Du er her: Vigtige oplysninger > Sikkerhedsforanstaltninger

Sikkerhedsforanstaltninger

Polar M600 er udformet til at måle pulsen og vise din aktivitet. Ingen anden brug er tilsigtet eller antydet.

Træningsenheden bør ikke bruges til at opnå miljømæssige målinger, der kræver faglig eller industriel nøjagtighed.

Vi anbefaler, at du engang imellem vasker enheden og håndledsremmen for at undgå hudproblemer fra et beskidt armbånd.

Interferens

Elektromagnetisk interferens og træningsudstyr

Der kan muligvis opstå forstyrrelser i nærheden af elektriske apparater. WLAN-basestationer kan også forårsage forstyrrelser, når du træner med træningsenheden. Bevæg dig væk fra mulige forstyrrende kilder for at undgå fejlaflæsninger eller forkerte opførsler.

Træningsudstyr med elektroniske eller elektriske komponenter, f.eks. LED-displays, motorer og elektriske bremser, kan af og til give forstyrrende signaler.

Hvis træningsenheden stadig ikke kan fungere sammen med træningsudstyret, kan udstyret være for elektrisk støjende til trådløs pulsmåling. Få yderligere oplysninger under support.polar.com.

Minimering af risici under træning

Træning kan indebære visse risici. Før du påbegynder et regelmæssigt træningsprogram, anbefales det, at du besvarer følgende spørgsmål om din helbredstilstand. Hvis du svarer ja til et eller flere af disse spørgsmål, bør du kontakte en læge, før du påbegynder et træningsprogram.

  • Har du været fysisk inaktiv i de sidste 5 år?
  • Har du forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesteroltal?
  • Tager du nogen form for blodtryks- eller hjertemedicin?
  • Har du tidligere haft åndedrætsproblemer?
  • Har du symptomer på nogen form for sygdom?
  • Har du netop overstået en alvorlig sygdom eller medicinsk behandling?
  • Bruger du pacemaker eller andre indopererede elektroniske apparater?
  • Ryger du?
  • Er du gravid?

Bemærk, at ud over træningsintensiteten kan hjertemedicin, blodtryk, mentaltilstand, astma, åndedræt, osv. samt visse energidrikke, alkohol og nikotin påvirke din puls.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på din krops reaktioner under træningen. Hvis du oplever uventet smerte eller bliver meget træt under træningen, bør du stoppe eller fortsætte med en lavere intensitet.

Bemærk! Hvis du bruger en pacemaker, defibrillator eller anden indopereret elektronisk enhed, kan du bruge Polar-produkter. I teorien bør det ikke være muligt, at Polar-produkter skaber interferens for en pacemaker. I praksis findes der ingen rapporter, som indikerer, at nogen nogensinde har oplevet interferens. Vi kan dog ikke udstede en officiel garanti for vores produkters egnethed med alle pacemakere og andre indopererede enheder, såsom defibrillatorer, pga. det store udvalg af tilgængelige enheder. Hvis du er i tvivl, eller hvis du oplever ubehag, mens du bruger Polar-produkter, bedes du henvende dig til din læge eller kontakte producenten af den indopererede elektroniske enhed for at fastslå, at det er sikkert i dit tilfælde.

Hvis du er allergisk over for materiale, der kommer i kontakt med huden, eller hvis du har mistanke om, at du vil få en allergisk reaktion ved at benytte produktet, bedes du læse listen over materialer i Tekniske specifikationer. For at undgå hudreaktion med pulsmåleren kan den bæres uden på en t-shirt, men denne skal gennemfugtes godt under elektroderne for at sikre problemfri benyttelse.

Den kombinerede påvirkning af fugt og intens slid kan resultere i, at der kommer farve af fra pulsmålerens overflade, hvilket kan give pletter på tøj. Hvis du bruger parfume, solcreme eller insektbalsam på din hud, skal du sørge for, at den ikke kommer i kontakt med træningsenheden eller pulsmåleren. Undgå tøj med farver, der kan smitte af på træningsenheden (især træningsenheder med lyse/klare farver), når du har dem på sammen.

Distrahering

Hvis du betjener et smartur, mens du kører bil, cykler eller endda løber eller går, kan det distrahere dig fra dine omgivelser og forårsage en farlig situation. Vi anbefaler, at du undgår at betjene Polar M600 under omstændigheder, hvor det kan udgøre en risiko for din sikkerhed. Du skal desuden overholde lokale love og bestemmelser, der forbyder eller begrænser brugen af elektroniske enheder, f.eks. mens du kører.