Favoritter

I Favoritter kan du gemme og administrere dine foretrukne træningsmål i Flow-webtjenesten og Flow-mobilappen. Du kan bruge dine favoritter som planlagte mål på dit ur. Få flere oplysninger under Planlæg din træning i Flow-webtjenesten.

Du kan se det maksimale antal på dit ur. Antallet af favoritter i Flow-webtjenesten er ikke begrænset. Hvis du har over 100 favoritter på Flow-webtjenesten, overføres de første 100 på listen til dit ur under synkronisering. Du kan ændre rækkefølgen af dine favoritter ved at trække og indsætte dem. Vælg den favorit, du vil flytte, og træk den til den ønskede plads på listen.

Føj et træningsmål til Favoritter:

 1. Opret et træningsmål.
 2. Klik på ikonet for Favoritter i nederste højre hjørne på siden.
 3. Målet føjes til dine favoritter.

eller

 1. Åbn et eksisterende mål, du har oprettet fra din Dagbog.
 2. Klik på ikonet for Favoritter i nederste højre hjørne på siden.
 3. Målet føjes til dine favoritter.

Rediger en favorit

 1. Klik på ikonet for Favoritter i øverste højre hjørne ud for dit navn. Alle dine foretrukne træningsmål vises.
 2. Klik på den favorit, du vil redigere, og klik derefter på Rediger.
 3. Du kan ændre sportsgrenen, målnavnet, og du kan tilføje noter. Du kan ændre målets træningsdetaljer under Hurtig eller Faseopdelt. (Få flere oplysninger i kapitlet planlægning af din træning). Når du har foretaget alle de nødvendige ændringer, skal du klikke på Opdater ændringer.

Fjern en favorit

 1. Klik på ikonet for Favoritter i øverste højre hjørne ud for dit navn. Alle dine foretrukne træningsmål vises.
 2. Klik på ikonet for slet i øverste højre hjørne af træningsmålet for at fjerne det fra listen over favoritter.