Du er her:Vigtige oplysninger > Vedligeholdelse af din OH1

Vedligeholdelse af din OH1

Lige som alle andre elektroniske enheder skal Polar OH1 holdes ren og behandles med omhu. Nedenstående anvisninger hjælper dig med at opfylde garantiforpligtelserne, holde enheden i bedste stand og undgå eventuelle problemer med opladning eller synkronisering.

Hold din OH1 ren

Tør snavs eller mudder af OH1 efter hvert træningspas med et blødt håndklæde.

Hold OH1 og OH1 USB-adapterens opladningskontakter rene for at sikre en problemfri opladning og synkronisering.

Inden opladning skal du sørge for, at der ikke er fugt, hår, støv eller snavs på OH1 eller OH1 USB-adapterens opladningskontakter. Tør forsigtigt evt. snavs af og blæs evt. støv væk. Brug ikke skarpe redskaber til rengøring for at undgå ridser.

Hold OH1-kontakterne rene for at beskytte den mod oksidering og anden mulig skade forårsaget af snavs og saltvand (f.eks. sved eller havvand). Undlad at oplade OH1, mens opladningskontakterne er våde eller svedige.

Pas godt på den optiske pulsmåler

Hold det optiske sensorområde rent og fri for ridser. Små ridser burde dog ikke påvirke den optiske pulsmålings ydeevne.

Opbevaring

Opbevar din træningsenhed tørt og køligt. Opbevar den ikke i fugtige omgivelser, i lufttæt materiale (en plastikpose eller sportspose) eller sammen med ledende materiale (et vådt håndklæde). Undlad at udsætte træningsenheden for direkte sollys i længere perioder, som for eksempel ved at efterlade den i en bil. Det anbefales at opbevare træningsenheden delvist eller helt opladet. Batteriet mister langsomt sin opladning, når det opbevares. Hvis du skal opbevare træningsenheden i adskillige måneder, anbefales det at oplade det igen efter nogle få måneder. Dette forlænger batteriets levetid.

Efterlad ikke enheden i ekstrem kulde (under –10 °C/14 °F) og varme (over 50 °C/120 °F) eller under direkte sollys.

Service

I løbet af den toårige garantiperiode anbefaler vi, at du kun får foretaget service hos et autoriseret Polar-servicecenter. Garantien dækker ikke skade eller deraf følgende skade, der er forårsaget af service, som ikke er autoriseret af Polar Electro. Se Begrænset international Polar-garanti for yderligere oplysninger.

Gå ind på support.polar.com og landespecifikke websteder for at få kontaktinformation og adresser på alle Polar-servicecentre.