Du er her: Brug af M600 > Menustruktur > Apps-menu > Timer

Timer

Du kan bruge din M600 som et en nedtællingstimer.


Sådan indstiller du en timer

  1. Tryk på tænd/sluk-knappen på siden for at åbne apps-menuen, og find og tryk på Timer.
  2. Indstil de ønskede minutter på minutcirklen. Du kan også se de indstillede minutter i midten af cirklen. Bevæg den for at indstille timen og sekunderne ved at trykke på timerne og sekunderne i midten af cirklen.
  3. Tryk på afspilningsikonet for at starte timeren.

Timeren åbnes på skærmen.


Sådan sætter du timeren på pause

  • Tryk på pause-ikonet.

Sådan genstarter du timeren

  • Tryk på afspilningsikonet.

Sådan nulstiller du timeren

Hvis du vil starte timeren igen:

  • Tryk på genstartikonet i pausetilstanden.

Sådan afviser du timeren

Når timeren udløses, vibrerer din M600. Sådan afviser du timeren, når den vibrerer:

  • Tryk på stopikonet, eller swipe til højre.