Du er her: Polar-funktioner > Svømmemetrik (svømme i bassin)

Svømmemetrik (svømme i bassin)

Svømmemetrik hjælper dig med at analysere hvert svømmepas og følge din præstation og udvikling på længere sigt. Metrikken måler din svømmedistance, tid og tempo, hastighed af svømmetag og identificerer desuden din svømmestil. Ved hjælp af SWOLF-resultatet kan du derudover forbedre din svømmeteknik.

For at opnå den mest nøjagtige information skal du sørge for at indstille den hånd, du bærer M600 på. Dette kan indstilles i Polar Flow-appen under Enheder > Polar M600, eller i Polar Flow-webservicen fra Dit navn/dit profilbillede > Produkter > Polar M600 > Indstillinger.

Svømmemetrik er tilgængelig i sportsprofilerne Svømning og Svømme i bassin. Du skal have mindst Polar-app version 2.0 på din M600 for at få svømmemetrikken.


Svømmestile

M600 genkender din svømmestil og beregner stilspecifik metrik samt totaler for hele dit pas.

Svømmestile, som M600 genkender:

 • Freestyle
 • Rygcrawl
 • Brystsvømning
 • Butterfly

Tempo og distance

Tempo- og distancemålingerne er baseret på bassinlængde. For at opnå nøjagtige data skal du derfor altid sørge for at have indstillet den korrekte bassinlængde. M600 genkender, hvornår du drejer, og bruger denne information til at give dig nøjagtigt tempo og distance.


Svømmetag

M600 fortæller dig, hvor mange svømmetag du tager i minuttet eller pr. bassinlængde. Denne information kan bruges til at finde ud af mere om din svømmeteknik, rytme og tidstagning.


Swolf

SWOLF (forkortelse for svømning og golf) er et indirekte effektivitetsmål. SWOLF beregnes ved at summere den tid og den mængde svømmetag, det tager dig at svømme en bassinlængde. For eksempel 30 sekunder og 10 svømmetag for at svømme en bassinlængde svarer til et SWOLF-resultat på 40. Generelt kan det siges, at jo lavere din SWOLF er for en bestemt distance og stil, des mere effektiv er du.

SWOLF er meget individuel og bør dermed ikke sammenlignes med SWOLF-resultater, andre personer har svømmet. Det er nærmere et personligt værktøj, der kan hjælpe dig med at forbedre og finjustere din teknik samt finde en optimal effektivitet for forskellige stile.


Indstilling af bassinlængde

Det er vigtigt, at du indstiller den korrekte bassinlængde, da det påvirker beregningen af tempo, distance og hastighed af svømmetag samt dit SWOLF-resultat. Standardlængderne er 25 meter, 50 meter og 25 yard, men du kan også indstille den manuelt til en brugerdefineret længde. Den mindste længde, der kan indstilles, er 20 meter/yard.

Du kan indstille bassinlængden i førtræningstilstanden, dvs. når du har rullet listen over sportsprofiler på din M600 for at få vist profilen Svømning eller Svømme i bassin. Følg anvisningerne herunder for at ændre den derfra.

Sådan ændrer du bassinlængden

 1. Rul listen over sportsprofiler på din M600 for at finde sportsprofilen Svømning eller Svømme i bassin.
 2. Tryk på bassinikonet ved siden af sportsikonet.
 3. Tryk på en af de forudindstillede bassinlængder. Eller tryk på Tilpas, hvis du vil bruge en tilpasset bassinlængde. Du kan indstille en tilpasset bassinlængde mellem 50 og 250 meter/yard. Tryk for at vælge den længde, du vil bruge. Du kan også vælge bassinlængdeenheden ved at trykke på Bassinlængde (m/yd) øverst på listen og derefter trykke på den enhed, du vil bruge.

Find ud af, hvordan du føjer nye sportsprofiler til din M600 på din mobil fra Polar-supportsider.


Sådan starter du et svømmetræningspas

 1. Tryk på forsideknappen af din M600 for at åbne Polar-appen.
 2. Tryk på Træning eller tryk på forsideknappen for at åbne listen over sportsprofiler.
 3. Rul listen over sportsprofiler for at finde Svømning eller Svømme i bassin.
 4. Kontrollér, at bassinlængden er korrekt (vises på displayet).
 5. Tryk på forsideknappen for at starte målingen af dit træningspas.

Du kan tilpasse det, der vises i træningsvisningerne på din M600, i Polar Flow-mobilappen eller -webservicen.

Efter dit svømmetræningspas kan du se en detaljeret udspecificering af det i Polar Flow-appen og Polar Flow-webservicen.