Barometer

Barometerfunktionerne omfatter højde, hældning, opstigning og nedstigning. Højden måles med en atmosfærisk lufttryksensor, der omdanner det målte lufttryk til en højdemåling. Op- og nedstigning vises i meter/fod.

Barometerhøjde kalibreres automatisk to gange via GPS under de første minutter af et træningspas. I starten af et træningspas inden kalibreringen er højden kun baseret på barometerlufttryk, der ind imellem kan være unøjagtigt, afhængigt af tilstandene. Højdedata efterkorrigeres efter kalibrering, så unøjagtige målinger set i starten af et træningspas bliver automatisk korrigeret bagefter, og de korrigerede data kan vises i Flow-webtjenesten og appen efter dit træningspas, når dine data er synkroniseret.

For at få de mest nøjagtige højdemålinger anbefaler vi, at du altid manuelt kalibrerer højden, hver gang der er en pålidelig reference, som f.eks. en maksimalværdi eller et topografisk kort, eller når du er på havniveau. Højden kan kalibreres manuelt fra træningsvisningen for højde i fuld skærm. Tryk på OK for at angive den aktuelle højde.

Mudder og snavs på enheden kan forårsage unøjagtige højdemålinger. Hold din enhed ren for at sikre dig, at den barometriske højdemåling fungerer korrekt.

Højdedata, når du ikke træner

Når du ikke træner, kan du se din nuværende højde og højdeprofil fra de seneste 6 timer fra urdisplayet Placering.

Gå til Visninger af urdisplay, og tilføj urdisplayet Placering for at se din højde direkte fra uret, når du ikke træner.