Du er her: Træning med Polar > Planlægning af din træning

Planlægning af din træning

Du kan planlægge din træning og oprette personlige træningsmål for dig selv i Polar Flow-webservicen eller i Polar Flow-appen.

Opret en træningsplan med Sæsonplanlægger

Sæsonplanlægger i Flow-webservicen er et fantastisk værktøj til at oprette en skræddersyet årlig træningsplan. Uanset hvad dit træningsmål er, hjælper Polar Flow dig med at oprette en omfattende plan til at nå det. Du finder værktøjet Sæsonplanlægger i fanen Programmer i Polar Flow-webservicen.

Polar Flow for Coach er en gratis ekstern træningsplatform, som giver din træner mulighed for at planlægge hver eneste detalje af din træning fra fulde sæsonplaner til individuelle træningspas.

Opret et træningsmål i Polar Flow-appen og -webservicen

Bemærk, at træningsmålene skal synkroniseres med dit ur med FlowSync eller via Flow-app, inden du kan bruge dem. Dit ur giver dig vejledning til at nå dit mål under træningen.

Sådan opretter du et træningsmål i Polar Flow-webservicen:

 1. Gå ind på Dagbog, og klik på Tilføj > Træning.
 2. Gå til Tilføj træningsmål, og vælg Sport, indtast Målnavn (maks. 45 cifre), Dato og Tid samt evt. Noter (valgfri), du ønsker at tilføje.

Vælg derefter din type træningsmål blandt følgende:

Varighedsmål

Vælg en varighed for dit mål i timer og minutter.

 1. Vælg Varighed.
 2. Indtast varigheden.
 3. Klik på Føj til favoritter , hvis du ønsker at føje målet til din liste over favoritter.
 4. Klik på Gem for at tilføje målet i din Dagbog.

Distancemål

Vælg en distance for dit mål i kilometer eller mil.

 1. Vælg Distance.
 2. Indtast distancen.
 3. Klik på Føj til favoritter , hvis du ønsker at føje målet til din liste over favoritter.
 4. Klik på Gem for at tilføje målet i din Dagbog.

Kaloriemål

Vælg et mål basereret på, hvor mange kalorier du vil brænde i løbet af dit træningspas.

 1. Vælg Kalorie.
 2. Indtast mængden af kalorier.
 3. Klik på Føj til favoritter , hvis du ønsker at føje målet til din liste over favoritter.
 4. Klik på Gem for at tilføje målet i din Dagbog.

Intervalmål

Vælg et mål baseret på et intervaller. Indarbejd nogle træningsfaser af høj intensitet og restitutionsperioder af lav intensitet i dit træningspas for at give din rutine et boost.

 1. Vælg Interval.
 2. Klik på Gentag faser for at låse op for standardintervalmålet, hvis du vil.
  Du kan redigere hver fase ved at klikke på penneikonet til højre: Vælg Navn og Varighed/Distance for hvert interval, Manuel eller Automatisk for næste intervalstart, og Vælg intensitet. Klik derefter på Udført. Du kan gå tilbage til at redigere de faser, du har tilføjet, ved at klikke på penneikonet.
 3. Klik på Føj til favoritter , hvis du ønsker at føje målet til din liste over favoritter.
 4. Klik på Gem for at tilføje målet i din Dagbog.

Intervalmål

Du kan opdele dit træningspas i faser og indstille en anden varighed og intensitet for hver enkelt af dem. Denne er f.eks. til at oprette et intervaltræningspas og tilføje korrekte opvarmnings- og nedkølingsfaser til det.

 1. Vælg Interval.
 2. Vælg enten Opret ny eller Brug skabelon.
  • Oprettelse af ny: Føj intervaller til dit mål. Klik på Varighed for at tilføje et interval baseret på varighed, eller klik på Distance for at tilføje et interval baseret på distance. Vælg Navn og Varighed/Distance for hvert interval, Manuel eller Automatisk for næste intervalstart, og Vælg intensitet. Klik derefter på Udført. Du kan gå tilbage til at redigere de intervaller, du har tilføjet, ved at klikke på penneikonet.
  • Sådan bruger du skabelonen: Du kan redigere skabelonintervallerne ved at klikke på penneikonet til højre. Du kan tilføje flere faser til skabelonen, som anvist herover, for at skabe et nyt intervalmål.
 3. Klik på Føj til favoritter for at føje målet til din liste over favoritter.
 4. Klik på Gem for at tilføje målet i din Dagbog.

Favoritter

Hvis du har oprettet et mål og føjet det til dine favoritter, kan du bruge det som et planlagt mål.

 1. Klik i din Dagbog+Tilføj på den dag, hvor du vil bruge en favorit som et planlagt mål.
 2. Klik på Favoritmål for at åbne en liste over dine favoritter.
 3. Klik på den favorit, du vil bruge.
 4. Derefter føjes favoritten til din dagbog som et planlagt mål for dagen. Den planlagte tid for træningsmålet er som standard kl. 18.00. Hvis du vil ændre detaljerne for træningsmålet, skal du klikke på målet i din Dagbog og modificere det som ønsket. Klik derefter på Gem for at opdatere ændringerne.

Hvis du vil bruge en eksisterende Favorit som en skabelon for et træningsmål, skal du gøre følgende:

 1. Gå ind på Dagbog, og klik på Tilføj > Træning.
 2. I visningen Tilføj træningsmål skal du klikke på Favoritmål. Dine træningsfavoritter vises.
 3. Klik på den Favorit, der skal bruges som skabelon for dit mål.
 4. Vælg Sport, indtast Målnavn (maks. 45 cifre), Dato og Tid samt evt. Noter (valgfri), du ønsker at tilføje.
 5. Modificer favoritten som ønsket. Hvis målet redigeres i denne visning, påvirker det ikke det originale favoritmål.
 6. Klik på Føj til dagbog for at tilføje målet i din Dagbog.

Synkroniser målene til dit ur

Husk at synkronisere træningsmålene til dit ur fra Flow-webservicen gennem FlowSync eller Flow-app. Hvis du ikke synkroniserer dem, er de kun synlige i dagbogen eller listen over favoritter på Flow-webservicen.

Der er oplysninger om start af et træningspas under Start et træningspas