Du er her: Træning med Polar > Træning med Polar-app > Afbrydelse/stop af et træningspas

Afbrydelse/stop af et træningspas

Sådan afbryder du et træningspas midlertidigt


  • Tryk på forsideknappen og hold den nede.

ELLER

  • Swipe til højre på træningsvisningen for at finde og trykke på pauseikonet.

Du kan se træningsopsummeringen i pausetilstanden ved at swipe til venstre.


Sådan fortsætter du et træningspas, der er midlertidigt afbrudt


  • Tryk på det grønne pileikon.

Sådan stopper du et træningspas


  • Under træning eller i pausetilstand skal du trykke på forsideknappen og holde den nede, indtil den grønne tæller har talt helt ned.

ELLER

  • I pausetilstanden skal du trykke på det røde stopikon for at afslutte optagelsen.