Du er her: Brug af M600 > Sådan navigerer du i M600 > Berøringsskærm

Sådan bruger du berøringsskærmen

Du kan navigere i M600 med berøringsskærmen. Du kan bruge berøringsskærmen ved at swipe, trykke, trykke og holde nede eller tegne.

  • Du kan swipe op og ned for at rulle menuerne, og swipe til højre og venstre, for f.eks. at navigere i Polar-appen.
  • Du kan trykke på berøringsskærmen for at aktivere skærmen, for at åbne apps og meddelelser og for at vælge elementer.
  • Du kan trykke på startskærmen og holde den nede for at ændre urdisplayet. I Polar-appen kan du stoppe målingen af et træningspas ved at trykke på stopikonet og holde det nede. Få flere oplysninger om brug af Polar-appen under Polar-app.
  • Du kan også tegne på berøringsskærmen med din finger. Du kan f.eks. tegne emojier i meddelelser, eller du kan opsætte et mønster for at låse op for den låste skærm af din M600.