Du er her: Træning med Polar > Synkroniserer

Synkroniserer

For at synkronisere data mellem Polar-appen på din M600, Polar Flow-mobilappen og Polar Flow-webservicen skal du have en Polar-konto. Du har allerede oprettet en konto, hvis du er færdig med at opsætte din M600.


Automatisk synkronisering af træningsdata

Polar-appen på din M600 synkroniserer automatisk dine trænings- og aktivitetsdata med Polar Flow-appen, efter du har udført et træningspas. For at få den automatiske synkronisering til at virke skal du være logget ind på mobil-appen med din Polar-konto, og din telefon og M600 skal være tilsluttet
Brugere af Android-telefoner: Din telefon og M600 kan enten tilsluttes via Bluetooth eller Wi-Fi.
iPhone-brugere: Din telefon og M600 skal tilsluttes via Bluetooth.

Polar-appen synkroniserer også dine aktivitetsdata med mobil-appen, hvis du får en advarsel om inaktivitet eller når dit daglige aktivitetsmål.

Når dine aktivitets- og træningsdata opdateres til mobil-appen, synkroniseres dataene også automatisk med Polar Flow-webservicen gennem en internetforbindelse.

iPhone-brugere bør bemærke følgende! Hvis du ikke træner med Polar-appen og vil se dine aktivitetsdata i mobil-appen, skal du anvende den manuelle synkronisering.


Synkronisering af ændrede indstillinger

Du kan ændre dine Polar-kontoindstillinger, tilføje eller fjerne sportsprofiler, oprette træningsmål og redigere sportsprofilindstillingerne i både Polar Flow-webservicen og Polar Flow-mobilappen.

Alle ændringer, du foretager i mobil-appen, mens din telefon har internetforbindelse, synkroniseres automatisk mellem mobil-appen og webservicen. Hvis du foretager ændringerne i Polar Flow-webservicen, synkroniseres de til din mobil-app, næste gang du åbner appen på din telefon.

Gælder for Polar M600, som er parret med en Android-telefon

Hvis din M600 er parret med en Android-telefon, synkroniseres de ændrede indstillinger automatisk fra mobil-appen til Polar-appen på din M600 gennem en Bluetooth- eller Wi-Fi-forbindelse.

Gælder for Polar M600, som er parret med en iPhone

Hvis din M600 er parret med en iPhone, skal du synkronisere de ændrede indstillinger manuelt mellem mobil-appen og Polar-appen på din M600.


Sådan synkroniserer du aktivitetsdata og ændrede indstillinger manuelt (iPhone-brugere)

  1. Tryk på forsideknappen af din M600 for at åbne Polar-appen.
  2. Swipe menuen ned for at finde og trykke på Sync (Synkroniser).
  3. Uret viser Syncing (Synkronisering) under og Completed (Afsluttet) efter en vellykket synkronisering.

Se Polar-supportsiderne for at få flere oplysninger om brug af Polar Flow-appen.

Se Polar-supportsiderne for at få flere oplysninger om brug af Polar Flow-webservicen.