RS800CX Korisnički priručnik

5. VJEŽBANJE

Nošenje primopredajnika

Nosite primopredajnik za mjerenje broja otkucaja srca.

Prije početka snimanja, morate nositi WearLink primopredajnik.

 1. Dobro namočite područja elektroda pojasa tekućom vodom.

  Preporučamo uporabu kontaktnog gela (ECG gel) za optimizaciju kontakta između vaše kože i primopredajnika, pogotovo tijekom dugotrajnih natjecanja.

 2. Fiksirajte priključak na pojas. Namjestite pojas da bude čvrst ali da vam bude ugodno.

 3. Učvrstite pojas oko vaših prsa, malo ispod prsnih mišića i zakačite drugi kraj pojasa.

 4. Provjerite prianjaju li mokra područja elektroda čvrsto na vašu kožu i da je Polar logotip priključka na sredini i uspravan.

Kada ga ne koristite, skinite priključak s pojasa, kako bi maksimalizirali radni vijek primopredajnika. Pogledajte detaljne upute za pranje u poglavlju Briga i održavanje.

Polar WearLink primopredajnik se može koristiti sa specijalnom odjećom koja ima ugrađene elektrode od mekanog tekstila. Zakačite priključak primopredajnika direktno na odjeću bez pojasa tako da je Polar logotip priključka u uspravnom položaju.

↑ Povratak na vrh

Počnite vježbati

 1. Nosite primopredajnik prema uputama i započnite mjerenje broja otkucaja srca pritiskom na tipku OK.

 2. Unutar 15 sekundi na zaslonu se pojavi broj otkucaja vašeg srca.

  • Ako koristite senzor, odaberite cipelu ili bicikl pritiskom i držanjem tipke DOLJE ili u Settings > Shoes/bikes. Broj u donjem desnom kutu zaslona označava cipelu ili bicikl koji će se koristiti. Mirujte i pričekajte dok monitor srčane frekvencije ne pronađe signal senzora (ovisno o senzoru koji koristite, simbol trkača, biciklista ili GPS-a počne treptati).

  • Za brzu promjenu vrste vježbe, pritisnite i držite tipku GORE.

 3. Započnite s vježbanjem pritiskom na OK.

Ako se prikaže slijedeća poruka: (Naziv vježbe) requires a speed sensor, vaša vježba zahtijeva senzor brzine za prikaz brzine/ritma i udaljenosti* (npr. u vježbi ste definirali zone brzine/ritma*). Monitor srčane frekvencije se vraća u izbornik odabira vrste vježbe, gdje možete odabrati vježbu koja ne zahtijeva senzor brzine.

Alternativno, odaberite Settings, Reset trip ili Location.

U prikazu Settings prije vježbanja možete pregledati i promijeniti različite postavke. Za dodatne informacije o svim dostupnim postavkama, pogledajte 7. POSTAVKE. Izbornik Settings prikazuje slijedeće opcije:

 • Exercise: Odaberite Free, Basic, Interval, ili OwnZone (ako ste stvorili nove vježbe i one će biti na popisu).

  1. Select: Standardna vježba će biti odmah provedena, ili

  2. View: Pregledajte postavke vježbe.

 • Shoes/bikes: Odaberite cipele 1/2/3, bicikl 1/2/3 ili ništa. U popisu se nalaze samo cipele/bicikli koje ste aktivirali u Settings > Features > Shoes/bikes.

  Ako odaberete cipelu ili bicikl, te ste također aktivirali GPS funkciju, GPS će se koristiti samo za određivanje lokacije i praćenje rute.

 • GPS: Uključite/isključite GPS funkciju.

 • Altitude: Uključite/isključite funkciju nadmorske visine ili kalibrirajte nadmorsku visinu.

 • Rec.rate: Postavite učestalost snimanja.

 • RR data: Uključite ili isključite RR snimanje.

 • TZ Alarm: Uključite ili isključite zvukove alarma ciljane zone.

 • HR view: Odaberite prikaz broja otkucaja srca u otkucajima u minuti (bpm), kao postotak maksimalnog broja otkucaja srca (HR%) ili kao postotak rezerve otkucaja srca (HRR%).

 • Speed view: odaberite prikaz brzine* u kilometrima ili miljama na sat (km/h ili mph) ili u minutama po kilometru ili milji (min/km ili min/mi).

 • A.Lap: Uključite ili isključite funkciju automatskog kruga.

 • Display: Namještanje zaslona (za dodatne informacije, pogledajte Prilagođavanje zaslona monitora srčane frekvencije).

U opciji Reset trip možete poništiti udaljenost vožnje prije započinjanja vježbanja.

U opciji Location** možete provjeriti vašu trenutnu lokaciju. Monitor srčane frekvencije će odrediti vašu lokaciju koristeći zadnje GPS koordinate. Geografska širina i dužina su izraženi u stupnjevima i minutama. U najnižem redu je vidljiv broj satelita.

Za dodatnu analizu informacija o trasi, podatke prebacite u softver Polar ProTrainer 5. Pogledajte priručnik za softver za dodatne upute.

*Potreban opcijski s3 senzor brzine trčanja, G3 GPS senzor ili senzor brzine W.I.N.D.

**Potreban opcijski G3 GPS senzor W.I.N.D.

↑ Povratak na vrh

Kombiniranje vježbi

RS800CX monitor srčane frekvencije vam nudi opciju kombiniranja uzastopnih vježbi. Kada započnete novi ciklus vježbanja unutar jednog sata od prethodnog ciklusa, prikaže se Combine exercises? (Kombiniraj vježbe?).

Za kombiniranje, odaberite YES. Tijekom vježbanja se prikazuje multisport prikaz. Može se kombinirati maksimalno 10 vježbi. Za više informacija pogledajte Informacije na zaslonu.

Uporabom Polar ProTrainer 5 softvera, možete kombinirati vježbe nakon vježbanja i dodatno ih analizirati. Za više informacija pogledajte upute Polar ProTrainer 5 softvera.

↑ Povratak na vrh

Informacije na zaslonu

Vaš monitor srčane frekvencije vam omogućuje istovremeni prikaz tri različite linije informacija o vježbi. Pritiskom na tipke GORE ili DOLJE možete vidjeti različite prikaze. Naziv prikaza se pojavi na nekoliko sekundi. Naziv označava informaciju u donjem redu. Prikaz se mijenja ovisno o senzorima, koje ste ugradili, čije značajke su postavljene u On i o vrsti vježbe koju provodite.

Lako prilagodite prikaz monitora srčane frekvencije uz pomoć Polar ProTrainer 5 softvera.

Standardni prikaz na zaslonu kada koristite senzor brzine:

Heart rate (Otkucaji srca)

Brzina / ritam* / kalorije

Štoperica

Otkucaji srca

* Potreban opcijski s3 senzor brzine trčanja, G3 GPS senzor ili senzor brzine W.I.N.D.

Stopwatch (Štoperica)

Kalorije

Vrijeme

Štoperica

* Potreban opcijski s3 senzor brzine trčanja, G3 GPS senzor ili senzor brzine W.I.N.D.

Lap time (Vrijeme kruga)

Pokazivač zone

Otkucaji srca

Vrijeme kruga

Speed/pace (Brzina/ritam)

Ritam*

Udaljenost**

Brzina/ritam**

* Potreban opcijski s3 senzor brzine trčanja ili ritma W.I.N.D.

* Potreban opcijski s3 senzor brzine trčanja, G3 GPS senzor ili senzor brzine W.I.N.D.

Distance (Udaljenost)

Odbrojavanje

Pokazivač zone

Udaljenost*/vrijeme kruga

* Potreban opcijski s3 senzor brzine trčanja, G3 GPS senzor ili senzor brzine W.I.N.D.

Altitude (Nadmorska visina)

Otkucaji srca

Nagib

Nadmorska visina

Multi-sport (prikazuje se samo ako ste kombinirali trenutnu vježbu s prethodnom)

Ukupno trajanje kombinirane vježbe

Ukupne potrošene kalorije kombinirane vježbe

Ukupna udaljenost kombinirane vježbe*

* Potreban opcijski s3 senzor brzine trčanja, G3 GPS senzor ili senzor brzine W.I.N.D.

Exercise created with Polar ProTrainer 5 (Vježbe stvorene s Polar ProTrainer 5)

Ako ste skinuli program vježbanja iz softvera, na posebnom prikazu možete vidjeti detalje vašeg ciklusa vježbanja. Za dodatne informacije, pogledajte Provođenje programiranih vježbi. Ne možete mijenjati ovaj prikaz preko monitora srčane frekvencije.

↑ Povratak na vrh

Prilagođavanje zaslona monitora srčane frekvencije

Prilagodite zaslon vašeg monitora srčane frekvencije kako bi za vrijeme vježbanja prikazao željene informacije, bilo uporabom monitora srčane frekvencije ili softvera. Programirana vježba skinuta iz softvera i prikaza vježbanja ima vlastite postavke prikaza koje se ne mogu mijenjati.

U vremenskom režimu odaberite OK > Settings > Display > Edit

Odaberite prikaz koji želite promijeniti pritiskom na tipku GORE ili DOLJE, i nakon toga OK. Postavite informaciju za trepćući gornji red s GORE ili DOLJE, i pritisnite OK. Informacije na prikazu ovise o značajkama koje su aktivirane. Za dodatne informacije pogledajte Postavke značajki.

Na jednaki način postavite srednji i donji red. Svaki prikaz je nazvan po informaciji prikazanoj u donjem redu. Za povratak na standardne postavke zaslona, pritisnite i držite tipku SVJETLO kada redovi trepću.

Aktivirajte Titles za pregled naziva prikaza u trenutku promjene prikaza za vrijeme vježbanja: u vremenskom režimu odaberite OK > Settings > Display > Titles

Informacije na zaslonu

Simbol

Opis

Time of day

Vrijeme

Countd. timer

Odbrojavanje vremena

Lap time

Broj i vrijeme kruga

Stopwatch

Ukupno proteklo vrijeme vježbe

Heart rate

Trenutni otkucaji srca

Average heart rate

Prosječni otkucaji srca

Calories

Potrošene kalorije / potrošnja kalorija na sat

Zone pointer (otkucaji srca)

Ako simbol srca nije vidljiv i/ili se oglasi alarm vaši otkucaji srca su izvan ciljane zone.

Zone pointer (Polar sportske zone)

Pokazivač ciljane zone sa simbolom srca koje se kreće lijevo i desno na skali sportske zone u skladu s vašim otkucajima srca. Za dodatne informacije o postavljanju sportske zone, pogledajte Funkcije tipki tijekom vježbanja.

Target zone

Graf koji prikazuje vaše stvarne otkucaje srca prema postavljenim zonama otkucaja srca.

RR variation

Promjena otkucaja do otkucaja u intervalima otkucaja srca, odnosno varijacija vremena između otkucaja srca.

Ascent

Uspon u metrima/stopama

Descent

Silazak u metrima/stopama

Altitude

Trenutna nadmorska visina

Time in zone

Vrijeme provedeno u zoni

Temperature

Očitanje temperature (°C).

Zbog toga što temperatura vašeg tijela utječe na očitanje okolne temperature, najbolji način dobivanja točne temperature je skidanje ručne jedinice na najmanje 10 minuta.

Informacije na zaslonu (potreban Polar s3 senzor W.I.N.D.)

Simbol

Opis

Speed/pace

Trenutna brzina/ritam

Max speed

Maksimalna brzina/ritam do sada

Average speed

Prosječna brzina/ritam do sada

Distance

Do sada prijeđena udaljenost

Lap distance

Broj i udaljenost kruga

Trip distance

Udaljenost između točki A i B

Zone pointer (brzina/ritam)

Ako simbol nije vidljiv i/ili se oglasi alarm vaša brzina/ritam je izvan ciljane zone.

Cadence

Ritam trčanja (par koraka u minuti)

Avg Cadence

Do sada prosječni ritam trčanja (par koraka u minuti)

Zone pointer*(ritam)

Ako simbol ritma nije vidljiv i/ili se oglasi alarm, nalazite se izvan ciljane zone ritma.

Informacije na zaslonu (potreban Polar G3 GPS senzor W.I.N.D.)

Simbol

Opis

Speed/pace

Trenutna brzina/ritam. Broj stupića iznad slova G označava jačinu GPS signala.

Max speed

Maksimalna brzina/ritam do sada

Average speed

Prosječna brzina/ritam do sada

Distance

Do sada prijeđena udaljenost

Lap distance

Broj i udaljenost kruga

Trip distance

Udaljenost između točki A i B

Zone pointer (brzina/ritam)

Ako simbol nije vidljiv i/ili se oglasi alarm vaša brzina/ritam je izvan ciljane zone.

Informacije na zaslonu (potreban Polar senzor brzine W.I.N.D.)

Simbol

Opis

Bike speed

Brzina kojom se trenutno vozite

Distance

Do sada odvezena udaljenost

Lap distance*

Broj i udaljenost kruga

Trip distance

Udaljenost između točki A i B

Max speed

Maksimalna brzina do sada

Avg speed

Prosječna brzina/ritam do sada

Inclinometer

Nagib uspona/spusta u postocima i stupnjevima. Procjenjuje uspon ili spust u obliku brojke, pomažući vam da prilagodite napor okretanja pedala.

Informacije na zaslonu (potreban Polar senzor ritma W.I.N.D.)

Simbol

Opis

Cadence

Mjeri brzinu kojom okrećete pedale vašeg bicikla (odnosno ritam9, u okretajima u minuti (rpm)

Avg Cadence

Prosječni ritam okretanja pedala

Zone pointer*(ritam)

Ako simbol ritma nije vidljiv i/ili se oglasi alarm, nalazite se izvan ciljane zone ritma.

↑ Povratak na vrh

Funkcije tipki tijekom vježbanja

Pretrčite krug

Pritisnite OK za snimanje kruga. Na zaslonu će se prikazati:

Broj kruga

Prosječni otkucaji srca u krugu

Vrijeme kruga

Ako je trkaći senzor* aktiviran, prikazati će se i slijedeće:

Broj kruga

Dužina kruga

Prosječna brzina/ritam kruga

Blokiranje zone

Tijekom vježbanja bez unaprijed postavljenih ciljanih zona, možete blokirati broj otkucaja vašeg srca prema trenutnoj sportskoj zoni. Na ovaj način, ako niste imali vremena definirati ciljane zone prije vježbe, možete postaviti ciljanu zonu tijekom vožnje za vrijeme ciklusa.

Za blokiranje/deblokiranje zone, pritisnite i držite OK.

Tijekom programirane vježbe: Pritisnite i držite OK i odaberite Lock zone/Unlock zone iz Lap menu.

Ako, na primjer, trčite s brojem otkucaja srca od 130 otkucaja/min, što je 75% vašeg maksimalnog broja otkucaja srca i odgovara sportskoj zoni 3, možete pritisnuti i držati OK za blokiranje otkucaja srca prema ovoj zoni. Prikaže se Sport zone3 Locked 70%-79%. Oglasi se alarm ako ste ispod ili iznad sportske zone (ako je funkcija alarma ciljane zone aktivirana). Deblokirajte sportsku zonu ponovnim pritiskom i držanjem tipke OK. Prikaže se Sport zone3 Unlocked.

Koristeći softver, također možete bazirati blokiranje zone na osnovi vaše brzine/ritma*. Za dodatne informacije pogledajte upute za softver.

Povećanje prikaza

Pritisnite i držite tipku GORE za povećanje gornjeg reda i tipku DOLJE za povećanje srednjeg reda. Vratite se na normalni prikaz ponovnim pritiskom i držanjem tipki.

Osvjetljenje prikaza (noćni režim rada)

Za osvjetljenje zaslona za vrijeme vježbanja pritisnite tipku SVJETLO. Aktivira se noćni režim rada i zaslon se automatski osvijetli kada se pritisne bilo koja tipka ili se promjeni faza vježbe.

Izbornik postavki

Pritisnite i držite SVJETLO i prikaže se Settings. Možete mijenjati određene postavke bez zaustavljanja snimanja vježbe. Sadržaj ovog izbornika se mijenja u skladu s vrstom vježbe. Za dodatne informacije pogledajte Postavke.

 • Prev. phase: Sažete informacije prethodne faze ili ponavljanja (prikaže se ako ste stvorili vježbu s fazama sa softverom).

 • Keylock: Blokiranje/deblokiranje tipki kako bi se spriječilo slučajno pritiskanje.

 • TZ Alarm: Uključivanje/isključivanje zvuka alarma ciljane zone.

 • Change zone: Prebacivanje između ciljanih zona (prikazuje se kada ste definirali višestruke ciljane zone, osim ako je stvorena vježba u fazama sa softverom)

 • HR view: Odaberite kako se prikazuju otkucaji srca.

 • Speed view: Odaberite km/h ili min/km.

 • Calibrate: Kalibracija senzora brzine trčanja* (ne prikazuje se ako je senzor deaktiviran)

 • Seek sensor: Traži podatke WearLink ili senzora, ako signal zbog smetnji nestane za vrijeme vježbanja.

 • A.Lap*: Uključivanje/isključivanje funkcije automatskog kruga.

Kada ste promijenili postavke, monitor srčane frekvencije će se vratiti u režim vježbanja.

Pauza vježbanja

Pauzirajte snimanje vježbanja pritiskom na tipku STOP.

U zaustavljenom režimu rada, možete odabrati:

 • Continue: Nastavak snimanja vježbanja.

 • Exit: Zaustavljanje vježbanja (ili pritisnite STOP).

 • Summary: Sažetak proteklog vježbanja. Prikažu se slijedeće sažete informacije: kalorije, udaljenost*, vrijeme vježbanja, maksimalni broj otkucaja srca, minimalni broj otkucaja srca, prosječni broj otkucaja srca, maksimalna brzina/ritam*, prosječna brzina/ritam*, uspon i nadmorska visina.

 • Combine: Kombiniranje trenutne vježbe s prethodnom vježbom.

 • Settings: Promjena ili pregled različitih postavki.

 • Reset: Brisanje snimljenih informacija o vježbanju. Potvrdite s OK i ponovo pritisnite OK za ponovni početak snimanja.

 • Reset trip: Poništavanje prijeđene udaljenosti. Potvrdite s OK i ponovo pritisnite OK za ponovni početak snimanja.

 • Location**: Prikaz trenutne lokacije. Monitor srčane frekvencije prikazuje lokaciju koristeći GPS podatke. Geografska širina i dužina su izražene u stupnjevima i minutama. Broj satelita je vidljiv u najnižem redu.

 • Free mode: Za promjenu vašeg profila vježbanja u Free režim vježbanja. To ne briše vježbu koju ste obavili, ali će nastaviti s vježbanjem bez postavki. Ako se prebacite na Free režim vježbanja, možete ponovo pokrenuti originalnu vježbu ponovnim pauziranjem vježbe, i odabirom Restart P1.

**Potreban je opcijski senzor G3 GPS W.I.N.D.

↑ Povratak na vrh

Određivanje vaše zone (OwnZone)

Za dodatne informacije u svezi Polar OwnZone®, pogledajte OwnZone vježbanje.

Pronađite vašu vlastitu zonu (OwnZone) unutar 1 do 5 minuta tijekom zagrijavanja, hodanjem ili trčanjem. Trebali bi početi lagano vježbati sa slabim intenzitetom i postepeno ga povećavati kako bi povećali broj otkucaja srca.

Ponovno definiranje OwnZone:

 • Prilikom promjene okoline vježbanja ili režima vježbanja.

 • U slučaju vježbanja nakon pauze koja je duža od tjedan dana.

 • Ako niste u potpunosti sigurni u vaše fizičko ili mentalno stanje – na primjer, ako se niste oporavili od prethodnog vježbanja, ne osjećate se dobro ili ste pod stresom.

 • Nakon promjene korisničkih postavki.

Prije početka određivanja vaše OwnZone, provjerite:

 • Da su vaše postavke točne.

 • Da je OwnZone funkcija aktivirana. Svaki put kada počnete OwnZone vježbanje, monitor srčane frekvencije će automatski odrediti OwnZone.

 1. Nosite primopredajnik i senzor brzine trčanja* kako je napomenuto. Počnite s mjerenjem dvostrukim pritiskom na tipku OK.

 2. Kada počnete vježbati, prikaže se OZ i započne određivanje OwnZone.

Određivanje vaše OwnZone se provodi u pet stupnjeva. Ako je zvuk aktiviran, zvučni signal će označiti kraj svakog stupnja.

OZ > Hodajte sporim ritom 1 min. Držite otkucaje srca ispod 100 bpm / 50% HRmax za vrijeme prve faze.

OZ >> Hodajte normalnim ritom 1 min. Polako povećajte otkucaje srca za 10-20 bpm / 5% HRmax.

OZ >>> Hodajte brzim ritmom 1 min. Povećajte otkucaje srca za 10-20 bpm / 5% HRmax.

OZ >>>> Trčite sporim ritmom 1 min. Povećajte otkucaje srca za 10-20 bpm / 5% HRmax.

OZ >>>>> Trčite brzim ritmom 1 min. Povećajte otkucaje srca za 10 bpm / 5 % HRmax.

 1. Kada začujete dva zvučna signala to znači da je vaša OwnZone određena.

 2. Prikaže se OwnZone Updated i zona otkucaja srca. Zona je prikazana u otkucajima u minuti (bpm) ili kao postotak maksimalnog broja otkucaja srca (HR%), ovisno o vašim postavkama.

 3. Ako određivanje OwnZone nije bilo uspješno, koristiti će se vaša prethodno određena OwnZone i prikaže se OwnZone Limits. Ako OwnZone nije prije snimljena, automatski se primjenjuju ograničenja na osnovu vaše starosti.

Sada možete nastaviti s vježbanjem. Pokušajte se zadržati unutar dane zone otkucaja srca kako bi maksimalizirali koristi vježbe.

Alternativno, kako bi preskočili određivanje OwnZone i koristili prethodno određenu OwnZone, pritisnite OK u bilo kojoj fazi procesa.

Proteklo vrijeme korišteno za određivanje OwnZone je uključeno u vaše snimljeno vrijeme vježbanja.

↑ Povratak na vrh