioner til musik
 • Enheder
 • Sprog
 • Advarsel om inaktivitet
 • Vibrationer
 • Jeg bærer mit ur på
 • Placering af satellitter
 • Om dit ur

Par og synkroniser

 • Par og synkroniser telefon/Par sensor eller anden enhed: Par sensorer eller mobile enheder med dit ur. Synkroniser data med Flow-app.
 • Parrede enheder: Få vist alle de enheder, du har parret med dit ur. Disse kan omfatte pulsmålere, løbesensorer, cykelsensorer og mobile enheder.

Cykelindstillinger

Cykel-indstillinger er kun synlige, hvis du har parret en cykelsensor med dit ur.

 • Hjulstørrelse: Indstil hjulstørrelsen i millimeter. Få instruktioner til at måle hjulestørrelsen under Parring af sensorer med dit ur.
 • Kranklængde: Indstil kranklængden i millimeter. Indstillingen er kun synlig, hvis du har parret en wattmåler.
 • Sensorer i brug: Vis alle de sensorer, du har knyttet til cyklen.

Stabil pulsmåling

Slå funktionen Stabil pulsmåling Til eller Fra eller til Kun nat. Hvis du vælger tilstanden Kun nat, skal du indstille pulsmåling til at starte på det tidligste tidspunkt, som du går i seng på.

Få flere oplysninger under Stabil pulsmåling.

Restitutionsmåling

Vælg, hvordan du vil måle din restitution

Brug Recovery Pro til specifikvejledning om at skabe balance mellem din træningsbelastning og restitution på baggrund af ortostatiske tests og spørgsmål om restitution. Når det er slået til, beder uret dig om at planlægge en ortostatiske test mindst tre dage om ugen. Vælg hvilke dage, og tryk på Gem. Få flere oplysninger under Recovery Pro.

Vælg Nightly Recharge for at få automatiskrestitutionsmåling og tips baseret på målinger i løbet af natten. Uret beder dig om at slå funktionen stabil pulsmåling til, hvis den ikke allerede er slået til. Stabil pulsmåling skal være slået til, for at Nightly Recharge kan virke. Vælg Til eller Kun nat. Hvis du vælger tilstanden Kun nat, skal du indstille pulsmåling til at starte på det tidligste tidspunkt, som du går i seng på.

Flytilstand

Vælg Til eller Fra.

Flytilstand afbryder al trådløs kommunikation fra dit ur. Du kan stadigvæk bruge det, men du kan ikke synkronisere dine data med Polar Flow-mobilappen eller bruge det med trådløst tilbehør.

Lysstyrke for baggrundsbelysning

Vælg Høj, Medium, Lav eller Kun med lysknap. Denne indstilling påvirker kun lysstyrken af bevægelse til aktivering af baggrundsbelysning og den automatiske baggrundsbelysning, der tændes, når der trykkes på en knap. Lysstyrken for baggrundsbelysning for knappen LYS påvirkes ikke, da den ikke kan ændres.

Forstyr ikke

Vælg Fra, Til eller Til ( - ). Indstil den periode, hvor du ikke vil forstyrres. Vælg, Start kl. og Slut kl.. Når den er slået til, modtager du ingen meddelelser eller underretninger om opkald. Bevægelse til aktivering af baggrundsbelysning og lyde slås også fra.

Mobilmeddelelser

Slå mobilmeddelelser Fra eller Til, når du ikke træner. Meddelelser er tilgængelige, når du ikke træner og under træningspas.

Kontrolfunktioner til musik

Aktivér kontrolfunktioner til musik for træningsvisningen og/eller urdisplayet. Få flere oplysninger under Kontrolfunktioner til musik.

Enheder

Vælg metriske (kg, cm) eller britiske (lb, ft). Indstil de enheder, der bruges til at måle vægt, højde, distance og hastighed. Brug celcius til at måle temperaturen i metriske enheder, og brug Fahrenheit til at måle i britiske enheder.

Sprog

Du kan vælge det sprog, du vil bruge på dit ur. Dit ur understøtter følgende sprog: Bahasa Indonesia, Čeština, Dansk, Deutsch, Eesti, English, Español, Français, Italiano, 日本語, Magyar, Nederlands, Norsk, Polski, Português, 简体中文, Русский, Slovenščina, Suomi, Svenska eller Türkçe.

Advarsel om inaktivitet

Slå advarslen om inaktivitet Til eller Fra.

Vibrationer

Slå vibrationer for rullemenupunkter til eller fra.

Jeg bærer mit ur på

Vælg Venstre hånd eller Højre hånd.

Placering af satellitter

Skift det satellitnavigationssystem, som dit ur bruger udover GPS. Indstillingen er på dit ur under Generelle indstillinger > Placering af satellitter. Du kan vælge GPS + GLONASS,  GPS + Galileo eller GPS + QZSS.Standardindstillingen er GPS + GLONASS.Med disse valgmuligheder kan du afprøve forskellige satellitnavigationssystemer og finde ud af, om de kan give dig forbedret præstation på områder, som de dækker.

GPS + GLONASS

GLONASS er et russisk globalt satellitnavigationssystem. Det er standardindstillingen, da dens globale satellitsynlighed og pålidelighed er den bedste af de tre nævnte, og vi anbefaler generelt at bruge den.

GPS + Galileo

Galileo er et globalt satellitnavigationssystem, som EU står bag.

GPS + QZSS

QZSS er et regionalt filoverførselssystem med fire satellitter samt satellitbaseret forstærkelsessystem udviklet til at forbedre GPS i Asien-Oceanien-regionerne med fokus på Japan.

Om dit ur

Kontrollér enheds-id'et for dit ur samt firmwareversionen, HW-modellen, A-GPS-udløbsdatoen og de urspecifikke regulatoriske mærker. Genstart dit ur, slå det fra, eller nulstil alle data og indstillinger på det.

Genstart: Du kan prøve at genstarte dit ur, hvis du får problemer med det. Hvis du genstarter uret, bliver ingen af indstillingerne eller dine personlige data slettet fra uret.

Sluk: Sluk dit ur. Du kan tænde for uret igen ved at holde OK-knappen nede.

Nulstil alle data og indstillinger: Nulstil ur til fabriksindstillinger. Dette sletter alle data og indstillinger på dit ur.