Polar GoFit användarhandbok för elever

Välkommen till Polar GoFit-tjänsten! Polar GoFit är en del av Polars skolidrottslösning. Den gör det möjligt för lärare och elever att följa elevernas pulsdata under idrottslektioner, utvärdera elever baserat på dessa data och dela rapporter. Dessutom är det ett verktyg för att organisera träningstest och följa elevernas resultat.

Lärare kan använda Polar GoFit för att organisera kurser och konditionstester. De kan även följa och dokumentera varje elevs ansträngning och förbättring i och utanför klassrummet. Med webbtjänsten är det enkelt att skapa rapporter och följa den långsiktiga utvecklingen. Data kan även delas med föräldrar och administratörer.

Elever kan använda Polar GoFit för att granska sina pulsdata och konditionstestresultat.

Polars lösningar för pulsmätning ger lärare objektiva utvärderingsverktyg. De möjliggör utvärdering baserat på ansträngning, inte bara teknik. Tanken är att lärarna inte ska ge betyg, istället är det eleverna som gör sig förtjänta av dem.

Konditionstestning ger korrekt och tillförlitlig information om elevernas konditionsnivå. Den hjälper lärare (och föräldrar) att få eleverna att förstå vikten av att vara aktiv och i form genom hela livet.

Logga in

Logga in på webbtjänsten på Polar GoFits hemsida (www.polargofit.com). Inloggningsuppgifterna får eleven av läraren.