Du er her: Vigtige oplysninger > Pleje af din M600

Pleje af din M600

Lige som alle andre elektroniske enheder skal Polar M600 behandles med omhu. Forslagene herunder vil hjælpe dig med at opfylde forpligtelserne i garantien og få glæde af produktet mange år fremover.

Undlad at oplade enheden, når opladningsporten er våd.

Hold din træningsenhed ren.

  • Vi anbefaler, at du vasker enheden og silikonearmbåndet efter hvert træningspas under rindende vand med en mild sæbeopløsning. Fjern enheden fra armbåndet, og vask dem separat. Tør dem med et blødt håndklæde.

Det er vigtigt, at du vasker enheden og armbåndet, hvis du har dem på i et svømmebassin, hvor der bruges klor til at holde bassinet rent.

  • Hvis du ikke bærer enheden 24/7, skal du tørre evt. fugt af, inden du lægger den til opbevaring. Den bør ikke opbevares i et lufttæt materiale eller et fugtigt miljø, f.eks. en plastikpose eller en fugtig sportstaske.
  • Tør den med et blødt håndklæde, når det er nødvendigt. Brug et fugtigt stykke køkkenrulle til at tørre snavs af træningsenheden. Undlad at vaske træningsenheden med en trykvasker. Benyt aldrig sprit eller slibemidler, som f.eks. ståluld eller rengøringskemikalier.
  • Når du slutter din M600 til en computer eller en USB-strømadapter, skal du kontrollere, at der ikke er fugt, hår, støv eller snavs på opladeren i M600. Tør forsigtigt evt. snavs eller fugt af. Brug ikke skarpe redskaber til rengøring for at undgå ridser.

Driftstemperaturer er -10 °C til +50 °C / +14 °F til +122 °F.

Opbevaring

Opbevar din træningsenhed tørt og køligt. Opbevar ikke delene i fugtige omgivelser, i lufttæt materiale (en plastikpose eller sportspose) eller sammen med ledende materiale (et vådt håndklæde). Undlad at udsætte træningsenheden for direkte solskin gennem længere perioder, som f.eks. i en bil eller monteret på cykelbeslaget.

Det anbefales at opbevare træningsenheden delvist eller helt opladet. Batteriet mister langsomt sin ladning, når det opbevares. Hvis du skal opbevare træningsenheden i adskillige måneder, anbefales det at oplade den igen efter nogle få måneder. Dette vil forlænge batteriets levetid.

Service

I løbet af den toårige garantiperiode anbefaler vi, at du kun får foretaget service hos et autoriseret Polar-servicecenter. Garantien dækker ikke skade eller deraf følgende skade, der er forårsaget af service, som ikke er autoriseret af Polar Electro. Se Begrænset international Polar-garanti for yderligere oplysninger.

For kontaktoplysninger og adresser på alle Polar-servicecentre bedes du gå ind på support.polar.com og landespecifikke websites.