Uvod

Polar senzor kadence predviđen je za mjerenje kadence, tj. broja okretaja osovine u minuti, za vrijeme vožnje bicikla. Senzor je kompatibilan s uređajima koji podržavaju Bluetooth® uslugu brzine i ritma vožnje bicikla.

Senzor možete koristiti s mnoštvom najpoznatijih aplikacija za fitness kao i s proizvodima Polar koji koriste Bluetooth® tehnologiju. Sve kompatibilne proizvode i uređaje pronaći ćete na adresi support.polar.com.