RS800CX Korisnički priručnik

8. PROGRAM VJEŽBANJA

Pregled programa

Koristeći Polar ProTrainer 5 stvorite i prebacite vama prilagođeni program vježbanja u monitor srčane frekvencije. Ovo poglavlje uključuje osnovne upute kako pregledavati i upravljati programom kada ga prebacite u vaš monitor srčane frekvencije. Za dodatne informacije o stvaranju programiranih vježbi s ovim softverom, prebacivanjem u monitor srčane frekvencije i analizu vaših performansi nakon vježbanja, pogledajte upute softvera Polar ProTrainer 5.

Nakon skidanja programa za vježbanje, u vašem monitoru srčane frekvencije su prikazana dva dodatna izbornika, u kojima možete pregledati vaš program i provjeriti vaš dnevni raspored. Pomičite se kroz tjedne, dane i vježbe s tipkama GORE i DOLJE. Tjedan i dan odaberite s OK.

Pregled vašeg tjednog programa

Odaberite Program > Week view

Tjedni pregled nudi pregled vaših tjednih vježbi. Bijeli stupac predstavlja planirano vrijeme vježbanja, a crni stupac predstavlja obavljeno vrijeme vježbanja. Ispod stupaca prikazano je tjedno ciljano vrijeme vježbanja.

Pritisnite i držite tipku SVJETLO za pregled slijedećih informacija u svezi tjedna:

 • Week info: Naziv i opis tjedna.

 • Targets: Sažetak ciljeva za ovaj tjedan. Kalorije, udaljenost* i trajanje. Planirano vrijeme za sportske zone: pritisnite OK i prebacujte se između sportskih zona s GORE ili DOLJE.

 • Results: Sažetak tjednih rezultata. Kalorije, udaljenost* i trajanje. Planirano vrijeme za sportske zone: pritisnite OK i prebacujte se između sportskih zona s GORE ili DOLJE.

 • Reminder: Postavite alarm (na vrijeme; 10 min, 30 min ili 1 sat prije vježbe) i definirajte vrstu zvuka (Silent, Beep, Normal).

 • Program off: Uklonite program iz vašeg monitora srčane frekvencije.

Za pregled vašeg dnevnog programa

Odaberite Program > Week view > Day view

Odaberite Today > Exercise view

Dnevni pregled nudi pregled vaših dnevnih vježbi. Bijeli stupac predstavlja planirano vrijeme vježbanja, a crni stupac predstavlja obavljeno vrijeme vježbanja. Ispod stupaca prikazano je dnevno ciljano vrijeme vježbanja.

Pritisnite i držite tipku SVJETLO za pregled slijedećih informacija u svezi dana:

 • Targets: Sažetak ciljeva za ovaj dan. Kalorije, udaljenost* i trajanje. Planirano vrijeme za sportske zone: pritisnite OK i prebacujte se između sportskih zona s GORE ili DOLJE.

 • Results: Sažetak dnevnih rezultata. Kalorije, udaljenost* i trajanje. Planirano vrijeme za sportske zone: pritisnite OK i prebacujte se između sportskih zona s GORE ili DOLJE.

Pregled vaše dnevne vježbe

Odaberite Program > Week view > Day view > Exercise view

Pregled vježbe prikazuje slijedeće informacije: naziv vježbe, opis i ciljano trajanje.

Pritisnite i držite tipku SVJETLO za pregled slijedećih informacija:

 • Targets: Sažetak ciljeva za ciklus vježbanja. Kalorije, udaljenost* i trajanje. Planirano vrijeme za sportske zone: pritisnite OK i prebacujte se između sportskih zona s GORE ili DOLJE.

 • Phases: Sažetak faza ciklusa vježbanja.

 • Sport profile: Naziv odabranog sportskog profila. Za dodatne informacije, pogledajte upute softvera.

 • Reminder: Postavite vrijeme podsjetnika.

*Potreban opcijski s3 trkaći senzor, G3 GPS senzor ili biciklistički senzor brzine W.I.N.D.

↑ Povratak na vrh

Provođenje programiranih vježbi

Početak vježbanja

Ako ste postavili podsjetnik, vaš monitor srčane frekvencije će vas podsjetiti da vježbate u skladu s planom na postavljeni datum. Pregledajte informacije o planiranoj vježbi pritiskom na OK kada se podsjetnik ugasi.

Početak dnevne vježbe

Odaberite Today > Exercise view > OK > OK

Odaberite Program > Week view > Day view > Exercise view > OK > OK

Za dodatne informacije o snimanju vježbanja, pogledajte Počnite vježbati. Vaš monitor srčane frekvencije će vas voditi kroz ciklus vježbanja.

Vježbanja u fazama

Dolje je dan primjer intervalne vježbe, koja je podijeljena u četiri faze:

Warm up / P1: Trčite 10 minuta s otkucajima srca između 55-65% vašeg maksimalnog broja otkucaja srca.

Interval / P2: Trčite 3 km s ritmom između 3:30-4:00 min/km.

Recovery / P3: Nakon 3 km neka broj otkucaja vašeg srca padne na 120 bpm. Ponovite faze 2 i 3 šest puta.

Cool down / P4: Trčite 10 minuta s ritmom između 5:00-6:00 min/km.

Prikazi za vrijeme vježbanja

Za vrijeme vježbe vidjeti će te slijedeće vrste prikaza:

Svaka faza započinje s prikazom:

Naziv faze

Vrsta zone

Granice zone

Broj preostalih ponavljanja faze

Za vrijeme vježbe prikaz faze pokazuje:

Odbrojavanje vremena/udaljenosti*, brojač vremena, broj trenutne faze

Ciljanu zonu u grafičkom formatu (osvježavanje svakih 10 sek., prikazujući zadnjih 8 minuta na zaslonu)

Otkucaji srca

Broj preostalih ponavljanja faze

Svaka faza završava s prikazom:

Trajanje ili udaljenost* faze

Razlika otkucaja srca (koliko ste povećali ili smanjili vaše otkucaje srca za vrijeme ove faze) ili prosječna brzina/ritam

Prosječni broj otkucaja srca

Broj završenih faza

Kada je programirana vježba završena, zaslon prikazuje da je vježba završena.

Monitor srčane frekvencije ulazi u režim Free vježbe i možete nastaviti vježbati bez postavki. Vježba se sprema i informacije se skupljaju u datoteku dok ne zaustavite vježbu.

Za dodatne informacije u svezi planiranja ciklusa i prebacivanja na vaš monitor srčane frekvencije sa softverom, pogledajte upute softvera.

Funkcije za vrijeme vježbanja

Promijenite iste postavke programirane vježbe kao i bilo koje druge vrste vježbe. Za dodatne informacije o različitim funkcijama za vrijeme vježbe, pogledajte Funkcije tipki tijekom vježbanja.

Programirana vježba koristi postavke sportskog profila, postavljenih u softveru. Ako za vrijeme vježbanja promijenite postavke monitora srčane frekvencije (npr. faktor kalibracije), promjene će se odnositi samo na trenutnu vježbu. Slijedeći put kada počnete istu vježbu, monitor srčane frekvencije će koristiti postavke sportskog profila definirane u softveru.

Izbornik kruga

Za pregled izbornika kruga za vrijeme programirane vježbe, pritisnite i držite OK. Pomičite se između opcija s tipkama GORE ili DOLJE, i potvrdite s OK. Sadržaj izbornika kruga ovisi o vašoj vježbi.

 • End phase: završetak trenutne faze i prebacivanje na slijedeću fazu u vježbi.

 • Jump to: Prebacivanje na bilo koju drugu fazu vaše vježbe.

 • Lock zone ili Unlock zone: zaključajte otkucaje srca ili brzinu/ritam* prema određenoj sportskoj zoni ako vježbate bez postavljenih ciljanih zona.

Za pregled rezultata vježbe

Odaberite File > Exercise log

Nakon završetka programirane vježbe, podaci vašeg vježbanja će biti spremljeni u File. Za dodatne informacije, pogledajte Analiza rezultata vježbanja.

*Potreban opcijski s3 trkaći senzor, G3 GPS senzor ili biciklistički senzor brzine W.I.N.D.

↑ Povratak na vrh