RS800CX Korisnički priručnik

6. NAKON VJEŽBANJA

Prestanak vježbanja

Prekinite snimanje vježbanja pritiskom na STOP. Za potpuni prekid snimanja, ponovo pritisnite STOP.

Nakon vježbanja pobrinite se za vaš primopredajnik. Nakon uporabe skinite priključak s pojasa. Neka primopredajnik bude suh i čist. Za kompletne upute za brigu i održavanje, pogledajte Briga i održavanje.

↑ Povratak na vrh

Analiza rezultata vježbanja

Za pregled osnovnih podataka o vašim performansama, pogledajte File na vašem monitoru srčane frekvencije. Za sveobuhvatnu analizu podatke prebacite u Polar ProTrainer 5 softver. Ovaj softver nudi razne opcije za analizu podataka.

Monitor srčane frekvencije i softver se spajaju preko IrDA (infracrvene) veze. Prvo otvorite Polar ProTrainer 5 softver. Odaberite Connect u monitoru srčane frekvencije i postavite ga ispred infracrvenog prozora osobnog računala. Za više informacija o prijenosu podataka, pogledajte upute za softver.

Odaberite File za slijedeće opcije:

 • Exercise log daje popis od maksimalno 99 datoteka vježbanja.

 • Weekly uključuje sažetke prošlih 16 tjedana.

 • Totals prikazuje kumulativne informacije o vježbanju.

 • U izborniku Delete, možete izbrisati datoteke vježbanja.

Dnevnik vježbanja

Odaberite File > Exercise log

Detaljne informacije o vašem vježbanju možete pregledati u Exercise log. Pojaviti će se slijedeće informacije:

 • Naziv vježbe.

 • Stupac koji predstavlja vježbu. Visina stupca označava trajanje vježbe. To prikazuje promjenu vašeg ciklusa u grafičkom formatu.

 • Datum vježbe.

Informacije koje se pojavljuju na zaslonu (a – e dolje dani prikazi) ovise vrsti vježbe i postavkama (npr. ako vaša vježba ne uključuje faze, informacije o fazama se neće prikazati).

Pomičite se kroz stupce vježbe s tipkama GORE i DOLJE i pritisnite OK za pregled:

a. Basic (osnovne) informacije

Odaberite File > Exercise log > Basic

b. Sport zones (sportske zone) informacije

Odaberite File > Exercise log > Sport zones

c. Phases (faze) informacije

Odaberite File > Exercise log > Phases

d. Laps (krugovi) informacije

Odaberite File > Exercise log > Laps

d. Multisport summary (Multisport sažetak)

Uz svaku datoteku vježbanja koja je dio kombinirane vježbe, zakačen je multisport sažetak.

Odaberite File > Exercise log > Multisport summary

a. Basic

Odaberite File > Exercise log > Basic

Naziv vježbe

Vrijeme kada je vježba započela

Prijeđena udaljenost*

Ukupno vrijeme vježbe

Pritisnite OK i pomičite se s GORE ili DOLJE:

Heart rate (otkucaji srca). Prikaz se mijenja između bpm i postotka u odnosu na maksimalni broj otkucaja srca (HR%)

Maksimalni broj otkucaja srca

Minimalni broj otkucaja srca

Prosječni broj otkucaja srca

Target zones (HR / speed / pace) Ciljane zone (HR/brzina/ritam) - mijenja se prikaz zoni 1, zone 2 i zone 3

Gornja granica

Gornja granica

Time in, above, and below zone 1/2/3 Vrijeme u, iznad i ispod zone 1/2/3 (naziv faze prikaza u programiranoj vježbi)

Vrijeme iznad zone

Vrijeme ispod zone

Vrijeme u zoni

Calories expended during exercise.

Energy expenditure indicates overall exertion during exercise.

Speed/pace* (Brzina/ritam)

Maksimalna brzina/ritam

Prosječna brzina/ritam

Udaljenost*

Pritisnite i držite SVJETLO za prebacivanje između brzine i ritma.

Cadence* (Ritam)

Maksimalni ritam

Prosječni ritam

* Potreban je s3 senzor brzine trčanja ili senzor ritma W.I.N.D.

Stride length* (Dužina koraka)

Prosječna dužina koraka

* Potreban s3 senzor brzine trčanja W.I.N.D.

Running Index* (Indeks trčanja)

Za dobivanje vrijednosti indeksa trčanja, postoje uvjeti koje vaša vježba mora zadovoljiti. Za dodatne informacije, pogledajte Polar indeks trčanja.

* Potreban je s3 senzor brzine trčanja ili G3 GPS senzor W.I.N.D.

Funkcija Indeks trčanja je namijenjena za uporabu u sportovima koji uključuju trčanje. Na primjer, neće raditi tijekom vožnje bicikla s G3 senzorom.

Altitude (Nadmorska visina)

Maksimalna nadmorska visina

Minimalna nadmorska visina

Prosječna nadmorska visina

Riding time (Vrijeme vožnje)

Naziv bicikla

Vrijeme vožnje

Ascent/ Descent (Uspon/spust)

Uspon u metrima/stopama

Spust u metrima/stopama

Incline* (Uspon)

Maksimalni uspon u %

Maksimalni uspon u stupnjevima

*Potreban je senzor brzine W.I.N.D.

Decline* (Spust)

Maksimalni spust u %

Maksimalni spust u stupnjevima

*Potreban je senzor brzine W.I.N.D.

Temperature ( Temperatura)

Maksimalno oC

Minimalno oC

Prosječno oC

Pritisnite STOP za povratak na prikaz osnovnih informacija.

Dodatne osnovne informacije

Odaberite File > Exercise log. Odaberite vježbu s OK.

Za dodavanje vaše vlastite informacije o vježbi ili brisanje vježbe iz File, pritisnite i držite SVJETLO u prikazu osnovnih informacija (prikaže se naziv vježbe).

Za dodavanje informacije, odaberite Add info:

 • Rank: Dodajte ocjenu vašoj vježbi.

 • Feeling: Ocijenite vlastiti osjećaj tijekom vježbe.

 • Temperat.: Postavite temperaturu s GORE ili DOLJE.

 • Distance: Odaberite cipelu ili bicikl i unesite udaljenost. Udaljenost se nadopunjuje u dnevniku ukupnih i tjednih sažetaka udaljenosti.

b. Sport Zones

Odaberite File > Exercise log > Sport zones

U pregledu osnovnih informacija, pritisnite DOLJE za pregled Sport zones informacija.

Pritisnite OK i GORE ili DOLJE za pregled vremena proteklog u svakoj sportskoj zoni. Ovdje su varijacije vaših ciklusa prikazane u grafičkom formatu.

Pritisnite STOP za povratak na pregled Sport zones informacija.

c. Phases informacije

Odaberite File > Exercise log > Phases

Izbornik Phases se prikazuje samo ako je vježba stvorena s Polar ProTrainer 5 softverom i uključuje faze.

U pregledu Sport zones informacija, pritisnite tipku DOLJE za pregled Phases informacija. Svaka faza se može pregledati odvojeno.

Pregledavajte podatke pojedine faze pritiskom na OK. Usporedite faze pritiskom na GORE ili DOLJE.

Time (vrijeme)

Naziv faze

Prolazno vrijeme

Trajanje trenutne faze

Heart rate (otkucaji srca). Prikaz se mijenja između bpm i postotka u odnosu na maksimalni broj otkucaja srca (HR%)

Maksimalni broj otkucaja srca

Prosječni broj otkucaja srca

Increased HR / Recovery HR / HR differ. (Povećani HR / HR odmaranja / HR razlike.)

Razlika u otkucajima srca na početku i na kraju faze. Trenutni broj otkucaja srca u otkucajima u minuti (bpm), se mijenja s prikazom u postotku u odnosu na maksimalni broj otkucaja srca (HR%)

Povećani HR: Ako je broj otkucaja srca bio niži na početku faze nego na kraju, monitor srčane frekvencije će prikazati razliku u otkucajima srca (otkucaji na kraju minus otkucaji na početku). Za vrijeme radne faze, monitor srčane frekvencije će pokazati vrijednost povećanog broja otkucaja srca.

HR odmaranja: Ako je broj otkucaja srca bio viši na početku faze nego na kraju, monitor srčane frekvencije će prikazati razliku u otkucajima srca (otkucaji na početku minus otkucaji na kraju). Za vrijeme faze odmaranja, monitor srčane frekvencije će pokazati vrijednost otkucaja srca prilikom odmaranja.

HR razlike: Ako je broj otkucaja srca bio jednak na početku i na kraju faze, monitor srčane frekvencije će prikazati razliku otkucaja 0.

Speed/pace* (Brzina/ritam)

Maksimalna brzina/ritam

Prosječna brzina/ritam

Distance* (Udaljenost)

Prolazna udaljenost

Udaljenost trenutne faze

Cadence* (Ritam)

Maksimalni ritam

Prosječni ritam trenutne faze

* Potreban je s3 senzor brzine trčanja ili senzor ritma W.I.N.D.

Stride length* (Dužina koraka)

Prosječna dužina koraka trenutne faze

* Potreban s3 senzor brzine trčanja W.I.N.D.

Pritisnite STOP za povratak na pregled Phases informacija

d. Laps informacije

Odaberite File > Exercise log > Laps

U pregledu Phases informacija, pregledajte Laps informacije pritiskom na tipku DOLJE. Krugovi su prikazani samo ako je više od jednog kruga spremljeno u memoriju.

Number of recorded laps/autolaps (Broj snimljenih krugova)

Prosječno vrijeme kruga

Broj najboljeg (najbržeg) kruga se mijenja s njegovim vremenom

Zadnji krug nikada nije prikazan kao najbolji krug, čak iako se radi o najbržem krugu. Ako sudjelujete u utrci i želite uključiti vaš zadnji krug, na cilju pritisnite OK umjesto STOP. Na ovaj način zadnji stvarni krug je uključen u proračun za najbolji krug. Tada možete zaustaviti snimanje nakon cilja.

Pregledavajte informacije o krugu pritiskom na OK.

Usporedite informacije o različitim krugovima pritiskom na GORE ili DOLJE.

Za lakši pregled informacija o krugovima, prebacite datoteku vježbanja softver.

Time (Vrijeme)

Prolazno vrijeme

Vrijeme kruga

Heart rate (otkucaji srca). Prikaz se mijenja između bpm i postotka u odnosu na maksimalni broj otkucaja srca (HR%)

Maksimalni broj otkucaja srca

Prosječni broj otkucaja srca

Otkucaji srca na kraju kruga

Speed/Pace (Brzina/ritam)

Prosječna brzina/ritam

Brzina/ritam na kraju kruga

Pritisnite i držite SVJETLO za prebacivanje brzine/ritma

Distance (Udaljenost)

Prolazna udaljenost

Udaljenost kruga

Cadence (Ritam)

Maksimalni ritam

Prosječni ritam kruga

*Potreban je s3 senzor brzine trčanja ili senzor ritma W.I.N.D.

Stride length (Dužina koraka)

Prosječna dužina koraka kruga

* Potreban s3 senzor brzine trčanja W.I.N.D.

Incline (Uspon)

Uspon u %

Uspon u stupnjevima

*Potreban je senzor brzine W.I.N.D

Altitude (Nadmorska visina)

Uspon

Nadmorska visina

Altitude (Nadmorska visina)

Uspon

Nadmorska visina

Temperature (Temperatura)

Pritisnite STOP za povratak na pregled Laps informacija.

Tjedni sažetak

Odaberite File > Weekly

U tjednom sažetku, možete pregledati skupljene podatke 16 tjedana vježbanja. Stupac na desnoj strani nazvan This week prikazuje sažetak vježbanja trenutnog tjedna. Prethodni stupci su datirani prema nedjelji određenog tjedna. Pregledavajte prikazane tjedne s tipkama GORE ili DOLJE, i u donjem redu pregledajte ukupno trajanje vježbe.

Tjedan odaberite s OK kako bi pregledati ukupne potrošene kalorije, udaljenost* i vrijeme vježbanja u tom tjednu. Pritisnite DOLJE za pregled tjednih sportskih zona.

Kako bi vidjeli vrijeme provedeno u svakoj sportskoj zoni, pritisnite OK i pregledavajte sportske zone s tipkama GORE ili DOLJE.

Ukupni rezultati

Odaberite File > Totals

Totals prikaz uključuje kumulativne informacije snimljene za vrijeme vježbanja od zadnjeg poništavanja. Koristite datoteku ukupnih vrijednosti kao sezonski ili mjesečni brojač podataka o vježbanju. Vrijednosti se automatski nadopunjuju kada se snimanje vježbanja zaustavi.

Koristite GORE ili DOLJE za pregled slijedećih informacija:

 • Tot. Shoe1 distance (kumulativna udaljenost sa cipelama 1)

 • Tot. Shoe2 distance (kumulativna udaljenost sa cipelama 2)

 • Tot. Shoe3 distance (kumulativna udaljenost)

 • Tot. Bike1 distance (kumulativna udaljenost s biciklom 1)

 • Tot. Bike2 distance (kumulativna udaljenost s biciklom 2)

 • Tot. Bike3 distance (kumulativna udaljenost s biciklom 3)

 • Total Shoes distance (kumulativna udaljenost s cipelama)

 • Total GPS distance (kumulativna GPS udaljenost)

 • Total Bikes distance (kumulativna udaljenost s biciklom)

 • Total distance (kumulativna udaljenost)

 • Total duration (kumulativno trajanje)

 • Total calories (kumulativne kalorije)

 • Total exerc. count (kumulativni broj vježbi)

 • Total ascent (kumulativna udaljenost uspona)

 • Total odometer (kumulativna udaljenost pređenih kilometara)

 • Reset totals (poništavanje kumulativnih podataka)

Za poništavanje ukupnih vrijednosti:

Odaberite File > Totals > Reset totals

Odaberite vrijednost koju želite poništiti u izborniku i potvrdite s OK. Odaberite Yes za potvrdu poništavanja. Obrisane informacije se ne mogu vratiti. Odaberite No za povratak na Reset izbornik.

Brisanje datoteka

Odaberite File > Delete

U ovom režimu rada, možete obrisati prethodne vježbe, jednu po jednu, sve vježbe u isto vrijeme ili ukupne vrijednosti.

Pregledavajte slijedeće informacije s GORE ili DOLJE:

 • Exercise: Odabir jedne vježbe za brisanje.

 • All exerc.: Brisanje svih vježbi jednim pritiskom na tipku.

 • Totals: Brisanje svih ukupnih vrijednosti jednu po jednu ili sve ukupne vrijednosti odjednom.

Potvrdite odabirom Yes.

↑ Povratak na vrh