Du är här: Träna med Polar > Favoriter

Favoriter

Du kan spara och hantera dina favoritträningsmål i Favoriter i webbtjänsten Polar Flow. Polar-appen i din M600 kan ha högst 20 favoriter på en gång. Dina favoritträningsmål hittar du i Polar-appen genom att svepa vänster i listan över sportprofiler under Träning. Om du har fler än 20 favoriter i webbtjänsten överförs de första 20 i listan till Polar-appen när du synkroniserar. Du kan ändra ordningen på dina favoriter i webbtjänsten genom att dra och släppa dem i den ordning du vill ha dem. Välj favoriten du vill flytta och dra den till den plats i listan där du vill ha den.


Hantera dina favoritträningsmål i webbtjänsten Polar Flow

Lägga till ett träningsmål till Favoriter

  1. Skapa ett träningsmål.
  2. Tryck på Lägg till favoriter innan du Sparar det nya träningsmålet.

Målet läggs till dina favoriter

ELLER

  1. Öppna ett befintlig träningsmål från din Dagbok.
  2. Tryck på Lägg till favoriter.

Målet läggs till dina favoriter.

Redigera en favorit

  1. Klicka på ikonen Favoriter i det övre högra hörnet bredvid ditt namn. Alla dina favoritträningsmål visas.
  2. Klicka på den favorit du vill redigera och sedan på Redigera.
  3. När du har gjort alla nödvändiga ändringar klickar du på Uppdatera ändringar.

Ta bort en favorit

  1. Klicka på ikonen Favoriter i det övre högra hörnet bredvid ditt namn. Alla dina favoritträningsmål visas.
  2. Klicka på ikonen Radera i det övre högra hörnet i träningsmålet för att ta bort den från listan över favoriter.

Se Planera din träning för anvisningar om hur du använder en favorit som ett schemalagt träningsmål och se Starta ett träningspass om hur du startar ett träningspass med ett mål.