Du er her:Kom i gang > Opdatering af firmwaren

Opdatering af firmwaren

Du kan selv opdatere firmwaren i din OH1 for at holde den opdateret. Du får besked via Flow, når en ny version er tilgængelig. Der udføres firmwareopdateringer for at forbedre funktionerne i din OH1. De kan indeholde forbedringer af eksisterende funktioner, helt nye funktioner eller fejludbedringer. Vi anbefaler, at du opdaterer firmwaren på din OH1, hver gang en ny version er tilgængelig.

Du mister ingen data pga. firmwareopdateringen. Inden opdateringen begynder, synkroniseres din OH1 med Flow-webservicen.

Med mobilenhed eller tablet

Du kan opdatere firmwaren med din mobilenhed, hvis du bruger Polar Flow-mobilappen til at synkronisere dine trænings- og aktivitetsdata. Appen giver dig besked, hvis der er en tilgængelig opdatering, og fører dig gennem den. Vi anbefaler, at du slutter OH1 til en strømkilde, inden du går i gang med opdateringen, for at sikre en problemfri opdatering.

Den trådløse firmwareopdatering kan tage op til 20 minutter, afhængigt af din forbindelse.

Med computer

Hver gang en ny firmwareversion er tilgængelig, giver FlowSync dig besked, når du slutter OH1 til din computer. Firmwareopdateringerne downloades via FlowSync.

Sådan opdateres firmwaren:

  1. Anbring sensoren i USB-adapteren med linsen opad, så kontakterne på sensoren og USB-adapteren mødes.
  2. Slut USB-adapteren til din computers USB-port.
  3. FlowSync begynder at synkronisere dine data.
  4. Efter synkroniseringen bedes du opdatere firmwaren.
  5. Vælg Ja. Ny firmware installeres (dette kan tage op til 10 minutter). Vent, indtil firmwareopdateringen er blevet afsluttet, inden du kobler OH1 fra din computer.