Du er her: Polar-funktioner > Sportsprofiler > Sportsprofiler i Flow-webservicen

Polar sportsprofiler i Flow-webservicen

Der er syv standardsportsprofiler i Polar-appen på din M600. Du kan tilføje og fjerne sportsgrene fra listen i Polar Flow-webservicen. Du kan også definere specifikke indstillinger for hver sportsprofil.

Polar-appen på din M600 kan indeholde højst 20 sportsprofiler. Hvis du har over 20 sportsprofiler i webservicen, synkroniseres de første 20 på listen med Polar-appen. Du kan ændre rækkefølgen af sportsprofilerne ved at trække og indsætte dem i Polar Flow-webservicen.


Sådan tilføjer du en sportsprofil

I Polar Flow-webservicen:

 1. Klik på dit navn/profilbillede øverst til højre.
 2. Vælg Sportsprofiler.
 3. Klik på Tilføj sportsprofil, og vælg en sportsgren fra listen.

Sportsgrenen tilføjes på din liste over sportsgrene.

Se flere oplysninger om at tilføje og fjerne sportsprofiler i Polar Flow-appen på Polar-supportsider.


Sådan redigerer du en sportsprofil

I Polar Flow-webservicen:

 1. Klik på dit navn/profilbillede øverst til højre.
 2. Vælg Sportsprofiler.
 3. Klik på Rediger under den sportsgren, du ønsker at redigere.

I hver sportsprofil kan du redigere følgende oplysninger:

Grundlæggende

 • Automatisk omgang (Kan indstilles til varighed eller distancebaseret eller slås fra)

Puls

 • Pulsvisning (Slag i minuttet eller % af maksimum)
 • Pulszone-indstillinger (Med pulszoner kan du let vælge og overvåge træningsintensiteter. Hvis du vælger Standard, kan du ikke ændre pulsgrænser. Hvis du vælger Fri, kan alle grænser ændres. Standard-pulszonegrænser beregnes fra din maksimumpuls.)

Hastigheds-/tempoindstillinger

 • Hastigheds-/tempovisning (km/t eller min/km)

Træningsvisninger

Vælg hvilke oplysninger, du vil se på dine træningsvisninger under dine træningspas. Du kan få i alt otte forskellige træningsvisninger for hver sportsprofil. Hver træningsvisning kan have højst fire forskellige datafelter.

Klik på blyantikonet på en eksisterende visning for at redigere den, eller tilføj en ny visning. Du kan vælge mellem et til fire elementer pr. visning fra seks kategorier:


Tid

Miljø

Kropsmåling

Distance

Hastighed

Kadence

Tid

Varighed

Omgangstid

Sidste omgangstid

Tid for sidste automatiske omgang

Tid for automatisk omgang

Højde

Samlet opstigning

Samlet nedstigning

Opstigning i omgang

Nedstigning i omgang

Opstigning i automatisk omgang

Nedstigning i automatisk omgang

Puls

Gns. puls

Maks. puls

Gns. puls i omgang

Maks. puls i omgang

Gns. puls i sidste omgang

Kalorier

Gns. puls i sidste omgang

Puls ZonePointer

Tid i pulszone

Gns. puls i automatisk omgang

Maks. puls i automatisk omgang

Gns. puls i sidste autom. omg.

Maks. puls i sidste automatiske omgang

Distance

Distance af omgang

Distance af sidste omgang

Distance af automatisk omgang

Distance af sidste automatiske omgang

Hastighed/tempo

Gns. hastighed/tempo

Maks. hastighed/tempo

Gns. hastighed/-tempo i omgang

Maks. hastighed/-tempo i omgang

Maks. hastighed/tempo i sidste omgang

Gns. hastighed/tempo i automatisk omgang

Maks. hastighed/tempo i automatisk omgang

Hastighed/tempo i sidste automatiske omgang

Maks hastighed i sidste automatiske omgang

Gns. hastighed/tempo i sidste omgang

Løbe-/cykelkadence

Gns. løbe-/cykelkadence

Løbe-/cykelkadence i omgang

Maks. løbe-/cykelkadence i omgang

Gns. løbe-/cykelkadence i omgang

Gns. løbe-/cykelkadence i automatisk omgang

Maks. løbe-/cykelkadence


Bevægelser og tilbagemelding

 • Tilbagemelding via vibration (til/fra)

GPS og højde

 • GPS-målehastighed (høj nøjagtighed/fra)

Når du har afsluttet redigeringen af sportsprofilindstillingerne, skal du klikke på Gem. Bemærk, at de ændrede indstillinger skal synkroniseres med Polar-appen, inden du kan bruge dem. Få flere oplysninger under Synkronisering.

Bemærk, at i en række indendørs sportsprofiler, gruppesportsprofiler og holdsportsprofiler er indstillingen Puls synlig for andre enheder som standard slået til. Dette betyder, at kompatible enheder med Bluetooth Smart trådløs teknologi, f.eks. udstyr i træningscenter, kan måle din puls. Du kan kontrollere hvilke sportsprofiler, der har Bluetooth-udsendelse slået til som standard, fra Listen over Polar-sportsprofiler. Du kan aktivere eller deaktivere Bluetooth-udsendelse fra indstillingerne for sportsprofiler.