Polar RC3 GPS Gebruiksaanwijzing

12. BELANGRIJKE INFORMATIE

Onderhoud van uw product

Net als met elk ander elektronisch instrument dient u zorgvuldig om te gaan met de Polar trainingscomputer. Onderstaande aanwijzingen helpen u om in overeenstemming met de garantievoorwaarden te handelen en om nog vele jaren plezier te hebben van dit product.

Trainingscomputer

Houd uw trainingscomputer proper. Gebruik een vochtige handdoek om vuil van de trainingscomputer te vegen. Om de waterbestendigheid te behouden, was de trainingscomputer niet met een hogedrukreiniger. Dompel de trainingscomputer niet onder in water. Gebruik nooit alcohol of een schurend materiaal zoals staalwol of chemische reinigingsmiddelen.

Controleer na elk gebruik van de USB-poort van de trainingscomputer visueel of er geen haren, stof of andere verontreiniging op het afdichtende oppervlak van de bodemplaat aanwezig zijn. Veeg eventuele verontreinigingen voorzichtig af. Gebruik voor het reinigen geen scherpe hulpmiddelen of apparaten die krassen op de plastic onderdelen kunnen veroorzaken.

Niet geschikt voor baden en zwemmen. Bestand tegen spatwater en regendruppels. Dompel de trainingscomputer niet onder in water. Bij gebruik van de trainingscomputer tijdens heftige neerslag kan er interferentie ontstaan in de GPS-ontvangst.

De gebruikstemperatuur ligt tussen -10 °C en +50 °C (+14 °F tot +122 °F).

Indien u het RC3 GPS-toestel gebruikt in extreme weersomstandigheden (hoge vochtigheid en grote temperatuursverschillen), dan kan het zijn dat er wat water condenseert in het toestel. Dit beschadigt het toestel niet en het water zal verdampen na een tijdje. Indien u de verdamping wil versnellen, open dan het USB-klepje om het toestel te ventileren. Indien u de verdamping wil versnellen, open dan het USB-klepje om het toestel te ventileren.

Hartslagsensor

Zender: Maak de zender na elk gebruik los van de band en droog hem af met een zachte handdoek. Reinig de zender zo nodig met een oplossing van water en een zachte zeep. Gebruik nooit alcohol of schuurmiddelen (bijv. staalwol of chemische reinigingsmiddelen).

Borstband: Spoel de band na elk gebruik af onder stromend water en hang hem op om te drogen. Reinig de band zo nodig met een oplossing van water en een zachte zeep. Gebruik geen hydraterende zeep omdat deze restanten op de band kan achterlaten. Week, strijk, stoom of bleek de band niet. Rek de borstband niet uit en buig de delen met de elektroden niet scherp om.

Controleer de wasinstructies op het label van de borstband.

CS snelheidssensor W.I.N.D., CS trapfrequentiesensor W.I.N.D. en s3+ stride sensor

Reinig de sensoren met zachte zeep en een wateroplossing en spoel ze af met proper water. Om de waterbestendigheid te behouden, was de sensoren niet met een hogedrukreiniger. Dompel de CS snelheidssensor, de CS trapfrequentiesensor of s3+ stappensensor niet onder in water. Gebruik nooit alcohol of een schurend materiaal zoals staalwol of chemische reinigingsmiddelen.

Vermijd harde schokken voor de sensoren; anders kunnen de sensoren schade oplopen.

Bewaren

Bewaar de trainingscomputer en de sensoren op een droge en koele plaats. Bewaar ze niet in een vochtige omgeving, niet-ademend materiaal (een plastic zak of een sporttas), of samen met geleidend materiaal (een natte handdoek). Stel de trainingscomputer niet langdurig bloot aan direct zonlicht. Laat hem bijvoorbeeld niet in de auto liggen of op de fietshouder zitten.

Aanbevolen wordt om de trainingscomputer gedeeltelijk of volledig opgeladen te bewaren. De batterij verliest langzaam lading tijdens het bewaren. Als u de trainingscomputer meerdere maanden niet gebruikt, wordt aanbevolen hem na enkele maanden op te laden. Dit verlengt de levensduur van de batterij.

Droog en bewaar de borstband en de zender afzonderlijk om de levensduur van de batterij van de hartslagsensor te verlengen. Bewaar de hartslagsensor op een koele en droge plaats. Bewaar de vochtige hartslagsensor niet in niet-ademend materiaal, zoals een sporttas, om te voorkomen dat de sluiting oxideert. Stel de hartslagsensor niet langdurig bloot aan direct zonlicht.

Service

Het is raadzaam om tijdens de garantieperiode van twee jaar de servicewerkzaamheden alleen door de Central Service van Polar te laten uitvoeren. De garantie geldt niet voor schade of gevolgschade die veroorzaakt is bij een niet door Polar Electro erkende service. Zie Beperkte internationale Polar garantie voor meer informatie..

Ga naar www.polar.com/support en landspecifieke websites voor contactgegevens en alle adressen van de Central Servicepunten van Polar.

Registreer uw Polar product via http://register.polar.fi/ om te zorgen dat wij onze producten en diensten steeds beter op uw wensen kunnen blijven afstemmen.

De gebruikersnaam voor uw Polar account is altijd uw e-mailadres. Dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord zijn van toepassing voor registratie van het Polar product, polarpersonaltrainer.com, het Polar discussieforum en de nieuwsbrief.

↑ Terug naar boven

Batterijen

De Polar RC3 GPS trainingscomputer heeft een interne oplaadbare batterij. Oplaadbare batterijen kunnen een beperkt aantal keren worden opgeladen. U kunt de batterij ruim 300 maal opladen en ontladen voordat de capaciteit merkbaar terugloopt. Het aantal laadcycli verschilt ook afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Polar moedigt u aan om aan het einde van de levensduur van het product de mogelijke effecten van afval op het milieu en de gezondheid te minimaliseren door u te houden aan de plaatselijke regelgeving voor afvalverwerking en, waar mogelijk, gebruik te maken van gescheiden inzameling van elektronische apparaten. Ruim dit product niet op als gewoon huisvuil.

De batterij van de Polar H3 hartslagsensorkunt u zelf vervangen. Volg de instructies in het hoofdstuk Batterij van de hartslagsensor vervangen als u de batterijen zelf wilt vervangen.

De batterijen van de CS snelheidssensor W.I.N.D. en de CS trapfrequentiesensor W.I.N.D. kunnen niet worden vervangen. Polar heeft deze sensoren verzegeld voor een maximale mechanische levensduur en betrouwbaarheid. De sensoren zijn voorzien van batterijen met een lange levensduur. Neem voor een nieuwe sensor contact op met de Central Service van Polar of uw officiële Polar-dealer.

Zie de gebruiksaanwijzing van de Polar s3+ stride sensor voor informatie over de batterij van dit product.

Houd batterijen altijd uit de buurt van kinderen. Raadpleeg bij inslikken van batterijen onmiddellijk een arts. Batterijen dienen in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving te worden opgeruimd.

Batterij van de hartslagsensor vervangen

Als u zelf de batterij van de trainingscomputer en de hartslagsensor gaat vervangen, volg dan zorgvuldig onderstaande instructies.

Zorg bij het vervangen van de batterij dat de afsluitring niet wordt beschadigd; anders dient u deze te vervangen door een nieuwe. Deze afsluitringen en batterijsetjes zijn verkrijgbaar bij de officiële Polar dealer met een ruim assortiment en bij de Central Service van Polar. In de VS en Canada zijn nieuwe afsluitringen verkrijgbaar bij erkende Polar Service Centers. In de Verenigde Staten zijn de afsluitringen en batterijsets ook verkrijgbaar via www.shoppolar.com.

Als u een nieuwe en volle batterij vastpakt, houd deze dan niet aan beide zijden tegelijk vast met metalen of elektrisch geleidend gereedschap zoals een pincet. Dat geeft kortsluiting waardoor de batterij sneller ontlaadt. Kortsluiting zal de batterij niet direct beschadigen, maar vermindert het batterijvermogen en de levensduur.

Batterij van de hartslagsensor vervangen

 1. Til het batterijklepje omhoog met de klem op de borstband.

 2. Plaats de batterij in het klepje met de negatieve (–) pool naar buiten gericht. Zorg dat de afsluitring in de groef zit om de waterdichtheid te waarborgen.

 3. Plaats het batterijklepje in de juiste positie terug in de uitsparing van de zender en druk het batterijklepje weer op zijn plaats. U dient een klikgeluid te horen.

 

Als u de batterij door een onjuist type batterij vervangt, bestaat het risico op explosie.

↑ Terug naar boven

Voorzorgsmaatregelen

De Polar RC3 GPS trainingscomputer geeft een indicatie van uw prestaties. De trainingscomputer is bedoeld om het niveau van lichamelijke belasting en van het herstel aan te geven tijdens en na een trainingssessie. Uw trainingscomputer meet de hartslag, snelheid en de afstand. Ook meet hij de pasfrequentie bij gebruik met een s3+ stride sensor en de trapfrequentie bij gebruik met een CS trapfrequentiesensor W.I.N.D. Hij is niet geschikt of bedoeld voor andere doeleinden.

De trainingscomputer dient niet te worden gebruikt voor het uitvoeren van omgevingsmetingen waarvoor professionele of industriële precisie vereist is.

Storing tijdens de training

Elektromagnetische interferentie en trainingsapparatuur.

In de buurt van elektrische apparaten kan storing optreden. Ook WLAN-basisstations kunnen storing veroorzaken bij het trainen met de trainingscomputer. Voorkom onregelmatige metingen of slecht functioneren door uit de buurt te blijven van mogelijke storingsbronnen.

Trainingsapparatuur met elektronische of elektrische onderdelen zoals LED-displays, motoren en elektrische remmen kunnen interferentie veroorzaken vanwege diffuse straling. Probeer het volgende om deze problemen te verhelpen:

 1. Doe de band van de hartslagsensor af en gebruik de trainingsapparatuur zoals u gewend bent.

 2. Verplaats de trainingscomputer totdat u een positie vindt waar geen ongewenste signalen worden ontvangen en waar het hartsymbool niet vanzelf knippert. Interferentie is vaak het sterkst recht voor het display van de apparatuur, terwijl links of rechts van het display relatief weinig storing optreedt.

 3. Doe de hartslagsensor weer om en houd de trainingscomputer zoveel mogelijk in het interferentievrije gebied.

Als de trainingscomputer dan nog niet werkt met de trainingsapparatuur, kan deze apparatuur teveel elektrische ruis veroorzaken voor draadloze hartslagmeting. Zie www.polar.com/support voor meer informatie.

De onderdelen van de RC3 GPS zijn magnetisch. Het kan metalen materialen aantrekken en haar magnetisch veld kan storingen teweegbrengen bij een kompas. Om storing te vermijden wordt er aangeraden om uw kompas te dragen op één arm (ter hoogte van de borst) en de RC3 GPS aan de andere pols. Plaats geen kredietkaarten of andere magnetische opslagmedia in de buurt van de RC3 GPS omdat de informatie erin opgeslagen, kan gewist worden.

Risico's tijdens trainen beperken

Trainen kan risico's met zich meebrengen. Voordat u begint aan een vast trainingsprogramma is het raadzaam dat u eerst de volgende vragen betreffende uw gezondheid beantwoordt. Als u één van deze vragen met ja beantwoordt, raden wij u aan eerst een arts te raadplegen voordat u met een trainingsprogramma begint.

 • Hebt u de afgelopen vijf jaar niets aan sport gedaan?

 • Hebt u een hoge bloeddruk of een hoog cholesterolgehalte?

 • Gebruikt u medicijnen voor uw bloeddruk of uw hart?

 • Hebt u wel eens last van ademhalingsproblemen?

 • Vertoont u symptomen van een ziekte?

 • Bent u herstellende van een zware ziekte of medische ingreep?

 • Gebruikt u een pacemaker of andere geïmplanteerde elektronische apparatuur?

 • Rookt u?

 • Bent u zwanger?

Behalve de trainingsintensiteit, kunnen ook medicijnen voor het hart, de bloeddruk, psychische aandoeningen, astma, ademhaling enzovoort en sommige energiedranken, alcohol en nicotine de hartslag beïnvloeden.

Het is belangrijk om op te letten hoe uw lichaam reageert tijdens het sporten. Als u plotseling pijn of overmatige vermoeidheid voelt tijdens het trainen, raden wij u aan te stoppen of op een lagere intensiteit verder te gaan.

Opmerking! Het dragen van een pacemaker is geen belemmering voor het gebruik van Polar trainingscomputers. In theorie kunnen Polar-producten geen storing veroorzaken voor pacemakers. In de praktijk zijn er geen rapporten die erop wijzen dat iemand ooit storing heeft ondervonden. Vanwege de verscheidenheid aan pacemakers en andere geïmplanteerde apparaten, kunnen wij nochtans niet officieel garanderen dat onze producten geschikt zijn voor al deze instrumenten. Als u twijfels hebt of uitzonderlijke gevoelens ervaart tijdens het gebruik van Polar-producten, raadpleeg dan uw arts of neem contact op met de fabrikant van het elektronische apparaat om na te gaan de veiligheid in uw geval voldoende gewaarborgd is.

Als u overgevoelig bent voor een stof die in contact komt met de huid, of als u een allergische reactie vermoedt vanwege het gebruik van het product, controleer dan de in de Technische specificaties genoemde materialen. Draag ter voorkoming van huidreacties de hartslagsensor over een shirt, maar maak het shirt onder de elektroden goed vochtig voor een probleemloze werking.

Uw veiligheid is belangrijk voor ons. De vorm van de s3+ stride sensor is gekozen om de kans dat deze ergens in verstrikt raakt te minimaliseren. Pas in elk geval op als u met de stride sensor bijvoorbeeld in struikgewas loopt.

Door de combinatie van vocht en het schuren van de hartslagsensor kan deze afgeven en zwarte vlekken achterlaten op lichtgekleurde kleding. Als u parfum of een insectenwerend middel op uw huid aanbrengt, dient u ervoor te zorgen dat dit niet in contact komt met de trainingscomputer of de hartslagsensor.

↑ Terug naar boven

Technische specificaties

Trainingscomputer

Batterijtype:

250 mAH Li-Pol oplaadbare batterij

De batterij kan niet worden vervangen

Gebruiksduur:

Maximaal 12 uur met ingeschakelde GPS-functie

Gebruikstemperatuur:

-10 °C tot +50 °C / 14 °F tot 122 °F

Materialen trainingscomputer:

PMMA-lens met harde coating aan bovenzijde, behuizing trainingscomputer (ABS+GF)+TPU / (PC+ABS)+GF / (TPU+PC) +TPU / ABS+PC / aluminium / roestvrij staal

Materiaal polsband en gesp:

Polyurethaan (TPU) en roestvrij staal

Nauwkeurigheid horloge:

Beter dan ± 0,5 seconden per dag bij een temperatuur van 25 °C / 77 °F.

Nauwkeurigheid GPS:

Afstand +/-2%, snelheid +/-2km/h

Aantal steekproeven:

1 steekproef/sec

Nauwkeurigheid van de hartslagmeter:

De grootste van ±1% of 1 hsm. De definities zijn van toepassing bij gelijkmatige omstandigheden.

Meetbereik hartslag:

15-240 hsm

Huidig snelheidsweergavebereik:

0-36 km/u of 0-22,5 mijl/u (bij snelheidsmeting met s3+ stride sensor)

0-127 km/u of 0-79 mijl/u (bij snelheidsmeting met CS snelheidssensor)

0-303 km/u of 0-188,5 mijl/u (bij snelheidsmeting met GPS)

Waterbestendigheid:

Waterdicht IPX7

Niet geschikt voor baden en zwemmen. Bestand tegen spatwater en regendruppels. Dompel de trainingscomputer niet onder in water. Bij gebruik van de trainingscomputer tijdens heftige neerslag kan er interferentie ontstaan in de GPS-ontvangst.

Limietwaarden trainingscomputer

Maximaal aantal bestanden:

99

Maximale in één bestand geregistreerde tijd:

99 uur 59 min. 59 sec.

Maximale in bestanden geregistreerde tijd bij verschillende sensorcombinaties:

 
 

Hartslag

253 u

 

Hartslag- + stride sensor

52 u

 

Hartslag + GPS

31 u

 

Hartslag- + CS snelheidssensor

63 u

 

Hartslag- + CS trapfrequentiesensor

139 u

 

Hartslag- + stride sensor + GPS

28 u

 

Hartslagsensor + GPS + CS snelheidssensor

31 u

 

Hartslagsensor + GPS + CS trapfrequentiesensor

28 u

 

Hartslag- + CS snelheids- + CS trapfrequentiesensor

52 u

 

Hartslagsensor + GPS + CS snelheids- + CS trapfrequentiesensor

28 u

 

Stride sensor

63 u

 

Stride sensor + GPS

31 u

 

GPS

35 u

 

GPS + CS snelheidssensor

35 u

 

GPS + CS trapfrequentiesensor

31 u

 

GPS + CS snelheids- + CS trapfrequentiesensor

31 u

 

CS snelheidssensor

79 u

 

CS trapfrequentiesensor

253 u

 

CS snelheids- + CS trapfrequentiesensor

63 u

 

De trainingscomputer registreert de gegevens met intervallen van één seconde.

Maximaal aantal ronden geregistreerd in een trainingssessie:

99

Maximaal aantal automatische ronden geregistreerd in een trainingssessie:

99

Totale afstand:

99.999,99 km / 99.999,99 mijl

Totale duur:

9999 uur 59 min. 59 sec.

Totaal calorieën:

999.999 kcal

Totaal aantal trainingsbestanden:

65535

Hartslagsensor

Levensduur batterij:

1600 u

Batterijtype:

CR2025

Afsluitring voor de batterij:

O-ring 20,0 x 0,90, materiaal: siliconen

Gebruikstemperatuur:

-10 °C tot +50 °C / 14 °F tot 122 °F

Materiaal zender:

ABS

Materiaal band:

38% polyamide, 29% polyurethaan, 20% elastaan, 13% polyester

Waterdichtheid:

30 m (geschikt voor baden en zwemmen)

De Polar H3 hartslagsensor meet de hartslag niet onder water.

De Polar RC3 GPS trainingscomputer maakt onder meer gebruik van de volgende gepatenteerde technologieën:

 • OwnIndex®-technologie voor conditietest.

 • OwnCal®-berekening van persoonlijke caloriewaarden.

Polar WebSync-software en USB-kabel

Systeemeisen:

Besturingssysteem: Microsoft Windows XP/Vista/7 of Mac OS X 10.5 (Intel) of hoger

Internetverbinding

Beschikbare USB-poort voor de USB-kabel

Waterdichtheid

De waterbestendigheid van Polar-producten is getest volgens de internationale standaard IEC 60529 IPX7 (1 m, 30 min, 20 ºC). Producten worden verdeeld in vier categorieën, afhankelijk van de waterbestendigheid. Zie de achterzijde van uw Polar-product voor de waterbestendigheidscategorie en vergelijk deze in onderstaande tabel. Deze definities zijn niet noodzakelijkerwijs van toepassing op producten van andere fabrikanten.

Markering op de bodemplaat

Kenmerken waterbestendigheid

Waterbestendig IPX7

Niet geschikt voor baden en zwemmen. Bestand tegen spatwater en regendruppels. Niet wassen met hogedrukreiniger.

Waterbestendig

Niet geschikt voor zwemmen. Bestand tegen spatwater, zweet, regendruppels enz. Niet wassen met hogedrukreiniger.

Waterbestendig 30 m/50 m

Geschikt voor baden en zwemmen.

Waterbestendig 100 m

Geschikt voor zwemmen en snorkelen (zonder zuurstoftanks).

↑ Terug naar boven

Vaak gestelde vragen

Vraag of probleem

Antwoord of oplossing

Hoe krijg ik de beste ontvangst van satellietsignalen?

Door de trainingscomputer met de voorkant naar boven om uw pols te dragen. Houd uw pols stil tijdens het zoeken en houd hem hoger dan uw borst. Blijf stil staan op dezelfde positie totdat de trainingscomputer de satellietsignalen gevonden heeft. Zie Trainingssessie starten voor meer bijzonderheden.

Hoe kan ik zorgen voor een goede ontvangst van het GPS-signaal op de RC3 GPS?

De ontvangst van het GPS-signaal is het beste wanneer u in open terrein traint waar geen obstakels zijn voor de satellietsignalen. Vanwege de aard van het GPS-signaal kunnen bijvoorbeeld heuvels, hoge gebouwen en bomen het satellietsignaal hinderen. Regen, mist en sneeuw kunnen de signaalkwaliteit ook beïnvloeden. Draag de trainingscomputer met de voorkant naar boven om uw pols.

De trainingscomputer vindt geen satellietsignalen of het duurt erg lang om die te vinden

Iets in uw omgeving kan de ontvangst van het GPS-signaal blokkeren (bijv. tunnels, hoge gebouwen, terrein of beboste gebieden). Ga naar buiten en uit de buurt van hoge gebouwen en bomen. In gunstige omstandigheden vergt de eerste ontvangst van satellietsignalen meestal 30-60 seconden. GPS ontvangst werkt niet binnenshuis.

De weergave van de snelheid of afstand is onjuist of onregelmatig

Iets in uw omgeving kan de ontvangst van het GPS-signaal blokkeren (bijv. tunnels, hoge gebouwen, terrein of beboste gebieden). Als de trainingscomputer de satellietsignalen niet kan vinden, kan hij zijn locatie niet berekenen. De afstand wordt gemeten in een rechte lijn tussen de laatste locatie vóór het schaduwgebied en de eerste locatie na het schaduwgebied.

Wat is de meetnauwkeurigheid van de Polar RC3 GPS?

De meetnauwkeurigheid van de trainingscomputer Polar RC3 GPS is +/- 2% voor de afstand en +/- 2 km/u voor de snelheid. Als u zich op lage snelheden voortbeweegt (minder dan 3 km/u) kan de nauwkeurigheid van dit niveau soms relatief grote fouten veroorzaken. Bij hogere snelheden is de meting echter nauwkeuriger.

Om de nauwkeurigheid van de positieberekening te verbeteren gebruikt de Polar RC3 GPS het Wide Area Augmentation System (WAAS). WAAS is een uiterst nauwkeurig navigatiesysteem in Noord-Amerika. Het wordt in bijv. de luchtvaart veelvuldig gebruikt om precisielandingen voor vliegtuigen mogelijk te maken. Wide-area Reference Stations van WAAS, die zich op aarde bevinden, volgen en verzamelen informatie van de GPS-signalen en zenden correctiemeldingen naar de twee Wide-area Master Stations. Deze twee masterstations sturen de melding door naar geostationaire satellieten, die de correctiesignalen op hun beurt naar met WAAS uitgeruste ontvangers als de Polar RC3 GPS sturen.

Batterij bijna leeg verschijnt

Deze melding verschijnt wanneer de trainingscomputer nog genoeg lading heeft voor één uur training met de ingeschakelde GPS-functie. Aanbevolen wordt om de trainingscomputer op te laden alvorens met een nieuwe trainingssessie te beginnen. Zie 3. Batterij trainingscomputer voor meer informatie.

Batterij bijna leeg, GPS uitgeschakeld verschijnt

De lading van de trainingscomputer is te gering voor het voorzetten van de registratie van de trainingssessie met ingeschakelde GPS-functie. De geluiden en de verlichting van de trainingscomputer worden automatisch uitgeschakeld en de trainingscomputer schakelt de GPS-functie uit. U kunt de trainingssessie voorzetten en de Beschikbare accessoires blijven gebruiken. Een nieuwe trainingsregistratie kan pas worden gestart nadat de trainingscomputer is opgeladen. Zie 3. Batterij trainingscomputer voor meer informatie.

Registratie gestopt, Batterij leeg verschijnt

De lading is kritisch laag. De trainingscomputer stopt de registratie van de trainingssessie, slaat de trainingsgegevens op en gaat in de slaapstand. Laad de trainingscomputer op. Zie 3. Batterij trainingscomputer voor meer informatie.

Het display van de trainingscomputer is leeg

De batterij is leeg en de trainingscomputer is de slaapstand. Laad de trainingscomputer op. Als de batterij helemaal leeg is, kan het even duren voordat de animatie van het laadproces op het display verschijnt. Zie 3. Batterij trainingscomputer voor meer informatie over het laden van de batterij.

Controleer hartslagsensor! verschijnt

 • Controleer of de band van de hartslagsensor niet losser is gaan zitten tijdens het trainen.

 • Controleer of de elektroden van de hartslagsensor vochtig zijn.

 • Controleer of de elektroden van de hartslagsensor schoon en niet beschadigd zijn.

Als u alle bovenstaande handelingen hebt uitgevoerd, maar de melding nog steeds verschijnt en de hartslagmeting niet werkt, dan is mogelijk de batterij van de hartslagsensor leeg. Zie Batterijen voor meer informatie.

Controleer snelheidssensor! verschijnt

Controleer of de posities van en de tussenruimte tussen de sensor en de magneet correct zijn. Als de melding niet verdwijnt, hebt u mogelijk meer dan 3000 uren gefietst en kan de batterij leeg zijn.

Controleer trapfrequentiesensor! verschijnt

Controleer of de posities van en de tussenruimte tussen de trapfrequentiesensor en de crankmagneet correct zijn. Als de melding niet verdwijnt, hebt u mogelijk meer dan 3000 uren gefietst en kan de batterij leeg zijn.

Controleer stride sensor! verschijnt

Zorg ervoor dat de sensor correct gepositioneerd is op uw voet. Als de melding nog steeds verschijnt, kan de batterij van de sensor leeg zijn. Zie de gebruiksaanwijzing voor de Polar s3+ stride sensor voor instructies over het vervangen van de batterij.

De hartslagmeting wordt onregelmatig, extreem hoog of geeft nul (00) aan

 • Controleer of de band van de hartslagsensor niet losser is gaan zitten tijdens het trainen.

 • Zorg dat de textiele elektroden goed aansluiten op uw lichaam.

 • Controleer of de elektroden van de hartslagsensor vochtig zijn.

 • Controleer of de hartslagsensor schoon is. Krachtige elektromagnetische signalen kunnen tot onregelmatige metingen leiden. Zie Voorzorgsmaatregelen voor meer informatie.

 • Als de hartslagmeting onregelmatig blijft, ook als u uit de buurt bent gegaan van de storingsbron, verlaag dan uw snelheid en controleer handmatig uw hartslag. Als de hartslag overeen lijkt te komen met de hoge meting op het display, hebt u mogelijk last van hartritmestoornissen. De meeste gevallen van hartritmestoornissen zijn niet ernstig, maar u kunt beter toch uw arts raadplegen.

 • Een hartprobleem kan uw ECG-diagram hebben veranderd. Neem in dat geval contact op met uw arts.

De metingen van snelheid, afstand of trapfrequentie zijn onregelmatig

Een tijdelijke elektromagnetische storing in uw huidige omgeving kan onregelmatige metingen veroorzaken. WLAN-basisstations kunnen interferentie veroorzaken. Voorkom onregelmatige metingen door uit de buurt te blijven van mogelijke storingsbronnen.

Ik weet niet waar ik ben in het menu

Houd BACK (Terug) ingedrukt totdat de tijd wordt weergegeven.

Knoppen reageren niet

Reset de trainingscomputer door de knoppen UP (Omhoog), DOWN (Omlaag), BACK (Terug) en LIGHT (Licht) tegelijk gedurende twee seconden ingedrukt te houden, tot het display wordt gevuld met cijfers. Druk op één van de knoppen en stel de tijd en datum in. Alle andere instellingen blijven bewaard.

↑ Terug naar boven

Beperkte internationale Polar garantie

 • Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de klant volgens de geldende nationale en Europese regelgeving, noch op de rechten van de klant ten opzichte van de dealer die voortvloeien uit hun verkoop-/aankoopovereenkomst.

 • Deze beperkte internationale garantie wordt verleend door Polar Electro Inc. aan klanten die dit product in de Verenigde Staten of Canada hebben aangeschaft. Deze beperkte internationale garantie wordt verleend door Polar Electro Oy aan klanten die dit product in andere landen hebben aangeschaft.

 • Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. biedt de oorspronkelijke gebruiker/koper van dit apparaat garantie tegen materiaal- en productiefouten gedurende twee (2) jaar na de aankoopdatum.

 • De kassabon van de oorspronkelijke aanschaf is uw aankoopbewijs!

 • De garantie geldt niet voor de batterij, normale slijtage, schade ten gevolge van onjuist of oneigenlijk gebruik, ongevallen, het niet voldoen aan de voorzorgsmaatregelen, onjuist onderhoud, commercieel gebruik, bekraste of gebroken behuizingen of displays, de armband, elastische band en Polar-kleding.

 • De garantie geldt niet voor schade, verlies, kosten of uitgaven die direct, indirect of incidenteel als gevolg van of als zodanig voortvloeien uit of samenhangen met het product.

 • Tweedehands gekochte artikelen zijn niet gedekt door de garantie van twee (2) jaar, tenzij door plaatselijke wetgeving anders is bepaald.

 • Gedurende de garantieperiode zal het product worden gerepareerd of vervangen door de Central Service van Polar, ongeacht het land van aankoop.

Garantie ten aanzien van enig product zal beperkt zijn tot landen waarin het product oorspronkelijk op de markt is gebracht.

 

Dit product voldoet aan de richtlijnen 1999/5/EC en 2011/65/EU. De desbetreffende conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.polar.com/support.

Informatie over regelgeving is beschikbaar op www.polar.com/support.

Voor specifieke informatie voor de RC3 GPS over certificering en naleving kiest u MENU > Instellingen > Algemene instellingen, en houdt u LIGHT (Licht) twee seconden lang ingedrukt.

 

Het symbool van de doorgekruiste verrijdbare afvalcontainer geeft aan dat de Polar-producten elektronische apparaten zijn en onder de richtlijn 2012/19/EU vallen van het Europese Parlement en de Raad van elektrische en elektronische afvalproducten (WEEE). In de producten gebruikte batterijen en accu's vallen onder de richtlijn 2006/66/EC van het Europese Parlement en de Raad van 6 september 2006 inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s. Deze producten en de batterijen en accu's in Polar-producten moeten dus afzonderlijk worden opgeruimd in de EU-landen. Polar moedigt u aan de mogelijke effecten van afval op het milieu en de gezondheid te minimaliseren, ook buiten de Europese Unie, door u te houden aan de plaatselijke afvalverwerkingsregelgeving en, waar mogelijk, gebruik te maken van gescheiden inzameling van elektronische apparaten en van de inzameling van batterijen en accu's.

 

Deze aanduiding geeft aan dat het product beveiligd is tegen elektrische schokken.

Polar Electro Oy is een ISO 9001:2008 gecertificeerde onderneming.

© 2013 Polar Electro Oy, FI-90440 KEMPELE, Finland. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze gebruiksaanwijzing mag zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Polar Electro Oy in welke vorm dan ook worden gebruikt of gereproduceerd.

De namen en logo's in deze gebruiksaanwijzing of op de verpakking van dit product zijn handelsmerken van Polar Electro Oy. De namen en logo's die in deze gebruiksaanwijzing of op de verpakking van dit product met het symbool ® zijn gemarkeerd, zijn gedeponeerde handelsmerken van Polar Electro Oy. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation en Mac OS is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc.

↑ Terug naar boven

Aansprakelijkheid

 • De inhoud van deze gebruiksaanwijzing dient uitsluitend ter informatie. De hierin beschreven producten kunnen in verband met het voortdurende ontwikkelingsprogramma van de fabrikant zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 • Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy geeft geen garanties voor deze gebruiksaanwijzing of de hierin beschreven producten.

 • Op geen enkele wijze kan Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies, kosten en uitgaven die direct, indirect of incidenteel als gevolg of als zodanig voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van dit materiaal of de hierin beschreven producten.

De volgende octrooien zijn van toepassing op dit product: FI 111514B, DE19781642T1, GB2326240, HK1016857, US6277080, US20070082789, EP1795128, US20090278734, EP2116862, FI114202, US6537227, EP1147790, HK1040065, FI115289, EP1127544, US6540686, HK1041188, FI 110303, US6104947, EP0748185, JP3831410, FI20105796, US20120010478, EP2407217, EP08879081.1, US13/139541, WO2010072883, US6584344, US2011021419, EP2280770. Andere octrooien aangevraagd.

 

Gefabriceerd door:

Polar Electro Oy

Professorintie 5

FI-90440 KEMPELE

Tel. +358 8 5202 100

Fax +358 8 5202 300

 

07/2013

↑ Terug naar boven