Jesteś tutaj: Trening z aplikacją Polar > Ulubione

Ulubione

Funkcja Ulubione umożliwia przechowywanie ulubionych celów treningowych w serwisie internetowym Polar Flow oraz zarządzanie nimi. Aplikacja Polar w modelu M600 umożliwia jednoczesne zapisanie 20 pozycji w Ulubionych. Aby przejść do listy ulubionych celów treningowych w aplikacji Polar, przesuń palcem w lewo z poziomu listy profili sportowych w części Trening. Jeśli w serwisie Flow zapisano ponad 20 ulubionych ustawień, podczas synchronizacji z aplikacją Polar przesłanych zostanie pierwsze 20 ulubionych z listy. Możesz zmieniać kolejność ulubionych w serwisie internetowym metodą „przeciągnij i upuść”. Wybierz element, który chcesz przemieścić, a następnie przeciągnij go, umieszczając w żądanym miejscu na liście.


Zarządzanie ulubionymi celami treningowymi w serwisie internetowym Polar Flow

Dodawanie celu treningowego do ulubionych

  1. Wyznacz swój cel treningowy.
  2. Naciśnij Dodaj do ulubionych, zanim zapiszesz nowy cel treningowy.

Cel zostanie dodany do ulubionych.

LUB

  1. Wybierz istniejący cel z menu Dziennik.
  2. Naciśnij Dodaj do ulubionych.

Cel zostanie dodany do ulubionych.

Edytowanie ulubionych

  1. Kliknij ikonę ulubionych w prawym górnym rogu, obok swojego imienia. Wyświetlone zostaną wszystkie ulubione cele treningowe.
  2. Kliknij pozycję, którą chcesz edytować, a następnie kliknij Edytuj.
  3. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych zmian wybierz Zaktualizuj zmiany.

Usuwanie ulubionych

  1. Kliknij ikonę ulubionych w prawym górnym rogu, obok swojego imienia. Wyświetlone zostaną wszystkie ulubione cele treningowe.
  2. Kliknij ikonę usuwania w prawym górnym rogu celu treningowego, aby usunąć go z listy ulubionych.

Instrukcje na temat wyznaczania jednego z ulubionych celów treningowych na bieżący cel znajdują się w części Planowanie treningów, a informacje na temat rozpoczynania treningu z wyznaczonym celem znajdziesz w części Rozpoczynanie treningu.