Du er her: Træning med Polar > Menustruktur for Polar-app

Polar-appmenu


Træning

Det er her, du starter dine træningspas. Åbn Træning for at se en liste over de sportsprofiler, du har i Polar-appen. Det er her, du kan vælge den sportsgren, du ønsker at udføre.

Du kan redigere valget af sportsprofiler, du ser i Polar-appen på din M600, enten i Polar Flow-appen eller i Polar Flow-webservicen. Tryk på Sportsprofiler i mobil-appens menu. Eller gå ind på flow.polar.com, klik på dit navn øverst til højre, og vælg Sportsprofiler. I både mobil-appen og webservicen kan du tilføje og fjerne sportsgrene og omorganisere listen for at gøre dine yndlingssportsgrene let tilgængelige på din M600.

For at gå i gang med træningen skal du vente på, at din puls bliver vist ved siden af sportsikonet. Hvis din valgte sportsprofil understøtter GPS-måling, vises GPS-ikonet også. Den grønne cirkel omkring GPS'en holder op med at rotere, når GPS-signalet er fundet. Tryk på forsideknappen, eller tryk på ikonet for at vælge sportsgrenen, og så begynder træningspasset.


Min dag

Du kan se udviklingen af din daglige aktivitet på startskærmen af din M600, når du bruger Polars egne urdisplay, som f.eks. "Polar Jumbo". I Min dag kan du se din daglige aktivitet mere detaljeret og dine træningspas for den pågældende dag.

Åbn Min dag for at se din aktivitetsstatus NU. Her kan du se den procentdel, du har opnået af dit daglige aktivitetsmål indtil videre. Din udvikling vises også i aktivitetslinjen, der bliver opfyldt gradvist. Du kan også se det antal skridt, du har taget indtil videre, den distance, du har tilbagelagt indtil videre, og de kalorier, du har forbrændt.

Rul menuen Min dag for at se de træningspas, du har udført i løbet af dagen, og eventuelle planlagte træningspas, du har oprettet for dagen, i Polar Flow-webservicen eller i Flow-appen. Du kan åbne de tidligere træningspas for at se dem mere detaljeret.


Min puls

Her kan du hurtigt kontrollere din aktuelle puls uden at starte et træningspas. Stram bare armbåndet, tryk på ikonet, og så får du vist din aktuelle puls på et øjeblik.

Swipe til højre for at afslutte Polar-appens menu, eller tryk på tænd/sluk-knappen på siden for at afslutte startskærmen.


Synkronisér

Gælder kun for Polar M600, som er parret med en iPhone

Polar-appen på din M600 synkroniserer automatisk dine trænings- og aktivitetsdata med Polar Flow-appen, efter du har udført et træningspas. Men hvis du ikke træner med Polar-appen og vil se dine aktivitetsdata i mobil-appen, skal du anvende den manuelle synkronisering. Du kan gøre dette ved at trykke på ikonet Synkronisering.. Din M600 viser Syncing (Synkronisering) under og Completed (Afsluttet) efter en vellykket synkronisering.

Når Polar-appen på din M600 synkroniseres med mobil-appen, synkroniseres dine aktivitets- og træningsdata også automatisk gennem en internetforbindelse til webservicen.