Du er her: Træning med Polar > Parring af Polar-appen med en pulsmåler

Parring af Polar-appen med en pulsmåler

I sportsgrene, hvor det er mere udfordrende at holde sensoren stille på dit håndled, eller hvor du har tryk eller bevægelse i musklerne eller senerne nær sensoren, anbefaler vi at bruge en Polar pulsmåler med en bryststrop for at få bedre målinger af din puls.

Polar-træningsappen på din M600 er kompatibel med Bluetooth®-pulsmålere, som f.eks. Polar H6 og H7.

Bluetooth®-pulsmåleren skal parres med Polar-appen, hvis de skal fungere sammen. Parringen tager kun nogle få sekunder og sikrer, at Polar-appen kun modtager signaler fra dine sensorer og enheder, og giver mulighed for en gruppetræning, der er fri for forstyrrelser. Sørg for at udføre parringen derhjemme, inden du deltager i en begivenhed eller et løb, for at forhindre forstyrrelser fra andre enheder.

Sådan parrer du en Polar Bluetooth®-pulsmåler med Polar-appen på din M600

 1. Tag pulsmåleren på.

 • Fugt stroppens elektrodeområder.
 • Fastgør sendermodulet til stroppen.
 • Juster stroppens længde, så den sidder tæt, men behageligt. Fastgør stroppen omkring brystet, lige under brystmusklerne, og fastgør hægten til den anden ende af stroppen.
 • Kontroller, at de fugtige elektrodeområder har god kontakt med huden, og at Polar-logoet på sendermodulet sidder midt på brystkassen og vender opad.
 1. Åbn Polar-appen på M600 ved at trykke på forsideknappen. (Du skal først afslutte eventuelle andre apps først.)
 2. Tryk på Træning eller tryk på forsideknappen for at åbne listen over sportsprofiler på din M600.
 3. Du vil blive bedt om at parre din M600 med din pulsmåler. Du ser din pulsmålers enheds-ID, f.eks. Par Polar H7 XXXXXXXX.
 4. Acceptér anmodningen om parring ved at trykke på fluebensikonet.
 5. Du ser H7 tilsluttet, når din pulsmåler er parret med dit smartur. Hjerteikonet begynder også at vise din puls, og cirklen omkring pulsen skifter fra grøn til blå.

Når du bruger en Polar Bluetooth®-pulsmåler, måler Polar-appen ikke pulsen fra dit håndled.

Sådan fjerner du parringen af en Polar Bluetooth®-pulsmåler med Polar-appen

 1. Gå ind på flow.polar.com.
 2. Klik på dit navn øverst til højre, og vælg Produkter.
 3. Du ser en liste over dine Registrerede produkter. Klik på Fjern ved siden af din pulsmåler for at fjerne parringen af den med enhederne.

Kobl sendermodulet fra bryststroppen, og skyl stroppen under rindende vand efter hvert træningspas. Sved og fugt kan holde pulsmåleren aktiveret, så du skal også huske at tørre den.