RS800CX Korisnički priručnik

9. TESTOVI

Polar Fitness TestTM

Polar Fitness TestTM je lak, siguran i brz način za mjerenje vaših aerobnih (kardiovaskularnih) sposobnosti u mirovanju. Rezultat, Polar OwnIndex, je usporediv s maksimalnim unosom kisika (VO2max), koji se obično koristi za ocjenu aerobnih sposobnosti. Vaša dugoročna fizička aktivnost, otkucaji srca, promjenjivost otkucaja srca u mirovanju, spol, starost, visina i masa utječu na OwnIndex. Polar Fitness Test je razvijen da ga koriste zdrave odrasle osobe.

Aerobna sposobnost se odnosi na činjenicu koliko dobro vaš kardiovaskularni sustav radi za prijenos kisika u vaše tijelo. Što imate više aerobne sposobnosti, to je vaše srce jače i efikasnije. Dobre aerobne sposobnosti imaju mnoge zdravstvene prednosti. Na primjer, pomažu u smanjenju visokog krvnog tlaka i rizika od kardiovaskularnih bolesti i srčanog udara. Ako želite poboljšati vaše aerobne sposobnosti, u prosjeku treba šest tjedana redovitog vježbanja kako bi vidjeli značajnu promjenu vašeg OwnIndexa. Manje sposobni pojedinci će brže uočiti promjene. Što su vaše aerobne sposobnosti veće, to će promjene vašeg OwnIndexa biti manje

Aerobne sposobnosti se najbolje poboljšavaju vrstama vježbi koje koriste velike grupe mišića. Takve aktivnosti uključuju trčanje, vožnju bicikla, hodanje, veslanje, plivanje, klizanje i skijaško trčanje.

Kako bi nadgledali vaš napredak, počnite s mjerenjem vašeg OwnIndexa nekoliko puta tijekom prva dva tjedna kako bi dobili početnu vrijednost, i nakon toga test ponovite otprilike jednom mjesečno.

S Polar Fitness Testom, također možete izračunati predviđeni maksimalni broj otkucaja srca (HRmax-p). HRmax-p rezultat puno bolje predviđa vaš individualni maksimalni broj otkucaja srca od formule na osnovi godina (220-godine). Za dodatne informacije o vrijednosti HRmax, pogledajte Korisničke postavke.

Kako bi osigurali da su testni rezultati pouzdani, vrijede slijedeći osnovni zahtjevi:

 • Test možete provesti bilo gdje – u kući, u uredu, u fitnes centru – uz uvjet da je okolina mirna. Ne bi smjelo biti ometajuće buke (npr. televizija, radio ili telefon) i drugih ljudi koji vam pričaju.

 • Test uvijek provodite u istoj okolini i u isto vrijeme.

 • Izbjegavajte puno jesti ili pušiti 2-3 sata prije testa.

 • Izbjegavajte teške fizičke napore, alkohol i lijekove na dan testiranja i dan prije.

 • Trebali bi biti opušteni i mirni. Legnite 1-3 minute prije početak testa.

Prije testa

Nosite primopredajnik

Za dodatne informacije, pogledajte Nošenje primopredajnika.

Unesite korisničke informacije

Odaberite Settings > User

Za provođenje Polar Fitness Testa, unesite vaše osobne informacije i razinu dugoročnih fizičkih aktivnosti u Korisničke postavke.

Uključite HRmax-p

Ako želite dobiti predviđeni maksimalni broj otkucaja srca, uključite HRmax-p.

Odaberite Test > Fitness > HR max-p > On

Provođenje testa

Odaberite Test > Fitness > Start > Fitness Test Lie Down

Fitnes test započne unutar pet sekundi. Strelice označavaju da test traje. Legnite, ostanite opušteni i ograničite pokrete tijelom i komunikaciju s drugim osobama.

Ako u Korisničkim postavkama niste postavili vašu dugoročnu fizičku aktivnost, na zaslonu se pojavi Set your personal activity level. Odaberite Top, High, Moderate ili Low. Za dodatne informacije o razinama aktivnosti, pogledajte Korisničke postavke.

Ako vaš monitor srčane frekvencije ne prima otkucaje vašeg srca na početku ili za vrijeme testa, test nije uspio i prikaže se Test failed, check WearLink. Provjerite da li su elektrode primopredajnika vlažne i da li tekstilna traka dobro naliježe, te ponovo započnite test.

Kada test završi, ćuti će te dva zvučna signala. Prikaže se OwnIndex s brojčanom vrijednosti i ocjeni razine. Za dodatne informacije o ocjenama, pogledajte Klase fitnes razina.

Za prikaz vašeg predviđenog maksimalnog broja otkucaja srca (Predicted maximum heart rate) pritisnite DOLJE. Pritisnite OK za izlaz.

Update to VO2 max? (Nadopuni VO2 max?)

 • Odaberite Yes za spremanje OwnIndex vrijednosti u vaše korisničke postavke i izbornik Fitness Test Trend.

 • Odaberite No samo ako znate vašu u laboratoriju izmjerenu vrijednost VO2maxi ako se razlikuje sa više od jedne klase fitnes razine od OwnIndex rezultata. Vaša OwnIndex vrijednost se sprema samo u izbornik Fitness Test Trend. Za dodatne informacije, pogledajte Fitness Test Trend.

Update to HR max? (ako jeHRmax-p aktivirano)

 • Odaberite Yes za spremanje vrijednosti u vaše korisničke postavke.

 • Odaberite No ako znate vašu u laboratoriju izmjerenu vrijednost HRmax.

Test možete zaustaviti u bilo kojem trenutku pritiskom na STOP. Na par sekundi se prikaže Fitness Test canceled.

Spremljene vrijednosti OwnIndex i HRmax-p će se koristiti za proračun potrošnje kalorija.

Nakon testa

Klase fitnes razina

Vaš OwnIndex ima najviše smisla prilikom usporedbe vaših individualnih vrijednosti i promjena kroz vrijeme. OwnIndex se također može interpretirati na osnovi spola i starosti. Pronađite vaš OwnIndex u donjoj tablici i usporedite kakve su vaše aerobne sposobnosti u odnosu na druge osobe vašeg spola i godina.

Vrhunski sportaši obično imaju vrijednost OwnIndexa iznad 70 (muškarci) i 60 (žene). Sportaški olimpijske izdržljivosti mogu doseći vrijednosti i do 95. OwnIndex je najviši u sportovima koji uključuju velike grupe mišića, kao što su trčanje ili skijaško trčanje.

Muškarci

Starost

Jako nisko

Nisko

Dovoljno

Srednje

Dobro

Vrlo dobro

Izvrsno

20-24

< 32

32-37

38-43

44-50

51-56

57-62

> 62

25-29

< 31

31-35

36-42

43-48

49-53

54-59

> 59

30-34

< 29

29-34

35-40

41-45

46-51

52-56

> 56

35-39

< 28

28-32

33-38

39-43

44-48

49-54

> 54

40-44

< 26

26-31

32-35

36-41

42-46

47-51

> 51

45-49

< 25

25-29

30-34

35-39

40-43

44-48

> 48

50-54

< 24

24-27

28-32

33-36

37-41

42-46

> 46

55-59

< 22

22-26

27-30

31-34

35-39

40-43

> 43

60-65

< 21

21-24

25-28

29-32

33-36

37-40

> 40

Žene

Starost

Jako nisko

Nisko

Dovoljno

Srednje

Dobro

Vrlo dobro

Izvrsno

20-24

< 27

27-31

32-36

37-41

42-46

47-51

> 51

25-29

< 26

26-30

31-35

36-40

41-44

45-49

> 49

30-34

< 25

25-29

30-33

34-37

38-42

43-46

> 46

35-39

< 24

24-27

28-31

32-35

36-40

41-44

> 44

40-44

< 22

22-25

26-29

30-33

34-37

38-41

> 41

45-49

< 21

21-23

24-27

28-31

32-35

36-38

> 38

50-54

< 19

19-22

23-25

26-29

30-32

33-36

> 36

55-59

< 18

18-20

21-23

24-27

28-30

31-33

> 33

60-65

< 16

16-18

19-21

22-24

25-27

28-30

> 30

Ova klasifikacija je dobivena na osnovi podataka iz 62 stručna ispitivanja gdje vrijednost VO2max direktno mjerena na odraslim ljudima u SAD, Kanadi i 7 Europskih država. Referenca: Schwartz E., Reibold RC. Aerobic fitness norms for males and females aged 6 to 75 years: a review, Aviat Space Environ Med; 61:3-11, 1990.

Fitness Test Trend

Odaberite Test > Fitness > Trend

Razvoj vašeg OwnIndexa možete vidjeti u izborniku Trend. Prikazuje se do 16 OwnIndex vrijednosti i odgovarajući podaci. Kada datoteka trenda testa postane puna, najstariji rezultati se automatski brišu.

Prikažu se zadnji datum testa, graf vaših OwnIndex rezultata i zadnja OwnIndex vrijednost. Za pregled drugih vrijednosti koristite tipke GORE ili DOLJE.

Brisanje OwnIndex vrijednosti

Odaberite Test > Fitness > Trend

Odaberite vrijednost koju želite izbrisati i pritisnite i držite tipku SVJETLO > Delete value? No/Yes. Potvrdite s OK.

Analiza OwnIndex rezultata sa softverom

Prebacivanje testnih rezultata u softver nudi mogućnost analize rezultata na razne načine, kao i pristup više detaljnim informacijama o vašem napretku. Softver vam također omogućuje da napravite grafičku usporedbu s prethodnim rezultatima.

↑ Povratak na vrh

Polar OwnOptimizerTM

Općenito

Uspješno vježbanje zahtijeva privremeno preopterećivanje: duže trajanje vježbe, veći intenzitet ili viši ukupni volumen. Kako bi izbjegli preveliko prenaprezanje, preopterećenju mora uvijek slijediti adekvatno razdoblje odmora. Bez adekvatnog razdoblja odmaranja, možete iskusiti smanjenje performansi kao rezultat većih volumena vježbanja, umjesto poboljšanje. Polar OwnOptimizer je lak i pouzdan način za određivanje da li vaš program vježbanja optimalno povećava vaše performanse. Polar OwnOptimizer je razvijen za uporabu od strane zdravih odraslih osoba.

Polar OwnOptimizer je modifikacija tradicionalnog ortostatičkog testa preopterećenja. To je savršen alat, ugrađen u Monitor srčane frekvencije, za svakoga tko redovito vježba, najmanje tri puta tjedno, za poboljšanje sposobnosti ili dosezanja konkurentnih ciljeva. Ova značajka je bazirana na mjerenju otkucaja srca i promjenjivosti otkucaja srca za vrijeme ortostatičkog testa (ustajanje nakon opuštenog ležanja). OwnOptimizer vam pomaže da optimizirate vaše opterećenje prilikom vježbanja tako da iskusite povećanje performansi, a ne da se one na duže vrijeme smanje. Polar OwnOptimizer je baziran na redovitim dugoročnim mjerenjima pet parametara otkucaja srca. Dvije od ovih pet vrijednosti se izračunavaju u mirovanju, jedna za vrijeme ustajanja i dvije u stajanju. Svaki put kada provedete ovaj test, Monitor srčane frekvencije sprema vrijednosti otkucaja srca i uspoređuje ih s prethodnim snimljenim vrijednostima.

Prije testa

Osnovni testovi

Kada koristite OwnOptimizer po prvi put, treba provesti šest osnovnih testova tijekom dva tjedna kako bi se odredile vaše osnovne osobne vrijednosti. Ova osnovna mjerenja se trebaju provesti tijekom dva uobičajena tjedna vježbanja, ne tijekom tjedana teških vježbi. Osnovna mjerenja bi trebala uključivati testove provedene nakon dana vježbanja i nakon dana odmora.

Nadzor OwnOptimizer vrijednosti

Nakon osnovnih snimanja, trebali bi nastaviti provoditi test 2-3 puta na tjedan. Testirajte se tjedno, ujutro nakon dana odmora i nakon dana teškog vježbanja (ili niza dana teških vježbi). Opcijski treći test se može provesti nakon dana normalnog vježbanja. OwnOptimizer možda neće dati pouzdane informacije za vrijeme smanjenja intenziteta vježbanja ili tijekom vrlo neredovitog vježbanja. Ako uzmete pauzu od vježbanja od 14 dana ili više, treba ponovo provesti osnovne testove.

Provođenje testa

Test bi se trebao uvijek provoditi u standardnim/sličnim uvjetima kako bi se dobili najpouzdaniji podaci. Preporuča se da test provedete ujutro prije doručka. Vrijede slijedeći osnovni zahtjevi:

 • Nosite primopredajnik. Za dodatne informacije, pogledajte Nošenje primopredajnika.

 • Trebali bi biti opušteni i smireni.

 • Možete sjediti u opuštenom položaju ili ležati na krevetu. Tijekom testiranja položaj bi uvijek trebao biti isti.

 • Test možete provesti bilo gdje – u kući, u uredu, u fitnes centru – uz uvjet da je okolina mirna. Ne bi smjelo biti ometajuće buke (npr. televizija, radio ili telefon) ili drugih osoba koje vam pričaju.

 • • Izbjegavajte jesti, piti i pušiti 2-3 sata prije testa.

Provođenje testa

Odaberite Test > Optimizer > Start > Optimizer Lie Down

Strelice označavaju daje test u tijeku. Za vrijeme prvog dijela testa, koji traje 3 minute, nemojte se pomicati.

Nakon 3 minute, ručna jedinica će se oglasiti i prikaže se Optimizer Stand up. Ustanite i ostanite stajati 3 minute.

Nakon 3 minute, ručna jedinica će se ponovo oglasiti i test je završen.

Prikaže se numerička i pisana interpretacija rezultata. Pritisnite DOLJE kako bi vidjeli vaš prosječan broj otkucaja srca (bpm) za vrijeme ležanja (HRrest), najviši broj otkucaja srca za vrijeme ustajanja (HRpeak) i prosječni broj otkucaja srca za vrijeme stajanja (HRstand).

Test možete zaustaviti u bilo kojem trenutku pritiskom na STOP. Na par sekundi se prikaže Optimizer Test canceled.

Ako vaš monitor srčane frekvencije ne prima otkucaje vašeg srca, prikaže se Test failed. Check WearLink. Provjerite da li su elektrode primopredajnika vlažne i da li tekstilna traka dobro naliježe.

Nakon testa

Kako interpretirati rezultate

Monitor srčane frekvencije izračunava pet parametara otkucaja srca i promjenjivosti otkucaja srca. OwnOptimizer vrijednosti se proračunavaju usporedbom vaših zadnjih i prethodnih rezultata. Monitor srčane frekvencije će prikazati pisani opis vašeg statusa vježbanja. Detaljni opisi su dani ispod.

Good Recovery (1)

Vaši otkucaji srca su niži od prosjeka. To znači da ste se dobro odmorili. Možete nastaviti s vježbanjem, uključujući cikluse intenzivnih vježbi.

Normal State (2)

Vaši otkucaji srca su na normalnoj razini. Nastavite s vježbanjem; uključite cikluse lakih i intenzivnih vježbi, kao i dane odmora.

Training Effect (3)

Vaši otkucaji srca su viši od prosjeka. Prethodnih dana ste možda intenzivno vježbali. Imate dvije mogućnosti: 1) odmarajte se ili lagano vježbajte dan ili dva, ili 2) nastavite s intenzivnim vježbanjem dan ili dva dana i dobro se odmorite. Drugi izvori stresa kao što je početak groznice ili napad gripe mogu rezultirati u istoj vrsti odziva.

Steady State (4)

Vaši otkucaji srca su kontinuirano bili na normalnoj razini dugo vrijeme. Efikasno vježbanje zahtijeva teško vježbe i dobar odmor, i to bi trebalo uzrokovati varijacije u otkucajima srca. Vaši OwnOptimizer rezultati ukazuju na činjenicu da niste teško vježbali ili se niste dobro odmorili. Ponovo provedite test nakon odmora ili dana lakog vježbanja. Ako je odmor bio efikasan, vaš rezultat bi trebao pokazati Good recovery.

Stagnant State (5)

Vaši otkucaji srca su još uvijek na normalnoj razini i to se nastavilo kroz duže razdoblje. Rezultati ukazuju na činjenicu da vaše vježbanje nije bilo dovoljno intenzivno kako bi se optimalno razvijali. Kako bi efikasno poboljšali vaše stanje, u vaš program bi sada trebali uključiti intenzivnije ili duže vježbe.

Hard Training (6)

Vaši otkucaji srca su nekoliko puta bili viši od prosjeka. Možda ste namjerno vježbali teško. Rezultati ukazuju na preopterećenje i sada bi se trebali dobro odmoriti. Kako bi nadgledali vaš odmor, ponovo provedite test nakon jednog ili dva odmora ili dana lakšeg vježbanja.

Overreaching (7)

Vaš OwnOptimizer rezultat ukazuje na činjenicu da ste nekoliko dana ili tjedana vježbali s visokim intenzitetom. Vaši otkucaji srca su stalno bili na visokoj razini. To ozbiljno ukazuje da bi se trebali dobro odmoriti. Što ste duže teško vježbali, to bi razdoblje odmora trebalo biti duže. Ponovo provedite test nakon najmanje dva dana odmora.

Sympathetic Overtraining (8)

Vaš OwnOptimizer rezultat ukazuje na činjenicu da ste nekoliko dana ili tjedana vježbali s visokim intenzitetom, i da vaš odmor nije bio dovoljan. To je rezultiralo u takozvanom stanju "pretreniranja". Kako bi se vratili u normalno stanje za vježbanje, odmarajte se kroz pažljivo nadzirano razdoblje. Pratite vaš odmor provođenjem OwnOptimizer testa 2-3 puta tjedno.

Parasympathetic Overtraining (9)

Vaši otkucaji srca su ostali na niskoj razini, što obično ukazuje na dobar odmor. Međutim, drugi parametri ukazuju na "para-suosjećajno pretreniranje". Možda ste intenzivno vježbali dugo vrijeme, i odmor možda nije bio dovoljan. Provjerite druge znakove pretreniranja, kao što su smanjene performanse, povećani umor, promjene raspoloženja, problemi spavanja, stalni bolovi u mišićima, i/ili osjećaj pregorenosti ili malaksalosti. Možda ste također bili podvrgnuti drugim stresovima.

Općenito, razvoj para-suosjećajnog pretreniranja zahtijeva dugo razdoblje intenzivnog vježbanja. Kako bi se oporavili od para-suosjećajnog pretreniranja, morate kompletno obnoviti ravnotežu tijela. Odmor može potrajati nekoliko tjedana. Ne bi trebali vježbati, umjesto toga dobro se odmarajte većinu razdoblja oporavka. Možda par dana možete provesti lagane aerobne vježbe u kratkim ciklusima, i povremeno uključiti kratke cikluse većeg intenziteta.

Također možete u obzir uzeti sport koji nije vaš glavni sport. Međutim, trebao bi to biti sport s kojim se upoznati i u kojem vam je ugodno. Nadgledajte vaš oporavak provođenjem OwnOptimizer testa 2-3 puta tjedno. Kada osjetite da ste povratili ravnotežu, i vaši rezultati pokazuju Normal State ili Good recovery, po mogućnosti više od jednog puta, tada u obzir možete uzeti nastavak vježbanja. Kada počnete ponovo vježbati, započnite novo razdoblje testiranja s novim osnovnim mjerenjima.

Prije radikalne promjene programa vježbanja, u obzir uzmite OwnOptimizer rezultate zajedno s vašim subjektivnim osjećajem i bilo kojim simptomima koje imate. Ponovite OwnOptimizer test ako niste sigurni u standardizirane uvjete. Na rezultate individualnog testa može utjecati nekoliko vanjskih faktora, kao što su mentalni stres, kronična bolest, promjene okoline (temperatura, nadmorska visina) i drugi. Najmanje jednom godišnje bi trebali nadopuniti osnovne proračune, kada počnete s novim ciklusom vježbanja.

OwnOptimizer Trend

Odaberite Test > Optimizer > Trend

U Trend izborniku pogledajte razvoj vaše OwnOptimizer vrijednosti. On uključuje 16 zadnjih OwnOptimizer vrijednosti, i datume kada su rezultati spremljeni. Kada datoteka trenda postane puna, zadnji rezultat automatski zamjenjuje najstariji.

Prikažu se zadnji datum testiranja, grafički trend vaših rezultata i zadnja vrijednost. Pritisnite OK za prikaz pisanog opisa rezultata. Za pregled drugih vrijednosti pritisnite tipke GORE ili DOLJE.

Brisanje OwnOptimizer vrijednosti

Odaberite Test > Optimizer > Trend

Odaberite vrijednost koju želite izbrisati i pritisnite i držite tipku SVJETLO. Delete value? No/Yes. Potvrdite s OK.

Poništavanje Trend datoteke

Odaberite Test > Optimizer > Reset

Možete poništiti OwnOptimizer testno razdoblje. Svi testni rezultati će biti izbrisani iz memorije. Nakon provođenja testa nakon 365 dana dugog testnog razdoblja, ili po prvi put unutar 30 dana, prikaže se Reset test period?

Analiza rezultata sa softverom

Prebacivanje testnih rezultata u softver nudi mogućnost analize rezultata na razne načine, kao i pristup više detaljnim informacijama o vašem napretku. Softver vam također omogućuje da napravite grafičku usporedbu s prethodnim rezultatima.

↑ Povratak na vrh