Jesteś tutaj: Pierwsze kroki > Funkcje przycisków i diody LED

Funkcje przycisków i dioda LED

OH1 posiada jeden przycisk pełniący różne funkcje w zależności od sytuacji, w jakiej jest używany, oraz od czasu jego przytrzymania. Dioda na urządzeniu wskazuje różne tryby pracy. Poniżej opisano funkcje przycisku w poszczególnych trybach oraz znaczenie poszczególnych kolorów diody.

Skrócona instrukcja w uchwycie na opasce naramiennej

Poniższe oznaczenia widoczne są wewnątrz uchwytu na sensor w opasce naramiennej. Oznaczenia objaśniają podstawowe funkcje przycisków OH1.

1X = ON (WŁ.) (Włączenie: szybkie naciśnięcie przycisku)

2X = REC (REJ.) (Włączenie rejestracji danych treningowych – tryb samodzielnego urządzenia treningowego: dwukrotne naciśnięcie przycisku, gdy sensor OH1 jest włączony)

1X LONG - OFF (WYŁ.) (Wyłączenie: naciśnięcie i przytrzymanie przycisku)

Funkcje przycisków

Włączenie: Szybkie naciśnięcie przycisku
Włączenie rejestracji danych treningowych (tryb samodzielnego urządzenia treningowego): Dwukrotne naciśnięcie przycisku, gdy urządzenie OH1 jest włączone
Wyłączenie: Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku

Wskaźniki diody LED

Podczas ładowania

Ładowanie: Żółta dioda LED miga powoli
Akumulator naładowany: Zielona dioda LED świeci się

Po włączeniu

Normalny stan akumulatora: Zielona dioda LED miga pięć razy
Niski poziom naładowania akumulatora: Czerwona dioda LED miga pięć razy

W trybie pomairu tętna

Nie wykryto tętna: Biała dioda LED miga raz na dwie sekundy
Wykryto tętno: Zielona dioda LED miga raz na dwie sekundy

W trybie samodzielnego urządzenia treningowego

Włączono rejestrację danych treningowych, jednak nie ukończono pierwszego użycia: Czerwona dioda LED miga trzy razy
Nie wykryto tętna: Biała dioda LED miga dwukrotnie w szybkim tempie
Wykryto tętno: Zielona dioda LED miga dwukrotnie w szybkim tempie
Niski poziom naładowania akumulatora: Zielona dioda i czerwona dioda LED migają naprzemiennie co drugą sekundę
Krytycznie niski poziom naładowania akumulatora: Czerwona dioda LED miga w szybkim tempie

Fitness Test

Nie wykryto tętna: Biała dioda LED miga raz na dwie sekundy
Wykryto tętno: Fioletowa dioda LED miga raz na dwie sekundy

Inne

Synchronizacja lub łączenie: Niebieska dioda LED miga
Wyszukiwanie lub oczekiwanie na potwierdzenie: Niebieska dioda LED miga w szybkim tempie
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego: Niebieska dioda LED świeci się
Błąd: Czerwona dioda LED świeci się