Polar RCX5 Kullanım Kılavuzu

8. AYARLAR

Tüm ayarlar Polar WebSync yazılımında değiştirilebilir ve DataLink veri aktarım ünitesi ile egzersiz bilgisayarınıza aktarılabilir. Daha fazla bilgi için WebSync Yardım bölümüne bakınız.

↑ Başa geri dön

Spor Profili Ayarları

Polar RCX5 egzersiz bilgisayarında varsayılan olarak ayarlanmış dört farklı spor profili bulunmaktadır.

Spor profili ayarlarını değiştirmek için SETTINGS > Sport profiles (Ayarlar > Spor profilleri) öğelerini seçin.

Polar WebSync yazılımı ile yeni spor profilleri oluşturup ayarlarını değiştirebilir ve DataLink veri aktarım ünitesi ile egzersiz bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi için WebSync Yardım bölümüne bakınız.

Koşu Ayarları

Koşu için spor profili ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için sırayla SETTINGS > Sport profiles > Running (Ayarlar > Spor profilleri > Koşu) öğelerini seçip aşağıdaki adımları izleyin

 • Training sounds > Select training sounds > Off, Soft, Loud or Very loud (Egzersiz ses ayarları > Egzersiz sesleri seçimi > Kapalı, Düşük, Yüksek ve Çok yüksek)

 • Heart rate transmitter > On, Off, Search new (Kalp atış hızı vericisi > Açık, Kapalı veya Yeni ara)

 • GPS sensor > On, Off, Search new (GPS Sensörü > Açık, Kapalı veya Yeni ara)

 • Stride sensor > On, Off, Search new (Adım sensörü > Açık, Kapalı veya Yeni ara)

 • Stride sensor calibration > Calibrate > By running, Set factor (Adım sensörü kalibrasyonu > Kalibrasyon > Koşarak veya Çarpan ayarı)

  Adım sensörü kalibrasyonu yalnızca adım sensörü önceden "On" (Açık) olarak ayarlanırsa görünür.

 • Speed View > Select speed view > Kilometers per hour, Minutes per kilometer (Hız Gösterimi > Hız gösterimi seçimi > Kilometre/saat veya Dakika/kilometre) veya İngiliz ölçü birimini seçtiyseniz Miles per hour (Mil/saat) veya Minutes per mile (Dakika/mil)

 • HeartTouch > Off, Activate back light, Change training view, Show limits, Show time of day, Take lap (HeartTouch > Kapalı, Arka plan ışığını aç, Egzersiz ekranını değiştir, Sınırları göster, Gün içi saati göster veya Tur at)

 • Automatic lap > On, Off (Otomatik tur > Açık veya Kapalı). Otomatik turu On (Açık) olarak ayarlarsanız, Set automatic lap distance (Otomatik tur mesafesini ayarlayın) bildirimi görüntülenir. Mesafeyi kilometre veya mil olarak ayarlayın.

 • Set reminder > On or Off (Hatırlatıcı ayarı > Açık veya Kapalı)

  Hatırlatıcı yalnızca bir masaüstü/dizüstü bilgisayar ile ayarlandığında görünür. Hatırlatıcı ile ilgili daha fazla bilgi için polarpersonaltrainer.com "Help" (Yardım) bölümüne bakınız.

 • Set training views (Egzersiz ekranları ayarı). Altı ayrı egzersiz ekranından örneğin Training view 1'i (Egzersiz ekranı 1) seçin ve egzersiz ekranını Off (Kapalı), On (Açık) Modify (Değiştir) olarak ayarlayın. Her bir egzersiz ekranı egzersiz amaçlarınıza göre değiştirilebilir.

   

  Set training views (Egzersiz ekranları ayarı)

  Training view 1 > Modify (Egzersiz ekranı 1 > Değiştir) öğelerini seçin ve Tamam'a basın

  İlk satır yanıp sönmeye başlar. YUKARI/AŞAĞI düğmeleri ile istediğiniz bilgileri seçin ve Tamam ile onaylayın. Dört satırın tümünü aynı şekilde değiştirin.

  Altı egzersiz ekranının tümünü Off (Kapalı), On (Açık) olarak ayarlayana dek veya değiştirene dek bu işlemi yineleyin.

  Training view numbering (Egzersiz ekranı numaralaması)

  Set view numbering > Off or On (Ekran numaralamasını ayarla > Kapalı veya Açık)

  Training view numbering On/Off (Egzersiz ekranı numaralaması Açık/Kapalı) görüntülenir.

  Restore default views (Varsayılan ekranları geri yükle)

  Tamam' basın ve Restore default views YES/NO? (Varsayılan ekranları geri yükle Evet/Hayır) görüntülenir.

  YUKARI/AŞAĞI düğmeleri ile YES/NO (Evet/Hayır) seçeneğini seçin. YES'i (Evet) seçerseniz Default views restored (Varsayılan ekranlar geri yüklendi) görüntülenir.

 • Show in pre-training mode? (Egzersiz öncesi modunda göster?) YES'i (Evet) seçtiğinizde Sport shown in pre-training mode (Spor egzersiz öncesi modunda gösterilecek) bildirimi görüntülenir. Saat modunda Tamam'a bastığınızda egzersiz öncesi modunda spor listesinde ilgili spor görünecektir. No'yu (Hayır) seçtiğinizde Sport not shown in pre-training mode (Spor egzersiz öncesi modunda gösterilmeyecek) bildirimi görüntülenir.

  Bu seçenek egzersiz bilgisayarını daha etkin kullanmanıza yardım eder. Örneğin yazın kış sporlarının gizlenmesini seçebilirsiniz.

  Ayrıca bir çoklu spor etkinliğine (ör. triatlon) katıldığınızda, spor değişikliğini en etkili şekilde yapabilmek için kullanmadığınız sporları gizlemeniz önerilir.

Tüm yeni sensörlerin etkinleştirilebilmesi için önceden egzersiz bilgisayarı ile eşleştirilmesi gerekir. Yeni bir sensörün egzersiz bilgisayarı ile eşleştirilmesi hakkında daha fazla bilgi için bölümüne bakınız.

Bisiklet Egzersizi Ayarları

Bisiklet için spor profili ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için sırayla SETTINGS > Sport profiles > Cycling (Bike1) / Cycling2 (Bike 2) (Ayarlar > Spor profilleri > Bisiklet 1 / Bisiklet 2) öğelerini seçip aşağıdaki adımları izleyin

 • Training sounds > Select training sounds > Off, Soft, Loud, Very loud (Egzersiz ses ayarları > Egzersiz sesleri seçimi > Kapalı, Düşük, Yüksek veya Çok yüksek)

 • Heart rate transmitter > On, Off, Search new (Kalp atış hızı vericisi > Açık, Kapalı veya Yeni ara)

 • GPS sensor > On , Off, Search new (GPS sensörü > Açık, Kapalı veya Yeni ara)

 • Bike 1 settings (Bisiklet 1 ayarları) Daha fazla bilgi için Bisiklet Ayarları'na bakınız.

 • Speed View > Select speed view > Kilometers per hour, Minutes per kilometer (Hız Gösterimi > Hız gösterimi seçimi > Kilometre/saat veya Dakika/kilometre) İngiliz ölçü birimini seçtiyseniz Miles per hour (Mil/saat) veya Minutes per mile (Dakika/mil) seçeneğini seçin

 • HeartTouch > Off, Activate back light, Change training view, Show limits, Show time of day, Take lap (HeartTouch > Kapalı, Arka plan ışığını aç, Egzersiz ekranını değiştir, Sınırları göster, Gün içi saati göster veya Tur at)

 • Automatic lap (Otomatik tur) varsayılan olarak kapalıdır. Tamam'a basın. Set distance (Mesafeyi ayarlayın) görüntülenir. Mesafeyi kilometre veya mil olarak ayarlayıp Tamam düğmesi ile onaylayın. Automatic lap set to x.x km (Otomatik tur x.x km olarak ayarlandı) görüntülenir. Bu işlemin ardından "Automatic lap" (Otomatik tur) seçeneğini Off (Kapalı) veya On (Açık) olarak ayarlayabilirsiniz.

 • Set reminder > On or Off (Hatırlatıcı ayarı > Açık veya Kapalı)

  Hatırlatıcı yalnızca bir masaüstü/dizüstü bilgisayar ile ayarlandığında görünür. Hatırlatıcı ayarı ile ilgili daha fazla bilgi için polarpersonaltrainer.com "Help" (Yardım) bölümüne bakınız.

 • Set training views (Egzersiz ekranları ayarı) Egzersiz ekranları hakkında daha fazla bilgi için Egzersiz ekranları ayarı'na bakınız.

 • Show in pre-training mode? (Egzersiz öncesi modunda göster?) YES'i (Evet) seçtiğinizde Sport shown in pre-training mode (Spor egzersiz öncesi modunda gösterilecek) bildirimi görüntülenir. Saat modunda Tamam'a bastığınızda egzersiz öncesi modunda spor listesinde ilgili spor görünecektir. No'yu (Hayır) seçtiğinizde Sport not shown in pre-training mode (Spor egzersiz öncesi modunda gösterilmeyecek) bildirimi görüntülenir.

  Bu seçenek egzersiz bilgisayarını daha etkin kullanmanıza yardım eder. Örneğin yazın kış sporlarının gizlenmesini seçebilirsiniz.

  Ayrıca bir çoklu spor etkinliğine (ör. triatlon) katıldığınızda, spor değişikliğini en etkili şekilde yapabilmek için kullanmadığınız sporları gizlemeniz önerilir.

 

Bisiklet Ayarları

Bisiklet ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için sırayla SETTINGS > Sport profiles > Cycling > Bike 1 settings > BIKE 1 (Ayarlar > Spor profilleri > Bisiklet > Bisiklet 1 Ayarları > Bisiklet 1) öğelerini seçip aşağıdaki adımları izleyin

 • Speed sensor > Off, On, Search new (Hız sensörü > Kapalı, Açık veya Yeni ara)

 • Wheel size > Set wheel size (Tekerlek boyutu > Tekerlek boyutu ayarı) xxxx mm olarak ayarlanır. Tekerlek boyutu ölçümü ile ilgili daha fazla bilgi için Tekerlek Boyutu Ölçümü'ne bakınız.

 • Cadence sensor > Off, On, Search new (Kadans sensörü > Kapalı, Açık veya Yeni Ara)

 • Autostart > Set autostart Off, On (Otomatik başlatma > Otomatik başlatma ayarı > Kapalı veya Açık). On (Açık) seçeneğini seçerseniz Speed sensor for bike required (Bisiklet hız sensörü gerekli), Activate speed sensor YES/NO (Hız sensörünü etkinleştir Evet/Hayır) görüntülenir. YES'i (Evet) seçtiğinizde Autostart on (Otomatik başlatma açık) görüntülenir. NO'yu (Hayır) seçtiğinizde Activation canceled (Etkinleştirme iptal edildi) görüntülenir.

Tüm yeni sensörlerin etkinleştirilebilmesi için önceden egzersiz bilgisayarı ile eşleştirilmesi gerekir. Yeni bir sensörün egzersiz bilgisayarı ile eşleştirilmesi hakkında daha fazla bilgi için bölümüne bakınız.

Tekerlek Boyutu Ölçümü

Sırayla MENU > SETTINGS > Sport profiles > Cycling (Bike 1)/Cycling 2 (Bike 2) > Bike 1 settings > Wheel size > Set wheel size (Menü > Ayarlar > Spor profilleri > Bisiklet 1 / Bisiklet 2 > Bisiklet 1 ayarları > Tekerlek boyutu > Tekerlek boyutu ayarı) öğelerini seçin.

Tekerlek boyutu ayarları, doğru bisiklet egzersizi bilgileri için önceden mutlaka girilmelidir. Bisikletinizin tekerlek boyutunu öğrenmenin iki yolu vardır:

1. Yöntem

Tekerleğin üzerinde inç veya ETRTO olarak belirtilmiş olan çap değerine bakın. Tablonun sağ sütunundaki milimetre cinsinden tekerlek boyutu ile eşleştirin.

ETRTO

Tekerlek boyutu, çap (inç)

Tekerlek boyutu ayarı (mm)

25-559

26 x 1.0

1884

23-571

650 x 23C

1909

35-559

26 x 1.50

1947

37-622

700 x 35C

1958

47-559

26 x 1.95

2022

20-622

700 x 20C

2051

52-559

26 x 2.0

2054

23-622

700 x 23C

2070

25-622

700 x 25C

2080

28-622

700 x 28

2101

32-622

700 x 32C

2126

42-622

700 x 40C

2189

47-622

700 x 47C

2220

Tekerlek boyutu, tekerlek türü ve hava basıncına bağlı olduğundan tablodaki tekerlek boyutları tavsiye niteliğindedir.

2. Yöntem

En doğru sonuç için tekerlek boyutunu elle ölçün.

Tekerleğin yere temas ettiği noktayı işaretlemek için sibobu referans alın. Noktayı işaretlemek için yere bir çizgi çekin. Tekerlek bir tam tur atacak şekilde bisikleti düz bir zeminde ilerletin. Tekerlek yere dik olmalıdır. Bir tam turu işaretlemek için sibobu referans alarak yere bir çizgi daha çekin. İki çizgi arasındaki mesafeyi ölçün.

Tekerleğin çevresini bulmak için bisikletin üzerindeki ağırlığınızı hesaba katarak 4 mm çıkarın. Bu değeri egzersiz bilgisayarına girin.

Yüzme Ayarları

Yüzme için spor profili ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için sırayla SETTINGS > Sport profiles > Swimming (Ayarlar > Spor profilleri > Yüzme) öğelerini seçip aşağıdaki adımları izleyin

 • Training sounds > Select training sounds > Off, Soft, Loud, Very loud (Egzersiz ses ayarları > Egzersiz sesleri seçimi > Kapalı, Düşük, Yüksek veya Çok yüksek)

 • Heart rate transmitter > On, Off, Search new (Kalp atış hızı vericisi > Açık, Kapalı veya Yeni ara)

 • HeartTouch > Off, Activate back light, Change training view, Show limits, Show time of day, Take lap (HeartTouch > Kapalı, Arka plan ışığını aç, Egzersiz ekranını değiştir, Sınırları göster, Gün içi saati göster veya Tur at)

 • Set reminder > On, Off (Hatırlatıcı ayarı > Açık veya Kapalı)

  Hatırlatıcı yalnızca bir masaüstü/dizüstü bilgisayar ile ayarlandığında görünür. Hatırlatıcı ayarı ile ilgili daha fazla bilgi için polarpersonaltrainer.com "Help" (Yardım) bölümüne bakınız.

 • Set training views (Egzersiz ekranları ayarı) Daha fazla bilgi için Egzersiz ekranları ayarı'na bakınız.

 • Show in pre-training mode? (Egzersiz öncesi modunda göster?) YES'i (Evet) seçtiğinizde Sport shown in pre-training mode (Spor egzersiz öncesi modunda gösterilecek) bildirimi görüntülenir. Saat modunda Tamam'a bastığınızda egzersiz öncesi modunda spor listesinde ilgili spor görünecektir. No'yu (Hayır) seçtiğinizde Sport not shown in pre-training mode (Spor egzersiz öncesi modunda gösterilmeyecek) bildirimi görüntülenir.

  Bu seçenek egzersiz bilgisayarını daha etkin kullanmanıza yardım eder. Örneğin yazın kış sporlarının gizlenmesini seçebilirsiniz.

  Ayrıca bir çoklu spor etkinliğine (ör. triatlon) katıldığınızda, spor değişikliğini en etkili şekilde yapabilmek için kullanmadığınız sporları gizlemeniz önerilir.

Tüm yeni sensörlerin etkinleştirilebilmesi için önceden egzersiz bilgisayarı ile eşleştirilmesi gerekir. Yeni bir sensörün egzersiz bilgisayarı ile eşleştirilmesi hakkında daha fazla bilgi için bölümüne bakınız.

Diğer Spor Ayarları

Diğer spor için spor profili ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için sırayla SETTINGS > Sport profiles > Other sport (Ayarlar > Spor profilleri > Diğer spor)

 • Training sounds > Off, Soft, Loud, Very loud (Egzersiz ses ayarları > Egzersiz sesleri seçimi > Kapalı, Düşük, Yüksek veya Çok yüksek)

 • Heart rate transmitter > On, Off, Search new (Kalp atış hızı vericisi > Açık, Kapalı veya Yeni ara)

 • GPS sensor > On , Off, Search new (GPS Sensörü > Açık, Kapalı veya Yeni ara)

 • Speed View > Kilometers per hour, Minutes per kilometer (Hız Gösterimi > Kilometre/saat veya Dakika/kilometre) veya İngiliz ölçü birimini seçtiyseniz Miles per hour (Mil/saat) veya Minutes per mile (Dakika/mil) seçeneğini seçin

 • HeartTouch > Off, Activate back light, Change training view, Show limits, Show time of day, Take lap (HeartTouch > Kapalı, Arka plan ışığını aç, Egzersiz ekranını değiştir, Sınırları göster, Gün içi saati göster veya Tur at)

 • Automatic lap On, Off (Otomatik tur > Açık veya Kapalı). Otomatik turu On (Açık) olarak ayarlarsanız, Set automatic lap distance (Otomatik tur mesafesini ayarlayın) bildirimi görüntülenir. Mesafeyi kilometre veya mil olarak ayarlayın.

 • Set reminder > On or Off (Hatırlatıcı ayarı > Açık veya Kapalı)

  Hatırlatıcı yalnızca bir masaüstü/dizüstü bilgisayar ile ayarlandığında görünür. Hatırlatıcı ayarı ile ilgili daha fazla bilgi için polarpersonaltrainer.com "Help" (Yardım) bölümüne bakınız.

 • Set training views (Egzersiz ekranları ayarı) Daha fazla bilgi için Egzersiz ekranları ayarı'na bakınız.

 • Show in pre-training mode? (Egzersiz öncesi modunda göster?) YES'i (Evet) seçtiğinizde Sport shown in pre-training mode (Spor egzersiz öncesi modunda gösterilecek) bildirimi görüntülenir. Saat modunda Tamam'a bastığınızda egzersiz öncesi modunda spor listesinde ilgili spor görünecektir. No'yu (Hayır) seçtiğinizde Sport not shown in pre-training mode (Spor egzersiz öncesi modunda gösterilmeyecek) bildirimi görüntülenir.

  Bu seçenek egzersiz bilgisayarını daha etkin kullanmanıza yardım eder. Örneğin yazın kış sporlarının gizlenmesini seçebilirsiniz.

  Ayrıca bir çoklu spor etkinliğine (ör. triatlon) katıldığınızda, spor değişikliğini en etkili şekilde yapabilmek için kullanmadığınız sporları gizlemeniz önerilir.

Tüm yeni sensörlerin etkinleştirilebilmesi için önceden egzersiz bilgisayarı ile eşleştirilmesi gerekir. Yeni bir sensörün egzersiz bilgisayarı ile eşleştirilmesi hakkında daha fazla bilgi için bölümüne bakınız.

↑ Başa geri dön

Kalp Atış Hızı Ayarları

Kalp atış hızı ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için sırayla MENU > SETTINGS > Heart rate settings > HR SETTINGS (Menü > Ayarlar > Kalp atış hızı ayarları > HR Ayarları) öğelerini seçin.

Ekranda görüntülenen:

Seçimi YUKARI/AŞAĞI düğmeleri ile dolaşarak değiştirilecek değeri seçin.

Değeri onaylamak için Tamam düğmesine basın

ZoneOptimizer

Set ZoneOptimizer Off / On (ZoneOptimizer Kapalı veya Açık)

Tamam'a basarak onaylayın

Heart rate view (Kalp atış hızı gösterimi)

Select heart rate view (Kalp atış hızı gösterimi seçimi) > Beats per minute (Dakika başına kalp atış sayısı, BPM) veya Percent of maximum (Maksimum değerin yüzdesi)

Tamam'a basarak onaylayın

Heart rate zone lock (Kalp atış hızı bölge kilidi)

Heart rate zone lock (Kalp atış hızı bölge kilidi) > OFF (Kapalı) seçeneğini seçin veya bölgelerden birini ayrı olarak kilitleyin ve Zone 1 (Bölge 1), Zone 2 (Bölge 2), Zone 3 (Bölge 3), Zone 4 (Bölge 4) veya Zone 5 (Bölge 5) seçeneğini seçin ve Tamam'a basın. Zone X locked (Bölge X kilitlendi) bildirimi görüntülenir.

Tamam'a basarak onaylayın

Zone 1, 2, 3, 4 and 5 heart rate limits (Bölge 1, 2, 3, 4 ve 5 kalp atış hızı sınırları)

Bölge 1, 2, 3, 4 ve 5 kalp atış hızı sınırlarını ayarlamak için: Set lower limit'i (Alt sınır ayarı) seçin ve Tamam'a basarak değeri onaylayın. Set upper limit (Üst sınır ayarı)

Tamam'a basarak onaylayın

Bölge sınırlarını değiştirmeden önce ZoneOptimizer özelliğini kapatmanız gerekir. ZoneOptimizer requires restoring default sport zones (ZoneOptimizer için varsayılan spor bölgelerinin geri yüklenmesi gerekiyor) bildirimi görüntülenir. Set ZoneOptimizer off? YES/NO? (ZoneOptimizer'ı kapat? Evet/Hayır?) görüntülenir. YES'i (Evet) seçerseniz ZoneOptimizer off (ZoneOptimizer kapalı) görüntülenir. Bölge sınırlarını değiştirmeye başlayabilirsiniz.

Etkin bir dayanıklılık programınız varsa, bölge sınırlarını değiştirebilmeniz için öncelikle polarpersonaltrainer.com'da programı silmeniz ve eşitleme yapmanız gerekir. Daha fazla bilgi için polarpersonaltrainer.com'da Yardım bölümüne bakınız.

↑ Başa geri dön

Kullanıcı Bilgileri Ayarları

Performansınızla ilgili doğru geri bildirim almak için kullanıcı bilgilerini egzersiz bilgisayarına doğru olarak girin.

Kullanıcı bilgileri ayarlarını görüntülemek ve değiştirmek için sırayla MENU > Settings > USER INFORMATION > USER INFORMAT. (Menü > Ayarlar > Kullanıcı Bilgileri > Kullanıcı Bilg.) öğelerini seçin. Seçimi YUKARI/AŞAĞI düğmeleri ile dolaşın ve Tamam'a basarak değeri onaylayın.

Ekranda görüntülenen:

Seçimi YUKARI/AŞAĞI düğmeleri ile dolaşarak değiştirilecek değeri seçin.

Değeri onaylamak için Tamam düğmesine basın

Weight (Kilo)

Kilonuzu kilogram (kg) veya pound (lb) cinsinden girin.

Tamam

Height (Boy)

Boyunuzu santimetre (cm) cinsinden veya İngiliz ölçü birimini seçtiyseniz ft/in olarak girin

Tamam

Date of birth (Doğum tarihi)

Doğum tarihinizi girin.

Tarih ayarlarını girme sırası seçtiğiniz saat moduna bağlıdır (24s: gün - ay - yıl / 12s: ay - gün - yıl).

Tamam

Sex (Cinsiyet)

Male (Erkek) veya Female (Kadın) seçeneğini seçin.

Tamam

Activity level (Etkinlik düzeyi)

Low (0-1 h/wk) (Düşük, 0-1 sa./hafta), Moderate (1-3 h/wk) (Orta, 1-3 sa./hafta), High (3-5 h/wk) (Yüksek, 3-5 sa./hafta) veya Top (5+ h/wk) (En yüksek, 5+ sa./hafta)

Etkinlik düzeyi, uzun süreli fiziksel etkinlik düzeyinizin bir değerlendirmesidir. Son üç aydaki fiziksel etkinliğinizin yoğunluğunu ve zorluk derecesini en iyi tanımlayan seçeneği seçin.

 • Top (5+ h/wk) (En yüksek, haftada 5 saatten fazla): Haftada en az 5 defa ağır fiziksel egzersize katılıyorsunuz veya yarışmalardaki performansınızı artırmak için egzersiz yapıyorsunuz.

 • High (3-5 h/wk) (Yüksek, haftada 3-5 saat): Haftada en az 3 defa ağır fiziksel egzersize katılıyorsunuz, örneğin haftada 20-50 km koşuyorsunuz veya haftada 3-5 saat benzer bir fiziksel etkinlikte bulunuyorsunuz.

 • Moderate (1-3 h/wk) (Orta, haftada 1-3 saat): Dinçleşmek için düzenli olarak spor yapıyorsunuz, örneğin haftada 5-10 km koşuyorsunuz veya haftada 1-3 saat benzer bir fiziksel etkinlikte bulunuyorsunuz veya işiniz orta düzeyde fiziksel etkinlik gerektiriyor.

 • Low (0-1 h/wk) (Düşük, haftada 0-1 saat): Programlı dinçleşme amaçlı spor veya ağır fiziksel etkinliklere düzenli olarak katılmıyorsunuz, örneğin yalnızca gezmek için yürüyorsunuz veya arada sırada nefesinizi açacak veya terlemenizi sağlayacak kadar egzersiz yapıyorsunuz. Egzersiz bilgisayarında, bu değerler enerji harcamanızı hesaplamak için kullanılır.

Tamam

Maximum heart rate (Maksimum kalp atış hızı)

Laboratuvarda ölçülen geçerli maksimum kalp atış hızı değerinizi biliyorsanız maksimum kalp atış hızınızı girin. Bu değeri ilk girişinizde yaşa dayalı hesaplanan maksimum kalp atış hızı (220-yaş) varsayılan ayar olarak görüntülenir.

Daha fazla bilgi için Maksimum Kalp Atış Hızı (HRmax) bölümüne bakınız.

Tamam

OwnIndex (VO2max)

OwnIndex değerinizi (VO2max değeri) girin.

Daha fazla bilgi için OwnIndex bölümüne bakınız.

Tamam

Maksimum Kalp Atış Hızı (HRmax)

HRmax, enerji tüketimini kabaca hesaplamak için kullanılır. HRmax, maksimum fiziksel güç harcaması sırasında dakika başına en yüksek kalp atışı sayısıdır. HRmax ayrıca egzersiz zorluk derecesi belirlenirken de kullanılır. Kişisel HRmax değerinizi belirlemenin en doğru yolu bir laboratuvarda maksimal egzersiz stres testi yapmaktır.

OwnIndex®

Polar Fitness Test'in (Kondisyon Testi) sonucu olan Polar OwnIndex, maksimum oksijen alımınızı (VO2max) hesaplar. OwnIndex değeri genellikle 20 - 95 arasındadır ve genellikle aerobik kondisyonu değerlendirmek için kullanılan VO2max ile karşılaştırılabilir. Uzun süreli fiziksel etkinlik düzeyi, kalp atış hızı, dinlenme durumundaki kalp atış hızı değişkenliği, cinsiyet, yaş, boy ve kilo OwnIndex'i etkiler. OwnIndex değeri ne kadar yüksekse aerobik kondisyonunuz da o kadar iyi demektir.

↑ Başa geri dön

Genel Ayarlar

 • Sounds > On / Off (Sesler > Açık veya Kapalı) seçeneğini seçin

 • Button lock > Manual lock veya Automatic lock (Tuş kilidi > Elle kilitle veya Otomatik kilitle) seçeneğini seçin

 • Units > Metric units (kg, m) / Imperial units (lbs, ft) (Birimler > Mertik (kg, m) veya İngiliz (lbs, ft) seçeneğini seçin

 • Recording rate > 1 second, 2 seconds, 5 seconds, 15 seconds / 1 minute (Kayıt alma sıklığı > 1 saniye, 2 saniye, 5 saniye, 15 saniye veya 1 dakika) seçeneğini seçin.

  Egzersiz bilgisayarı kalp atış hızı, koşu hızı/temposu ve bisiklet hız ve mesafe değerlerini 1, 2, 5, 15 veya 60 saniyelik aralıklarla kaydedebilir. Daha uzun bir kayıt aralığı daha uzun kayıt süresi sağlarken, daha kısa bir kayıt aralığı daha fazla veri kaydına olanak sağlar. Bu, polarpersonaltrainer.com'da doğru veri analizine olanak sağlar.

  Daha kısa bir kayıt alma sıklığı egzersiz bilgisayarının belleğini daha hızlı doldurur. Kayıt alma sıklığı ayarlandığında kalan kayıt alma süresi alt satırda görüntülenir. Varsayılan kayıt alma sıklığı 5 saniyedir.

  Maksimum kayıt alma süresi 30 dakikanın altına düştüğünde, kayıt alma sıklığı otomatik olarak daha uzun kayıt alma aralığına değiştirilir (1sn > 2sn > 5sn > 15sn > 60sn). Bu, egzersiz verilerini kaydetmek için sürenin uzatılmasını sağlar. Egzersiz seansı sona erdiğinde geçerli kayıt alma sıklığı varsayılan olarak kalır.

  Aşağıdaki tabloda her bir kayıt alma sıklığı için maksimum kayıt alma süreleri gösterilmiştir. Not: Kayıt alma süresi 30 dakikanın altına düştüğünde kayıt alma sıklığı değişebilir.

   

  WearLink+ Hybrid / Polar H2 kalp atış hızı sensörü

  Hız

  Kadans

  S3+

  GPS

  Kayıt Alma Sıklığı

  1sn

  2sn

  5sn

  15sn

  60sn

  Kapalı

  Açık

  Açık

  Kapalı

  Kapalı

  30sa 49dk

  52sa 23dk

  118sa 54dk

  325sa 30dk

  1101sa 47dk

  Kapalı

  Kapalı

  Açık

  Kapalı

  Açık

  11sa 54dk

  20sa 57dk

  45sa 10dk

  124sa 33dk

  405sa 57dk

  Kapalı

  Açık

  Kapalı

  Kapalı

  Açık

  13sa 5dk

  23sa 17dk

  50sa 23dk

  137sa 39dk

  446sa 17dk

  Kapalı

  Açık

  Açık

  Kapalı

  Açık

  11sa 54dk

  20sa 57dk

  45sa 10dk

  124sa 33dk

  405sa 57dk

  Açık

  Kapalı

  Açık

  Kapalı

  Kapalı

  58sa 13dk

  104sa 38dk

  217sa 30dk

  599sa 39dk

  2151sa 34dk

  Açık

  Açık

  Kapalı

  Kapalı

  Kapalı

  29sa 6dk

  52sa 23dk

  118sa 54dk

  312sa 58dk

  1101sa 47dk

  Açık

  Açık

  Açık

  Kapalı

  Kapalı

  23sa 49dk

  41sa 55dk

  93sa 46dk

  252sa 25dk

  887sa 5dk

  Açık

  Kapalı

  Kapalı

  Kapalı

  Açık

  11sa 38dk

  20sa 57dk

  45sa 10dk

  122sa 35dk

  405sa 57dk

  Açık

  Kapalı

  Açık

  Kapalı

  Açık

  10sa 41dk

  19sa 3dk

  40sa 56dk

  112sa 36dk

  371sa 58dk

  Açık

  Açık

  Kapalı

  Kapalı

  Açık

  11sa 38dk

  20sa 57dk

  45sa 10dk

  122sa 35dk

  405sa 57dk

  Açık

  Açık

  Açık

  Kapalı

  Açık

  10sa 41dk

  19sa 3dk

  40sa 56dk

  112sa 5dk

  371sa 58dk

  Kapalı

  Kapalı

  Kapalı

  Açık

  Açık

  11sa 54dk

  20sa 57dk

  45sa 10dk

  124sa 33dk

  405sa 57dk

  Açık

  Kapalı

  Kapalı

  Kapalı

  Açık

  11sa 38dk

  20sa 57dk

  45sa 10dk

  122sa 35dk

  405sa 57dk

  Açık

  Kapalı

  Kapalı

  Açık

  Kapalı

  23sa 49dk

  41sa 55dk

  93sa 34dk

  252sa 25dk

  887sa 5dk

  Açık

  Kapalı

  Kapalı

  Açık

  Açık

  10sa 41dk

  19sa 3dk

  40sa 56dk

  112sa 5 dk

  371sa 58dk

  Açık

  Kapalı

  Kapalı

  Kapalı

  Kapalı

  104sa 38dk

  208sa 48dk

  433sa 0dk

  1101sa 48dk

  4100sa 2dk

  Kapalı

  Kapalı

  Kapalı

  Açık

  Kapalı

  30sa 49dk

  52sa 23dk

  118sa 54dk

  325sa 30dk

  1101sa 47dk

  Kapalı

  Açık

  Kapalı

  Kapalı

  Kapalı

  40sa 18dk

  69sa 51dk

  163sa 27dk

  433sa 19dk

  1458sa 20dk

  Kapalı

  Kapalı

  Açık

  Kapalı

  Kapalı

  130sa 47dk

  208sa 48dk

  433sa 0dk

  1287sa 2dk

  4100sa 2dk

  Kapalı

  Kapalı

  Kapalı

  Kapalı

  Açık

  13sa 5dk

  23sa 17dk

  50sa 23dk

  137sa 39dk

  446sa 17dk

   

 • Select language (Dil seçimi) > Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português, Suomi veya Svenska dilini seçip Tamam düğmesine basarak onaylayın.

↑ Başa geri dön

Saat Ayarları

Watch settings'i (Saat ayarları) görüntülemek ve değiştirmek için sırayla Settings > Watch settings (Ayarlar > Saat ayarları) öğelerini seçip aşağıdaki adımları izleyin.

 • Select alarm repetition > Off, Once, Monday to Friday, Every day (Alarm tekrarı seçimi > Kapalı, Bir defa, Pazartesi - Cuma, Her gün)

 • Time in use > Time 1 veya Time2 (Kullanılan saat > Saat 1 veya Saat 2 )

 • Set date, Date format, Date separator (Tarih ayarı, Tarih biçimi, Tarih ayracı)

 • Select week' starting day > Monday, Saturday, Sunday (Hafta başlangıç günü > Pazartesi, Cumartesi, Pazar)

 • Select watch face > Time only, Time and logo, Time and event [Saat kadranı > Yalnızca saat, Saat ve logo, Saat ve etkinlik (Bilgisayarınızda bir etkinlik tarihi ayarladıysanız)]

 

↑ Başa geri dön

Bağlantı Ayarları

Bağlantı ayarlarınızı değiştirmek için Menu > Connect (Menü > Bağlantı) öğelerini seçin.

 • Start synchronizing'i (Eşitlemeyi başlat) seçip Tamam'a basın. Egzersiz verileri WebSync yazılımı aracılığı ile polarpersonaltrainer.com hesabınız ile eşitlenecektir veya WebSync'e bağlanarak ayarları değiştirebilir ve egzersiz bilgisayarınıza aktarabilirsiniz.

 • Remove pairings? (Eşleştirmeleri sil?) YES (Evet) veya NO (Hayır) seçeneğini seçin. YES'i (Evet) seçerseniz egzersiz bilgisayarı ile masaüstü/dizüstü bilgisayar eşleştirmesi silinecektir.

 • AutoSync > Set AutoSync'i (otomatik eşitleme ayarı) seçin ve On (Açık) veya Off (Kapalı) olarak ayarlayın. On (Açık) seçeneğiniz seçerseniz masaüstü/dizüstü bilgisayarınıza yaklaştığınızda eşitleme işlemi otomatik olarak başlayacaktır.

  AutoSync özelliği varsayılan olarak kapalıdır.

↑ Başa geri dön

Hızlı menü

Bazı ayarlar bir kısayol düğmesi ile değiştirilebilir. Saat modu, Egzersiz öncesi modu ve Egzersiz modunda IŞIK düğmesini basılı tutarak Quick menu'ye (Hızlı menü) girebilirsiniz. "Quick menu"ye (Hızlı menü) hangi moddan girdiğinize bağlı olarak karşınıza değiştirmek için farklı işlevler çıkacaktır.

Saat Modu

Saat modundayken IŞIK düğmesini basılı tutarak Quick menu 'ye (Hızlı menü) girin.

 • Lock buttons'ı (Tuşları kilitle) seçin Tamam'a basın. Tuş kilidini açmak için IŞIK düğmesini yeniden basılı tutun.

 • Alarm tekrarı için Alarm > Off, Once, Monday to Friday , Every day (Alarm tekrarı seçimi > Kapalı, Bir defa, Pazartesi - Cuma, Her gün) seçeneklerinden birini seçin.

 • Kullanılacak saati seçmek için Time in use > Time 1 veya Time 2 (Kullanılan saat > Saat 1, Saat 2) seçeneğini seçin.

Egzersiz öncesi modu

Egzersiz öncesi modunda IŞIK düğmesini basılı tutarak Quick menu 'ye (Hızlı menü) girin.

Egzersiz Modu

Egzersiz modundayken IŞIK düğmesini basılı tutarak Quick menu 'ye (Hızlı menü) girin.

 • Lock buttons'ı (Tuşları kilitle) seçin Tamam'a basın. Tuş kilidini açmak için IŞIK düğmesini yeniden basılı tutun. Buttons unlocked (Tuş kilidi açıldı) görüntülenir.

 • Start next phase (Sonraki aşamayı başlat) öğesini seçtiğinizde egzersiz bilgisayarı egzersizin sonraki aşamasını başlatır.

  Bu seçenek yalnızca polarpersonaltrainer.com ile oluşturulan egzersiz seanslarında kullanılabilir.

 • Search sensor (Sensör ara) öğesini seçtiğinizde egzersiz bilgisayarı eksik sensörü aramaya başlar.

  Bu seçenek yalnızca sensörlerden biri ile bağlantı kaybedildiğinde kullanılabilir.

 • s3+ adım sensörünü kalibre etmek için Calibrate stride sensor (Adım sensörü kalibrasyonu) öğesini seçin.

  Bu seçenek yalnızca s3+ adım sensörü kullanımdayken mevcuttur.

 • Training sounds (Egzersiz sesleri) öğesini seçin ve egzersiz seslerini Off, Soft, Loud veya Very loud (Kapalı, Düşük, Yüksek veya Çok yüksek) olarak ayarlayın.

 • Set automatic lap off (Otomatik tur kapalı) veya On (Açık) seçeneğini seçin.

  Bu seçenek yalnızca hız bilgileri varsa (bisiklet için opsiyonel CS hız sensörü veya koşu için s3+ adım sensörü spor profili için açık olarak ayarlanmışsa) kullanılabilir.

 • Reset trip (Geziyi sıfırla) öğesini ve ardından Yes/No (Evet/Hayır) seçeneklerinden birini seçin. Trip reset (Gezi sıfırlandı) bildirimi görüntülenir.

  Bu seçenek yalnızca hız bilgileri varsa (bisiklet için opsiyonel CS hız sensörü veya koşu için s3+ adım sensörü spor profili için açık olarak ayarlanmışsa) kullanılabilir.

 • Set timing view on (Zamanlama gösterimi açık) veya off (kapalı) seçeneğini seçin

 • Countdown timer (Geri sayım sayacı) öğesini seçin. Geri sayım sayacını başlatın veya süreyi ayarlayın.

 • Otomatik tur atma işlevini kapatmak için Set automatic lap off (Otomatik tur kapalı) öğesini seçin. Otomatik tur kapalı ise Set automatic lap on (Otomatik tur açık) öğesini seçerek yeniden açabilirsiniz.

  Bu seçenek yalnızca mesafe bilgileri varsa (opsiyonel s3+ adım sensörü, bisiklet hız sensörü veya GPS sensörü kullanılıyorsa) kullanılabilir.

 • Bulunduğunuz yerin koordinatlarını ve görülebilir uydu sayısını öğrenmek için Location (Konum) öğesini seçin. Opsiyonel GPS sensörü gerekir.

 • Spor bölgesi kalp atış hızı sınırlarını görmek için Show zone limits'i (Bölge sınırlarını göster) seçin.

  Bu seçenek yalnızca kalp atış hızı sensörü açıksa kullanılabilir.

↑ Başa geri dön