Polar RCX5 Kullanım Kılavuzu

4. EGZERSİZE HAZIRLIK

Egzersizin Planlanması

Koşu ve bisiklet için hazır Polar Dayanıklılık Programı'nı kullanabilir veya polarpersonaltrainer.com'da kendi aşamalı egzersiz seanslarınızı oluşturabilirsiniz. DataLink ve WebSync yazılımını kullanarak egzersiz bilgisayarına aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi için polarpersonaltrainer.com'da Yardım bölümüne bakınız.

Spor Profilleri

Egzersiz bilgisayarındaki varsayılan spor profilleri şunlardır: Running (Koşu), Cycling (Bisiklet), Swimming (Yüzme) ve Other (Diğer). Her bir spor profili için opsiyonel* sensörleri ayarlamak için MENU > Settings > Sport profiles (Menü > Ayarlar > Spor profilleri) öğesine gidin.

 1. Egzersizi başlatmak için Tamam'a basın.

 2. YUKARI/AŞAĞI düğmeleri ile spor profilini seçin ve egzersiz seansı kaydını başlatmak için Tamam'a basın.

  Kaydı durdurmadan spor profili ayarlarını değiştirmek için egzersiz öncesi moduna girmek için bir defa GERİ düğmesine basın ve ardından "QUICK MENU"ye (Hızlı Menü) girmek için IŞIK düğmesini basılı tutun. Daha fazla bilgi için Hızlı menü bölümüne bakınız.

*Opsiyonel sensörler Polar s3+ adım sensörü, Polar G3/G5 GPS sensörü, Polar CS Hız sensörü W.I.N.D. ve Polar CS Kadans sensörü W.I.N.D'yi içerir.

 

Yeni Spor Profillerinin Oluşturulması

WebSync yazılımında yeni spor profilleri oluşturarak egzersiz bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Yeni spor profilleri oluşturma hakkında daha fazla bilgi için WebSync Yardım bölümüne bakınız.

Polar Dayanıklılık Egzersizi Programı

Koşu ve bisiklet için polarpersonaltrainer.com sitesinde oluşturup yükleyebileceğiniz Polar Dayanıklılık egzersizi programları mevcuttur.

Böylece kondisyon düzeyinize göre size özel bir egzersiz programı uygulayabilirsiniz. Kondisyon düzeyiniz polarpersonaltrainer.com'daki önceki egzersiz geçmişinizden hesaplanacaktır veya mevcut kondisyon düzeyinizi belirlememize yardımcı olacak kısa bir anket doldurmanız istenecektir.

Dayanıklılık egzersizi programı doğru ve etkili şekilde egzersiz yapmanıza yardımcı olur ve optimum kondisyon gelişimi için egzersiz miktarını, egzersiz zorluk derecesini ve egzersizlerin zamanını belirler. Her bir egzersiz seansı ısınma, çalışma ve soğuma aşamalarından oluşur.

Egzersiz programı Polar ZoneOptimizer özelliği ile birlikte çalışır, yani egzersiz seansları, kişisel spor bölgelerinize göre değiştirilir. Daha fazla bilgi içinPolar ZoneOptimizer bölümüne bakınız.

Dayanıklılık programları ile ilgili daha fazla bilgi için polarpersonaltrainer.com Yardım bölümüne bakınız.

↑ Başa geri dön

Polar s3+ Adım Sensörü'nün Kalibrasyonu

Adım sensörünün kalibrasyonu hız, tempo ve mesafe ölçümlerinin doğruluğunu artırır. İlk kullanımdan önce, koşu tarzınızda önemli değişiklikler olduğunda veya adım sensörünün yerini değiştirdiğinizde (yeni ayakkabı aldığınızda veya sensörün yerini sağ ayağınızdan sol ayağınıza değiştirdiğinizde) adım sensörünü kalibre etmeniz önerilir. Uzunluğunu tam olarak bildiğiniz bir parkuru koşarak veya kalibrasyon çarpanını elle ayarlayarak adım sensörünü kalibre edebilirsiniz. Kalibrasyon işlemi normalde koştuğunuz hızda yapılmalıdır. Farklı hızlarda koşuyorsanız kalibrasyon ortalama hızınızda yapılmalıdır.

s3+ adım sensörü kalibrasyonu spor etkinliğine özeldir. Farklı koşu biçimleri için farklı kalibrasyon çarpanı kullanabilirsiniz. Örneğin, WebSync yazılımında yeni spor (Yavaş tempolu koşu) oluşturduysanız adım sensörünü bu spor için ayrıca kalibre etmeniz gerekir.

Spor profili olarak Koşu profilini seçer ve yürüyüş egzersizleri yaparsanız, s3+ adım sensörünü kalibre etmeniz gerekmez.

Koşu Sihirbazı ile Kalibrasyon

Adım sensörü kalibre edilmeden önce egzersiz bilgisayarı ile eşleştirilmelidir. Adım sensörünün egzersiz bilgisayarı ile eşleştirilmesi hakkında daha fazla bilgi için 11. Yeni Bir Aksesuar Kullanımı bölümüne bakınız.

Egzersiz bilgisayarında adım sensörü işlevinin açık olduğundan emin olun. Sırayla Settings > Sport profiles > Running> Stride sensor > On (Ayarlar > Spor profilleri > Koşu > Adım sensörü > Açık) öğelerini seçin.

Belirli bir mesafeyi koşarak kalibrasyon yapmak için

 1. Settings > Sport profiles > Running > Stride sensor calibration > By running (Ayarlar > Spor profilleri > Koşu > Adım sensörü kalibrasyonu > Koşarak) öğelerini seçin.

 2. Adım sensörünü kalibre etmek için koşacağınız mesafeyi ayarlayın ve onaylamak için Tamam'a basın. Stand still until stride sensor is found (Adım sensörü bulunana dek hareketsiz bekleyin) görüntülenir.

 3. Tamam'a basın ve "Run ... km/mi" (... km/mil koşun) görüntülenir.

 4. Tamam'a basın ve sensörün bulunduğu ayağınızı başlangıç çizgisine basarak koşuya başlayın ve önceden belirlediğiniz mesafeyi düzenli bir tempo ile koşun.

 5. xxx km/mi görüntülendikten sonra Tamam'a basın.

 6. Önceden belirlediğiniz mesafenin bitiş çizgisinde durun. Tamam'a basın.

 7. Kalibrasyon başarıyla gerçekleştirildiğinde Calibrated to x.xxx (x.xxx değerine kalibre edildi) görüntülenir. Yeni kalibrasyon çarpanı kullanılır.

 8. Kalibrasyon işlemi başarısız olursa Calibration failed (Kalibrasyon başarısız) uyarısı görüntülenir. Dur düğmesine basarak kalibrasyonu iptal ederseniz Calibration canceled (Kalibrasyon iptal edildi) uyarısı görüntülenir.

 9. Kalibrasyon sonrasında Continue recording? (Kayda devam et?) görüntülenir. Seansa devam etmek için Yes'i (Evet) seçin. Aksi durumda No'yu (Hayır) seçin.

Kalibrasyon Çarpanının Elle Ayarlanması

Kalibrasyon çarpanı, gerçek mesafenin kalibre edilmemiş mesafeye oranı olarak hesaplanır. Örnek: 1200 m koştunuz, egzersiz bilgisayarı 1180 m gösteriyor ve kalibrasyon çarpanı 1.000. Yeni kalibrasyon çarpanını aşağıdaki şekilde hesaplayın: 1.000*1200/1180 = 1.017. Çarpan için ölçüm aralığı: 0.500-1.500.

Adım sensörünü egzersizden önce elle kalibre etmek için

 1. Settings > Sport profiles > Running> Stride sensor > Set factor (Ayarlar > Spor profilleri > Koşu > Adım sensörü > Çarpan ayarı) öğelerini seçin.

 2. Çarpanı ayarlayın.

Kalibrasyon çarpanı, adım sensörü kullanılırken egzersiz sırasında da ayarlanabilir. Quick menu > Calibrate stride sensor > Set factor (Hızlı menü > Adım sensörü kalibrasyonu > Çarpan ayarı) öğesine gitmek için IŞIK düğmesini basılı tutun.

*Opsiyonel s3+ adım sensörü gerekir.

Belirli Bir Mesafe Koşarak Sensör Kalibrasyonu (Egzersiz sırasında kalibrasyon)

Mesafeye dayalı hedeflerle egzersiz yapmıyorsanız tur mesafe düzeltmesi ile egzersizinizin herhangi bir aşamasında sensör kalibrasyonu yapabilirsiniz. Tercihen 1000 metreden fazla belirli bir mesafeyi koşmanız yeterlidir.

Egzersiz bilgisayarında adım sensörü işlevinin açık olduğundan emin olun. Saat modundayken YUKARI düğmesine basın ve Settings > Sport profiles > Running> Stride sensor > On (Ayarlar > Spor profilleri > Koşu > Adım sensörü > Açık) öğelerini seçin.

 1. Saat modundayken bir defa Tamam düğmesine basın. YUKARI/AŞAĞI düğmeleri ile spor profillerini dolaşın ve Tamam'a basarak Running (Koşu) seçeneğini seçin. Koşmaya başlayın.

 2. Uzunluğunu bildiğiniz bir parkurun başlangıç noktasına geldiğinizde Tamam'a basın. Parkuru veya turu koşarak tamamladığınızda Tamam'a basın.

 3. Ardından sensörü aşağıdaki şekilde kalibre edin: Quick menu > Calibrate stride sensor (Hızlı menü > Adım sensörü kalibrasyonu) öğesine gitmek için IŞIK düğmesini basılı tutun.

 4. Görüntülenen parkur/tur mesafesini koştuğunuz mesafeye göre düzeltin ve Tamam'a basın. Calibrated to x.xxx (x.xxx değerine kalibre edildi) görüntülenir. Sensör kalibrasyonu tamamlanmıştır ve kullanıma hazırdır.

Alternatif olarak kaydedilen toplam mesafe düzeltilerek de adım sensörü kalibrasyonu yapılabilir.

 1. Saat modunda Tamam'a basın. YUKARI/AŞAĞI düğmeleri ile spor profillerini dolaşın ve Tamam'a basarak Running (Koşu) seçeneğini seçin. Koşmaya başlayın.

 2. Quick menu > Calibrate stride sensor (Hızlı menü > Adım sensörü kalibrasyonu) öğesine gitmek için IŞIK düğmesini basılı tutun.

 3. Görüntülenen mesafeyi koştuğunuz mesafeye göre düzeltin ve Tamam'a basın. Calibrated to x.xxx (x.xxx değerine kalibre edildi) görüntülenir. Sensör kalibrasyonu tamamlanmıştır ve kullanıma hazırdır.

Egzersiz sırasında kalibrasyon çarpanı elle de ayarlanabilir.

*Opsiyonel s3+ adım sensörü gerekir.

↑ Başa geri dön