Du er her: Polar-funktioner > M600 Brugervejledning | Sportsprofiler

Sportsprofiler

Sportsprofiler er de sportsvalg, du har i Polar-appen på din M600.

Der er syv standardsportsprofiler i Polar-appen på din M600:

  • Holdtræning
  • Løb
  • Styrketræning
  • Cykling
  • Svømning
  • And. indendørs
  • And. udendørs

Du kan tilføje og fjerne sportsprofiler i Polar Flow-mobilappen eller i Polar Flow-webservicen. Du kan også definere specifikke indstillinger for hver profiltjeneste. Du kan f.eks. oprette skræddersyede træningsvisninger for hver sportsgren, du dyrker, og vælge hvilke data, du vil se, når du træner: bare din puls eller bare hastighed og distance – hvad end, der passer dig og dine træningsbehov og -krav bedst.

Du kan højst have 20 sportsprofiler i Polar-appen på din M600 ad gangen. Antallet af sportsprofiler i Polar Flow-mobilappen og Polar Flow-webservicen er ikke begrænset.

Få flere oplysninger under Sportsprofiler på Polar Flow-webservicen eller Sportsprofiler i Polar Flow-appen på Polar-supportsiderne.

Bemærk, at i en række indendørs sportsprofiler, gruppesportsprofiler og holdsportsprofiler er indstillingen Puls synlig for andre enheder som standard slået til. Dette betyder, at kompatible enheder med Bluetooth Smart trådløs teknologi, f.eks. udstyr i træningscenter, kan måle din puls. Du kan kontrollere hvilke sportsprofiler, der har Bluetooth-udsendelse slået til som standard, fra Listen over Polar-sportsprofiler. Du kan aktivere eller deaktivere Bluetooth-udsendelse fra indstillingerne for sportsprofiler.