Du er her: Indstillinger > Skærmindstillinger

Skærmindstillinger

Sådan justerer du skærmens lysstyrkeniveau

 1. Naviger til appen Indstillinger, og find og tryk på Display.
 2. Tryk på Juster lysstyrke.
 3. Vælg og tryk på dit foretrukne lysstyrkeniveau.

Du kan spare batteritid ved at skrue ned for lysstyrken af urets skærm.


Sådan slår du "Always-on screen" (Altid tændt skærm) til/fra

Du kan vælge, om du vil have, at skærmen viser tiden svagt, eller om den skal slukkes helt, når du ikke bruger uret.

Sådan ændrer du indstillingen fra M600

 1. Naviger til appen Indstillinger, og find og tryk på Display.
 2. Tryk på Altid tændt skærm for at skifte mellem at slå indstillingen Altid tændt skærm til (kontakten er blå) og fra (kontakten er grå).

Sådan ændrer du indstillingen fra din telefon

 1. Åbn Wear OS by Google-appen.
 2. Tryk på ikonet for indstillinger.
 3. Brugere af Android-telefoner: Find og tryk på M600 under Enhedsindstillinger

 4. Brug knappen til at slå Altid tændt skærm til eller fra.

Hvis "Always-on screen" (Altid tændt skærm) er slået fra, og skærmen af din M600 er sort, kan du slå skærmen til igen ved at trykke på skærmen, hurtigt hæve smarturet foran dig eller ved at trykke på tænd/sluk-knappen på siden.

Hvis du lader skærmen af din M600 slukke, når du ikke bruger smarturet, hjælper det med at forbedre batteritiden.


Sådan slår du skærmlåsen til/fra

Du kan indstille skærmlåsen til at blive slået til automatisk, når du ikke har din M600 på. Du kan indstille, at den låste skærm skal åbnes ved at tegne dit skærmlåsemønster, ved at indtaste din PIN-kode eller ved at indtaste en adgangskode.

Sådan slår du skærmlåsen til

 1. Naviger til appen Indstillinger, og find og tryk på Tilpasning.
 2. Tryk på Skærmlås.
 3. Du kan vælge Mønster, PIN, Adgangskode eller Ingen(fra).
 4. Følg anvisningerne på skærmen for at oprette dit skærmlåsmønster, din PIN-kode eller din adgangskode.

Når skærmlåsen er indstillet til at blive slået til automatisk, kan du også låse skærmen manuelt:

 1. Naviger til appen Indstillinger, og find og tryk på Tilpasning.
 2. Tryk på Lås skærm nu.
 3. Bekræft ved at trykke på fluebensikonet.

Sådan slår du skærmlåsen fra

 1. Naviger til appen Indstillinger, og find og tryk på Tilpasning.
 2. Tryk på Skærmlås Automatisk.
 3. Tegn dit skærmlåsemønster, eller indtast din PIN-kode eller din adgangskode
 4. Find Ingen og tryk på den.
 5. Bekræft at slå automatisk skærmlås fra ved at trykke på fluebensikonet.

Sådan slår du berøringsskærmen fra/til

Gælder kun for Polar M600, som er parret med en Android-telefon.

Du kan aktivere berøringslåsen for at slå berøringsskærmen på dit smartur fra i situationer, hvor du ikke vil have, at displayet reagerer på berøringer, f.eks. i vand.

Sådan slår du berøringslåsen til

 1. Swipe ned fra toppen af startskærmen
 2. Tryk på ikonet for indstillinger.
 3. Tryk på Display.
 4. Tryk på Berøringslås.
 5. Bekræft, at du aktiverer berøringslåsen, ved at trykke på fluebensikonet.

Sådan slår du berøringslåsen fra

 • Tryk på tænd/sluk-knappen på siden.

Sådan justerer du skriftstørrelsen

Hvis du vil, kan du ændre tekststørrelsen på skærmen af din M600

 1. Naviger til appen Indstillinger, og find og tryk på Display.
 2. Tryk på Skriftstørrelse.
 3. Du kan vælge mellem Small (Lille) og Normal. Tryk på din foretrukne skriftstørrelse for at slå den til.

Sådan zoomer du ind og ud af skærmen af din M600

Hvis du har svært ved at se det, der står på skærmen af din M600, kan du slå forstørrelsesfunktionen til

 1. Naviger til appen Indstillinger, og find og tryk på Tilgængelighed.
 2. Tryk på Magnification gestures (Forstørrelsesbevægelser).
 3. Bekræft ved at trykke på fluebensikonet.

Når du har aktiveret forstørrelse, kan du zoome ind og ud på skærmen af din M600 ved at trykke tre gange på skærmen.