Tilbage til start

Funktionen Tilbage til start fører dig tilbage til startpunktet for dit træningspas via fugleflugt.

Sådan bruger du funktionen Tilbage til start under et træningspas:

  1. I førtræningsvisning skal du trykke på knappen LYS eller trykke på for at åbne hurtigmenuen.
  2. Vælg Tilbage til start fra listen, og vælg Gå tilbage via fugleflugt.

Sådan vender du tilbage til startpunktet via fugleflugt:

  • Hold uret vandret foran dig.
  • Bliv ved med at bevæge dig, så uret kan registrere, hvilken retning du bevæger dig i. En pil peger i retning af dit startpunkt.
  • Følg altid pilen for at vende tilbage til dit startpunkt.
  • Uret viser også kursen og den direkte distance (fugleflugt) mellem dig og startpunktet.

Du kan også indstille Tilbage til start under et træningspas ved at sætte træningspasset på pause, åbne hurtigmenuen med LYS-knappen, rulle ned til Tilbage til start og vælge Gå tilbage via fugleflugt.

Hvis du føjer træningsvisningen Tilbage til start til en sportsprofil i Polar Flow, er den altid slået til for den pågældende sportsprofil, og den behøver derfor ikke slås til under hvert træningspas.

Når du befinder dig i nye omgivelser, bør du altid have et kort ved hånden i det tilfælde, at uret mister satellitsignalet, eller at batteriet løber ud.