Du er her:Vigtige oplysninger > Sikkerhedsforanstaltninger

Sikkerhedsforanstaltninger

Polar OH1 er udformet til at måle pulsen. Ingen anden brug er tilsigtet eller antydet.

Træningsenheden bør ikke bruges til at opnå miljømæssige målinger, der kræver faglig eller industriel nøjagtighed.

Vi anbefaler, at du engang imellem vasker enheden og armbåndet for at undgå hudproblemer fra et beskidt armbånd.

Interferens under træning

Elektromagnetisk interferens og træningsudstyr

Der kan muligvis opstå forstyrrelser i nærheden af elektriske apparater. WLAN-basestationer kan også forårsage forstyrrelser, når du træner med træningsenheden. Bevæg dig væk fra mulige forstyrrende kilder for at undgå fejlaflæsninger eller forkerte opførsler.

Træningsudstyr med elektroniske eller elektriske komponenter, f.eks. LED-displays, motorer og elektriske bremser, kan af og til give forstyrrende signaler.

Hvis træningsenheden stadig ikke kan fungere sammen med træningsudstyret, kan udstyret være for elektrisk støjende til trådløs pulsmåling. Få yderligere oplysninger under www.polar.com/support.

Minimering af risici under træning

Træning kan indebære visse risici. Før du påbegynder et regelmæssigt træningsprogram, anbefales det, at du besvarer følgende spørgsmål om din helbredstilstand. Hvis du svarer ja til et eller flere af disse spørgsmål, bør du kontakte en læge, før du påbegynder et træningsprogram.

  • Har du været fysisk inaktiv i de sidste 5 år?
  • Har du forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesteroltal?
  • Tager du nogen form for blodtryks- eller hjertemedicin?
  • Har du tidligere haft åndedrætsproblemer?
  • Har du symptomer på nogen form for sygdom?
  • Har du netop overstået en alvorlig sygdom eller medicinsk behandling?
  • Bruger du pacemaker eller andre indopererede elektroniske apparater?
  • Ryger du?
  • Er du gravid?

Bemærk, at ud over træningsintensiteten kan hjertemedicin, blodtryk, mentaltilstand, astma, åndedræt, osv. samt visse energidrikke, alkohol og nikotin påvirke din puls.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på din krops reaktioner under træningen. Hvis du oplever uventet smerte eller bliver meget træt under træningen, bør du stoppe eller fortsætte med en lavere intensitet.

Bemærk! Hvis du bruger en pacemaker, kan du bruge Polar-produkter. I teorien bør det ikke være muligt, at Polar-produkter skaber interferens for en pacemaker. I praksis findes der ingen rapporter, som indikerer, at nogen nogensinde har oplevet interferens. Vi kan dog ikke udstede en officiel garanti for vores produkters egnethed med alle pacemakere og andre indopererede enheder pga. det store udvalg af tilgængelige enheder. Hvis du er i tvivl, eller hvis du oplever ubehag, mens du bruger Polar-produkter, bedes du henvende dig til din læge eller kontakte producenten af den indopererede elektroniske enhed for at fastslå, at det er sikkert i dit tilfælde.

Hvis du er allergisk over for materiale, der kommer i kontakt med huden, eller hvis du har mistanke om, at du vil få en allergisk reaktion ved at benytte produktet, bedes du læse listen over materialer i Tekniske specifikationer.

Den kombinerede påvirkning af fugt og intens slid kan resultere i, at farven kommer af pulsmålens overflade og muligvis plette tøj. Hvis du bruger parfume, solcreme eller insektmiddel på huden, skal du sørge for, at det ikke kommer i kontakt med træningsenheden eller pulsmåleren. Undgå tøj med farver, der kan smitte af på træningsenheden (især træningsenheder med lyse/klare farver), når de bæres sammen.

Dette produkt er ikke et legetøj. Lad ikke børn eller dyr lege med dette produkt. Dette produkt indeholder små komponenter, der kan udgøre en kvælningsfare.