RS800CX Korisnički priručnik

3. PRIPREMA

Osnovne postavke

Prije prve uporabe vašeg monitora srčane frekvencije, prilagodite osnovne postavke. Unesite što je moguće točnije podatke, kako bi osigurali točne povratne informacije na osnovi vaše izvedbe.

Za namještanje podataka, koristite tipke GORE, DOLJE i prihvatite s OK. Vrijednosti se brže mijenjaju ako pritisnite i držite tipke GORE ili DOLJE.

 1. Za aktiviranje vašeg monitora srčane frekvencije, pritisnite tipku OK dva puta.

 2. Pojaviti će se Polar logo. Pritisnite OK.

 3. Jezik (Language): Odaberite English, Deutsch, Español, Français ili Italian.

 4. Prikaže se Start with basic settings (Počnite s osnovnim postavkama). Pritisnite OK.

 5. Time (vrijeme): Odaberite 12h ili 24h. Kod 12h odaberite AM ili PM. Unesite lokalno vrijeme.

 6. Date (datum): Unesite trenutni datum; dd=dan, mm=mjesec, yy=godina.

 7. Units (jedinice): odaberite metričke (kg/cm/km) ili imperijalne (lb/ft/mi) jedinice.

 8. Weight (masa): unesite vašu masu. Za promjenu jedinica pritisnite i držite SVJETLO.

 9. Height (visina): unesite vašu visinu. Kod imperijalnih jedinica, prvo unesite stope, a nakon toga inče.

 10. Birthday (datum rođenja): unesite vaš datum rođenja; dd=dan, mm=mjesec, yy=godina.

 11. Sex (spol): Odaberite Male (muški) ili Female (ženski).

 12. Prikaže se Settings OK? (Postavke OK?). Odaberite Yes: za prihvaćanje i spremanje postavki. Monitor srčane frekvencije će prikazati vrijeme. Odaberite No ako su postavke netočne i treba ih promijeniti. Pritisnite STOP za povratak na podatke koje želite promijeniti.

↑ Povratak na vrh

Struktura izbornika

↑ Povratak na vrh