Kompas

Hvis du vil bruge kompasset under træningspas, skal du føje det til de sportsprofiler, du vil se det i. I Flow-webtjenesten skal du gå til Sportsprofiler > Vælg rediger på den sportsprofil, du vil føje kompasset til, > gå til Relateret til enhed, og vælg Grit X Pro > Træningsvisninger > Tilføj nyt > Fuld skærm > Kompas, og vælg Gem. Husk at synkronisere ændringerne til dit ur.

Brug af kompasset under et træningspas

Under et træningspas kan du rulle til kompasvisningen med knapperne OP/NED. Displayet viser din kurs og kardinalretningerne.

Kalibrering af kompasset

Du bliver muligvis bedt om at kalibrere kompasset under et træningspas. Hvis det er tilfældet, skal du følge anvisningerne på displayet for at kalibrere det.

Du kan også manuelt kalibrere kompasset i hurtigmenuen. Sæt træningspasset på pause, og tryk på LET for at åbne hurtigmenuen, og vælg Kalibrer kompas. Følg anvisningerne på displayet.

Lås kursen

Tryk på OK i kompassets træningsvisning for at låse din aktuelle kurs. Displayet viser derefter afvigelsen fra din låste kurs med rødt.

Bemærk, at kompasset skal kalibreres først.

Brug af kompas uden for træningspas

Tilføj kompas-urdisplayet fra visninger af urdisplay for at bruge den, når du ikke træner. Når du har tilføjet den, skal du swipe til venstre eller højre, indtil du finder kompasset.

Lås kursen

Tryk på OK i kompasvisningen for at låse din aktuelle kurs. Displayet viser derefter afvigelsen fra din låste kurs med rødt.

Kalibrering af kompasset

Hvis du vil kalibrere kompasset, skal du rulle hele vejen ned og vælge Kalibrer.