RS800CX Korisnički priručnik

10. UPORABA NOVOG PRIMOPREDAJNIKA

Uvođenje novog primopredajnika

Ako ste kupili novi primopredajnik, treba ga uvesti u monitor srčane frekvencije. To se naziva učenje i traje nekoliko sekundi. Uvođenje osigurava da vaš monitor srčane frekvencije prima signale samo s vašeg primopredajnika i omogućuje vježbanje u grupi bez smetnji.

U vremenskom prikazu pritisnite OK > New WearLink found, Teach new WearLink? (Pronađen novi WearLink. Uvedi novi WearLink?).

Nosite primopredajnik i provjerite da niste u blizini (40 m) drugih Polar WearLink W.I.N.D. primopredajnika. U vremenskom režimu, pritisnite OK. Monitor srčane frekvencije počne tražiti signal primopredajnika.

Kada se identificira novi primopredajnik, prikaže se New WearLink found, Teach new WearLink?

  • Odaberite YES za potvrdu procesa uvođenja. Kada je proces uvođenja gotov, prikaže se Completed!. Počnite snimanje vježbanja pritiskom na OK.

  • Odaberite NO za poništavanje uvođenja.

Za povratak u vremenski prikaz, pritisnite i držite STOP tipku.

↑ Povratak na vrh