Polar RCX5 användarhandbok

1. INTRODUKTION

Grattis till ditt köp av en ny Polar RCX5 träningsdator! Det är ett komplett träningssystem för de som konditionstränar och de som tränar flera sporter, det ger dig stöd i din träning från planering genom träning till analys av din träning.

Denna användarhandbok ger en komplett instruktion som hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av din träningsdator.

Den senaste versionen av användarhandboken kan laddas ner från www.polar.com/support. För videohandledning, gå till http://www.polar.com/en/support/video_tutorials.

  • Funktionen Polar ZoneOptimizer anpassar dina pulszoner under uppvärmningen. Funktionen ZoneOptimizer mäter din hjärtfrekvensvariation och fastställer dina personliga sportzoner.

  • Polar uthållighetsprogram för löpning och cykling är individuellt anpassade träningsprogram för din personliga konditionsnivå. Träningsprogrammen ger dig vägledning så att du tränar på rätt sätt genom att definiera träningsvolym, träningsintensitet och träningstider på veckobasis för att få förbättrad kondition. Träningsprogrammet fungerar tillsammans med funktionen Polar ZoneOptimizer, och träningsprogrammets pass ändras i överensstämmelse med dina anpassade sportzoner.

  • RCX5 träningsdator har fyra fördefinierade Sportprofiler som du kan välja mellan. Du kan även skapa dina egna sportprofiler via programmet WebSync och ladda ner dem till din träningsdator med hjälp av dataöverföringsenheten DataLink. Det är enkelt att ändra sportprofil under träningen. Du behöver inte avbryta träningen utan kan göra det i farten.

  • Graf för total träningsansträngning finns tillgänglig på polarpersonaltrainer.com. Överför träningsresultaten från din träningsdator till polarpersonaltrainer.com och följ din träningsansträngning och återhämtning i träningsdagboken. Kontinuerlig uppföljning av träningsansträngning och återhämtning hjälper dig att hitta dina personliga gränser, undvika över- och underträning samt anpassa träningsintensiteten och träningstiden efter dina dags- och veckomål.

  • Polar WearLink®+ Hybrid / Polar H2 pulssensor fungerar även vid vattenaktiviteter.

  • Idealtempo-funktionen hjälper dig att hålla ett stabilt tempo och uppnå ditt tidsmål för en förutbestämd distans.

↑ Tillbaka till början