Wstęp

Sensor kadencji Polar służy do pomiaru kadencji, tj. obrotów korby na minutę podczas jazdy rowerem. Ten sensor jest kompatybilny z urządzeniami, które obsługują usługę Bluetooth® prędkości i kadencji podczas jazdy rowerem.

Możesz korzystać z sensora w połączeniu z wieloma popularnymi aplikacjami do fitness oraz produktami Polar korzystając z technologii Bluetooth®. Sprawdź kompatybilne produkty i urządzenia na stronie support.polar.com.