Exportera data

Exportera träningsdata i XLS- eller CSV-format. Du kan välja att exportera data för hela laget eller bara data från vissa spelare, och du kan också välja om du vill exportera data från utvalda faser eller från hela träningspasset. Välj information och variabler från kolumnerna.

Du kan välja bland följande variabler: Spelarnummer, Spelarnamn, Träningspassnamn, Typ, Fasnamn, Varaktighet, Starttid, Sluttid, Minpuls (slag/min), Snittpuls (slag/min), Maxpuls (slag/min), Minpuls (%), Snittpuls (%), Maxpuls (%), Tid i pulszon, Total distans, Distans/min, Maxhastighet, Snitthastighet, Sprintlöpningar, Distans i hastighetszon, Antal accelerationer, Kalorier, Träningsbelastningspoäng, Hjärtbelastning, Återhämtningstid, Tid i effektzoner, Muskelbelastning i effektzoner, Muskelbelastning, Min. RR-intervall, Max RR-intervall, RR-snittintervall och HRV (RMSSD).

Exportera träningsdata

 1. Välj ett träningspass i vyn Aktiviteter.
 2. Klicka på EXPORTERA i det övre högra hörnet.
 3. Välj spelare.
 4. Välj faser.
 5. Välj vilka data som ska visas.
 6. Klicka på EXPORTERA SOM XLS eller EXPORTERA SOM CSV.

Exportera spelarens rådata

 1. Välj ett träningspass i vyn Aktiviteter.
 2. Klicka på EXPORTERA i det övre högra hörnet.
 3. Välj spelare.
 4. Klicka på EXPORTERA RÅDATA .

Funktionen Exportera rådata exporterar data sekund för sekund från ett träningspass. Export av rådata ger dig en zip-fil med spelarspecifika mappar som innehåller en CSV-fil, en .txt-fil och en GPX-fil

 • CSV-filen innehåller information sekund för sekund om puls, hastighet, sträcka, acceleration/fartminskning och stegfrekvens.
 • .txt-filen innehåller ofiltrerade RR-intervalldata som kan analyseras med verktyg för hjärtfrekvensvariation från tredje part.
 • GPX-filen innehåller positionsinformation som kan granskas med tjänster från tredje part.