Polar GoFit käyttöohje oppilaalle

Tervetuloa Polar GoFit -palvelun käyttäjäksi! Polar GoFit on osa Polar Liikuntakasvatus -ratkaisua. Sen avulla opettajat ja oppilaat voivat seurata oppilaiden sykettä liikuntatuntien aikana, arvioida oppilaita näiden tietojen perusteella ja jakaa raportteja. Siinä on työkalu kuntomittausten järjestämiseen ja oppilaiden tulosten seuraamiseen.

Opettajat voivat hyödyntää Polar GoFit -palvelua liikunnan ja terveystiedon opetuksessa sekä fyysisen toimintakyvyn mittauksissa. He voivat myös seurata ja pitää kirjaa kunkin oppilaan ahkeruudesta ja kehityksestä koulussa ja vapaa-ajalla. Palvelussa voi luoda vaivattomasti erilaisia raportteja ja seurata oppilaiden kehittymistä pitkällä aikavälillä. Tietoja voidaan myös jakaa vanhempien ja muiden sidosryhmien kesken.

Oppilaat voivat seurata Polar GoFit -palvelussa sykettään sekä kuntomittaustuloksiaan.

Polarin ratkaisut sykkeen mittaukseen ovat opettajille objektiivisia arviointityökaluja. Niiden avulla arviointi voidaan perustaa pelkkien taitojen sijasta ahkeruuteen. Ajatuksena on, että opettajat eivät anna arvosanoja, vaan oppilaat ansaitsevat ne.

Fyysisten ominaisuuksien mittaukset antavat tarkkaa ja luotettavaa tietoa oppilaiden fyysisestä toimintakyvystä. Se auttaa opettajia ja vanhempia kertomaan oppilaille aktiivisuuden ja hyvän fyysisen toimintakyvyn tärkeydestä kaikissa elämän vaiheissa.

Kirjaudu sisään

Kirjaudu verkkopalveluun Polar GoFit -palvelun aloitussivulla (www.polargofit.com). Opettaja antaa oppilaalle käyttäjätunnuksen.