Du er her: Polar-funktioner > Polar Smart Coaching-funktioner > Polar Sleep Plus

Polar Sleep PlusTM

Polar-appen i din M600 måler din søvn, hvis du har enheden på om natten. Den måler, hvornår du falder i søvn, og hvornår du vågner, og den indsamler dine søvndata til dybere analyse i Polar Flow-appen og -webservicen. Smarturet observerer din håndbevægelse om natten for at måle alle afbrydelser i løbet af hele din søvnperiode og fortæller dig, hvor meget du rent faktisk har sovet.

For at komme i gang skal du indstille din foretrukne søvnperiode i Polar Flow-indstillingerne. Derefter skal du bare begynde at have din M600 på om natten. Du kan læse mere detaljeret information om Sleep Plus-funktionen i [dette supportdokument].

Søvndata i Polar-appen

Når din M600 registrerer, at du er vågnet, modtager du en meddelelse på dit smartur om, at din søvnanalyse er klar. Tryk på meddelelsen for at åbne din søvnopsummering.


Du kan også stoppe søvnbedømmelsen manuelt.

Manuel standsning af søvnregistrering.

  1. Tryk på forsideknappen af din M600 for at åbne Polar-appen.
  2. Swipe op for at finde og trykke på Min dag.
  3. Tryk på kortet "Vil du åbne opsummering af søvn?".
  4. Tryk på fluebensikonet for at stoppe søvnregistreringen.

Søvndatakort og søvnopsummering

Du kan finde dit søvndatakort under Min dag. Tryk på kortet for at se en mere detaljeret søvnopsummering.


Søvnperiode
Reel søvnprocent
Søvn-stabilitet

Under søvnkortet kan du bedømme din søvn. Tryk på kortet med emotikoner for at åbne muligheder for søvnvurdering. Tryk derefter på den emotikon, du føler passer bedst til, hvordan du synes, du har sovet den foregående nat.


Visningen af søvnopsummering viser følgende oplysninger:


Søvnperiode: Det samlede tidsrum mellem det tidspunkt, hvor du faldt i søvn, til du vågnede.

Det tidspunkt, hvor du faldt i søvn.

Det tidspunkt, hvor du vågnede.

Reel søvn: Procenten og varigheden af din søvnperiode, hvor du rent faktisk sov. Mere specifikt er det din søvnperiode minus afbrydelserne.

Søvn-stabilitet: En vurdering af, hvor stabil din søvnperiode var (på en skala fra 1 til 5).

Udspecificering af søvn: Illustration af din reelle søvnperiode og søvnafbrydelser i forhold til din foretrukne søvnperiode.

Feedback om søvn: Den feedback, du får, er baseret på dine søvndata, din foretrukne søvntid, og hvordan du vurderede din søvn.


Søvndata i Polar Flow-appen og -webservicen

Dine søvndata vises i Polar Flow-appen og -webservicen, efter Polar-appen i din M600 er synkroniseret. Flow-appen og -webservicen viser dine søvndata i visninger for én nat og ugen. Med Flow-webservicen kan du se din søvn under fanen Søvn i din Dagbog. Du kan også medtage dine søvndata i Aktivitetsrapporter under fanen Udvikling.

I Polar Flow-appen og -webservicen kan du indstille Din ønskede søvnperiode for at definere, hvor længe du sigter efter at sove hver nat. Du kan også bedømme din søvn. Hvis tiderne vist for, hvornår du faldt i søvn og vågnede, ikke er korrekte, kan du redigere dem i appen og i webservicen. Du modtager feedback om, hvordan du har sovet, baseret på dine søvndata, din foretrukne søvntid og din søvnbedømmelse.

Ved at følge dine søvnmønstre kan du se, om de bliver påvirket af eventuelle ændringer i din dagligdag, og finde den rette balance mellem hvile, daglig aktivitet og træning.

Lær om Polar Sleep Plus i denne indgående vejledning.