Du er her: Indstillinger > Urdisplay-indstillinger

Urdisplay-indstillinger

Du kan ændre urdisplayet, så det passer til din stil.

Ved at vælge "Polar Combo" (standardurdisplayet), "Polar Activity" eller "Polar Jumbo" som dit urdisplay kan du se udviklingen af din daglige aktivitet på startskærmen.


Sådan ændrer du urdisplayet fra M600

  1. Tryk på urdisplayet og hold det nede.
  2. Swipe til venstre eller højre for at finde dit foretrukne urdisplay.
  3. Tryk på +Se flere urdisplay for at åbne listen over urdisplay, der er tilgængelige på din M600.
  4. Tryk for at vælge det urdisplay, du vil bruge.

Sådan ændrer du urdisplayet fra din telefon

 1. Åbn Wear OS by Google-appen.
 2. Vælg et fra under Urdisplay, eller tryk på Mere for at se flere muligheder.
 3. Tryk på det, du vil bruge.

Brugere af Android-telefoner: du kan se flere mulige urdisplay med apps fra tredjeparter. I Wear OS by Google-appen på din telefon skal du trykke på MERE ved siden af Urdisplay og derefter trykke på Få flere urdisplay fra bunden af menuen.


Du kan også downloade nye urdisplay til din M600 fra Google Play Store-appen på smarturet.

Sådan får du flere urdisplay på din M600

 1. Tryk på urdisplayet og hold det nede.
 2. Tryk på +Se flere urdisplay for at åbne listen over standard-urdisplay på din M600.
 3. Tryk fra bunden af listen på Få flere urdisplay for at åbne Google Play Store.
 4. Rul listen over tilgængelige urdisplay.
 5. Tryk på et urdisplay for at få flere oplysninger om det.
 6. Tryk på Installer for at downloade det nye urdisplay til din M600.

Urdisplay-komplikationer

På visse urdisplay vil du kunne se forskellige handlingsrettede oplysninger fra appsene på din M600. Hvis et urdisplay understøtter disse tredjeparts komplikationer, kan du ændre de oplysninger, du ser på urdisplayet.

Sådan tilføjer du urdisplay-komplikationer

 1. Åbn komplikationsindstillingerne af et urdisplay ved at trykke på startskærmen og holde den nede.
 2. Tryk på Data.
 3. Tryk på en komplikationsplacering.
 4. Rul listen over tilgængelige komplikationsapps, og tryk for at vælge en, du vil bruge. Nogle af appsene har flere elementer, der kan vælges blandt: rul listen over tilgængelige elementer, og tryk for at vælge en, du vil bruge.
 5. Gentag de to trin herover for hver komplikationsplacering.
 6. Tryk på tænd/sluk-knappen på siden for at afslutte tilpasningstilstand.