Du är här: Viktig information > Skötsel av din M600

Skötsel av din M600

Liksom alla andra elektroniska enheter ska Polar M600 hanteras varsamt. Rekommendationerna nedan hjälper dig att uppfylla garantikraven och dra nytta av denna produkt i många år framöver.

Ladda inte enheten när dess laddningsport är fuktig.

Håll din träningsenhet ren.

  • Vi rekommenderar att du sköljer av enheten och silikonarmbandet efter varje träningspass under rinnande vatten med en mild tvållösning. Ta loss klockenheten från armbandet och tvätta dem separat. Torka dem torra med en mjuk handduk.

Det är viktigt att du tvättar enheten och armbandet om du använder dem i en pool där klor används.

  • Om du inte använder enheten dygnet runt ska du torka bort eventuell fukt innan du lägger undan den. Förvara inte i tättslutande material eller i en fuktig miljö, t.ex. plastpåse eller fuktig sportväska.
  • Torka den torr med en mjuk trasa vid behov. Använd en fuktig pappershandduk för att torka av smuts från träningsdatorn. För att bibehålla vattenresistensen, tvätta inte träningsenheten med högtryckstvätt. Använd aldrig alkohol eller slipande material, som t.ex. stålull eller rengöringskemikalier.
  • När du ansluter din M600 till en dator eller en USB-nätadapter ska du kontrollera att det inte finns fukt, hår, damm eller smuts på laddaren till M600. Torka försiktigt av smuts och fukt. Använd inga vassa verktyg för rengöring för att undvika repning.

Driftstemperaturen är -10 °C till +50 °C.

Förvaring

Förvara enheten på en sval och torr plats. De ska inte förvaras i fuktig miljö, i tättslutande material som inte andas (såsom en plastpåse eller sportväska) eller tillsammans med elektriskt ledande material (t.ex. en blöt handduk). Utsätt inte träningsenheten för direkt solljus under längre perioder, som till exempel genom att lämna den i en bil eller monterad på en cykel.

Vi rekommenderar att du förvarar träningsenheten delvis eller helt laddad. Batteriet förlorar långsamt sin laddning när det förvaras. Om du ska förvara träningsenheten i flera månader rekommenderar vi att du laddar batteriet efter någon månad. Detta förlänger batteriets livslängd.

Service

Under den två år långa garantitiden rekommenderar vi att du endast låter ett auktoriserat Polar Servicecenter utföra service. Garantin täcker inte skador eller följdskador som härrör från service som inte auktoriserats av Polar Electro. Se Begränsad internationell Polar-garanti för mer information.

För kontaktinformation och adresser till Polar Servicecenter, besök support.polar.com och landsspecifika webbsidor.