RS800CX Korisnički priručnik

4. PRIPREMA ZA VJEŽBANJE

Planiranje vašeg vježbanja

Vrste vježbi

Na vašem monitoru srčane frekvencije možete provesti instalirane pripremljene vježbe ili možete stvoriti nove. Koristeći Polar ProTrainer 5 softver isplanirajte i stvorite više raznolikih vježbi i prenesite ih na vaš monitor srčane frekvencije.

Odaberite Settings > Exercise

Izbornik Exercise prikazuje popis vježbi. Krećite se kroz opcije pomoću tipki GORE ili DOLJE i pregledajte vježbu pritiskom na OK.

 • Free: Slobodna vježba bez postavki.

 • Basic: Vježbanje s blagim intenzitetom. Trajanje oko 45 min.

 • Interval: Osnovno intervalno. Vježbanje započinje s 15 minutnim zagrijavanjem, nakon čega slijedi 1 km interval i 3 minutno razdoblje odmora, ponovljeno 5 puta. Ciklus završava s 15 minutnim hlađenjem.

 • OwnZone: Monitor srčane frekvencije je u mogućnosti automatski odrediti vašu individualnu aerobnu (kardiovaskularnu) zonu otkucaja srca. To se naziva OwnZone. Preporučeno trajanje 45 minuta. Za dodatne informacije, pogledajte Određivanje vaše zone (OwnZone). Za dodatne informacije, pogledajte OwnZone vježbanje.

 • Add new: Stvorite i spremite vlastitu vježbu. Spremite do ukupno 10 vježbi + 1 Free vježbu u vaš monitor srčane frekvencije.

Nakon odabira željene vježbe, prikažu se slijedeće opcije. Odaberite željenu opciju i pritisnite OK.

 1. Select (odabir) vježbe kao standardne vježbe. Slijedeći put kada krenete vježbati, vaš monitor srčane frekvencije će ponuditi ovu vježbu.

 2. View (pregled) postavki vježbe. Za pregled pritisnite GORE ili DOLJE:

  1. Osnovno vježbanje u 1-3 zone vježbanja: ciljani broj otkucaja srca, granična brzina/ritam za svaku zonu, vrije/udaljenost* za zonu, ili

  2. Vježbanje kreirano softverom: naziv, opis, ciljano vrijeme vježbanja. (Pritisnite i držite SVJETLO za pregled faza vježbanja i odabranog sportskog profila.)

 3. Edit Basic (namjestite) ili OwnZone vježbu prema vašim potrebama. Također možete namjestiti vježbu napravljeno pomoću monitora srčane frekvencije. Za dodatne informacije, pogledajte Stvorite novu vježbu. Ako ste vježbu stvorili sa softverom, a koja uključuje faze, ne možete ih namjestiti s vašim monitorom srčane frekvencije.

 4. Rename Basic (promijeni naziv) Interval ili druge vježbe stvorene s monitorom srčane frekvencije.

 5. Default (standardno) Povratak na standardne postavke Basic, Interval ili OwnZone vježbi.

 6. Delete (brisanje) vježbu koju ste stvorili koristeći monitor srčane frekvencije ili softver.

Stvorite novu vježbu

Stvorite novu vježbu sa zonama

Uz pomoć monitora srčane frekvencije stvorite vašu vlastitu vježbu. Koristeći Polar ProTrainer 5 softver možete kreirati raznolikije vježbe. Za dodatne informacije, pogledajte upute za softver.

Odaberite Settings > Exercises > Add new

 1. Postavite broj zona za vježbu (Number of zones) (0-3) i pritisnite OK. Za 0 zona, pogledajte Stvorite novu vježbu bez zona.

 2. Odaberite Zone type (vrsta zone).

  • Heart rate (Broj otkucaja srca)

   Za zone otkucaje srca, odaberite sportske zone ili ručno postavljanje zone otkucaja srca. Pritisnite OK.

   Sport zone: Za svoju vježbu odaberite jednu od sportskih zona (npr. Z1: 50-59% HRmax). Pritisnite OK za nastavak na korak 3.

   Polar sportske zone su područja broja otkucaja srca u postocima vašeg maksimalnog broja otkucaja srca. U monitor srčane frekvencije je standardno postavljeno pet različitih sportskih zona: very light (50-59% HRmax), light (60-69% HRmax), moderate (70-79% HRmax), hard (80-89% HRmax), i maximum (90-99% HRmax). Standardna vrijednost HRmax je bazirana na starosti, ali ako znate vaše točne aerobne i anaerobne granice, te ako je vaš maksimalan broj otkucaja srca (HRmax-p) pretpostavljen u Polar Fitness TestTM testu, sami ste ili u laboratoriju testirali svoj maksimalan broj otkucaja srca, tada možete definirati sportske zone koje će bolje odgovarati vašim potrebama za vježbanjem. Za više informacija, pogledajte upute za ProTrainer 5 softver.

   Manual: Postavite gornje i donje granične vrijednosti otkucaja srca u broju otkucaja u minuti (bpm) ili HR% / HRR% i pritisnite OK akko bi nastavili s korakom 3.

  • Speed/pace (Brzina) (potreban opcijski s3 senzor brzine trčanja, G3 GPS senzor ili senzor brzine W.I.N.D.).

   Ako ste odabrali zone brzine, postavite granice visoke i niske zone. Pritisnite OK kako bi nastavili s korakom 3.

  • Cadence (Ritam) (potreban opcijski s3 senzor brzine trčanja ili senzor ritma W.I.N.D.)

   Za zone ritma, postavite granice visoke i niske zone. Pritisnite OK kako bi nastavili s korakom 3.

3. Postavite Zone guide za promjenu zona nakon određenog proteklog vremena ili udaljenosti*. Za vrijeme vježbanja, monitor srčane frekvencije će vas upozoriti na promjenu zona.

 • Timers: Postavite tajmer za zonu (minute i sekunde) i pritisnite OK. Ili

 • Distances*: Postavite udaljenost za zonu i pritisnite OK. Ili

 • Off: Deaktivirajte tajmere i udaljenosti i pritisnite OK.

Kada definirate prvu zonu, na zaslonu se prikaže Zone 1 OK. Za više od jedne zone vježbanja, ponovite korake 2 i 3 dok ne definirate sve zone.

Kada je vježba spremna, na zaslonu se prikaže New exercise added. Nova vježba (NewExe) je spremljena u izbornik Exercises, gdje je možete odabrati za vaše slijedeće vježbanje. Promijenite naziv vježbe odabirom Rename iz popisa.

Stvorite novu vježbu bez zona

Za stvaranje nove vježbe bez zona, možete koristiti tajmere ili udaljenosti* koji će vas voditi kroz vaše vježbanje.

Odaberite Settings > Exercises > Add new.

 1. Number of zones: Postavite broj zona na 0.

 2. Guide type: Odaberite opciju oglašavanja tajmera za vrijeme vježbanja (npr. podsjetnik da popijete piće), ili postavite udaljenost* (za vremena slijedećih krugova bez njihovog spremanja).

Tajmeri

 • Number of timers: Odaberite broj tajmera (1-3) za jedan ciklus. Pritisnite OK.

 • Timer 1: Definirajte minute i sekunde za tajmer i pritisnite OK.

Udaljenosti*

 • Number of distances: Odaberite broj udaljenosti (1-3) za ciklus. Pritisnite OK.

 • Distance 1: Unesite udaljenost(i) i pritisnite OK.

Ponovite korak 2 dok ne definirate tajmere ili udaljenosti*. Kada je vježba spremna, na zaslonu se prikaže New exercise added. Nova vježba (NewExe) je spremljena u izbornik Exercises gdje je možete odabrati za vaše slijedeće vježbanje. Promijenite naziv vježbe odabirom Rename iz popisa.

↑ Povratak na vrh

Kalibracija Polar s3 senzora brzine trčanja W.I.N.D.

Opcijska kalibracija s3 senzora* može povećati točnost mjerenja brzine, ritma i udaljenosti. Preporuča se da kalibrirate senzor brzine trčanja prije prve uporabe, ako je došlo do velike promjene vašeg stila trčanja ili je pozicija senzora na cipeli značajno promijenjena (npr. ako imate nove cipele). Senzor možete kalibrirati trčanjem duž poznate udaljenosti, ili ručnim postavljanjem kalibracijskog faktora.

Možete kalibrirati jedan s3 senzor za svaku postavku cipele.

Kalibracija senzora trčanjem (on-the-fly kalibracija)

Senzor brzine trčanja možete kalibrirati u bilo kojoj fazi vašeg ciklusa vježbanja uz stvarnu korekciju udaljenosti, uz uvjet da ne vježbate s ciljevima na bazi udaljenosti. Samo pretrčite poznatu udaljenost, po mogućnosti više od 1000 metara.

Provjerite je li funkcija senzora u monitoru srčane frekvencije aktivirana (Settings > Features > Shoes/bikes > Shoes 1/2/3 > On).

U vremenskom režimu pritisnite OK jednom. Odaberite Settings > Shoes/bikes > Shoes 1/2/3.

Tada odaberite Start i počnite trčati.

Kada se nađete na početku poznate udaljenosti, pritisnite OK i počnite trčati. Kada prijeđete cijelu udaljenost kruga, pritisnite OK. Provedite kalibraciju senzora na dva načina:

 1. Pritisnite i držite tipku SVJETLO kako bi ušli u Settings. Ili,

 2. Pritisnite STOP jednom. Odaberite Settings.

Odaberite Calibrate > Correct lap > Set true lap distance. Namjestite prikazanu udaljenost kruga s udaljenosti koju ste upravo pretrčali i pritisnite OK.

Prikažu se Calibration complete i faktor kalibracije. Trkaći senzor je sada kalibriran i spreman za akciju.

Ručno namještanje kalibracijskog faktora

Kalibracijski faktor se računa kao odnos stvarne udaljenosti i nekalibrirane udaljenosti. Na primjer ako pretrčite 1200 m i monitor srčane frekvencije pokazuje udaljenost od 1180 m, kalibracijski faktor je 1.000. Izračunajte novi faktor kako slijedi: 1.000*1200/1180 = 1.017. raspon mjerenja za ovaj faktor je 0.500 – 1.500.

Postoje četiri opcije za postavljanje kalibracijskog faktora:

 1. Prije vježbanja.

Odaberite Settings > Features > Shoes/bikes > Shoe 1/2/3 > Calibrate.

Postavite Calibration factor i pritisnite OK. Senzor je sada kalibriran.

 1. Tijekom vježbanja, pauziranjem snimanja vježbanja.

Počnite vježbati pritiskom na OK dva puta u vremenskom prikazu. Jednom pritisnite STOP i snimanje vježbanja je pauzirano.

Odaberite Settings > Calibrate > Set factor.

Postavite Calibration factor i pritisnite OK. Senzor je sada kalibriran. Nastavite snimanje vježbanja pritiskom na OK.

 1. Tijekom vježbanja bez pauziranja snimanja vježbanja.

Počnite vježbati pritiskom na OK dva puta u vremenskom prikazu. Pritisnite i držite SVJETLO kako bi ušli u Settings.

Odaberite Calibrate > Set factor.

Postavite Calibration factor i pritisnite OK. Senzor je sada kalibriran. Nastavite trčati.

Ako se prikaže poruka S sensor calibration failed senzor nije kalibriran i morate pokušati ponovo.

*Potreban opcijski s3 senzor brzine trčanja W.I.N.D.

↑ Povratak na vrh