Du er her: Indstillinger > Meddelelsesindstillinger

Meddelelsesindstillinger på M600


Du kan ændre indstillingen for, hvor længe du vil have, at forhåndsvisningerne af meddelelser bliver vist på skærmen af din M600.

Sådan ændrer du indstillinger for forhåndsvisning af meddelelser

 1. Naviger til appen Indstillinger, og find og tryk på Meddelelser.
 2. Tryk på Forhåndsvisninger af meddelelser.
 3. Tryk for at vælge den indstilling, du vil bruge. Du kan vælge mellem Høj (Vis altid), Normal (vis i 5 sek.) og Fra (Vis aldrig).

Du kan slå alle meddelelser fra ved at slå tilstanden Forstyr ikke til.

Sådan slår du Forstyr ikke-tilstanden til på din M600

 1. Sørg for, at displayet på din M600 er aktivt, og at du er på startskærmen.
 2. Swipe ned fra toppen af skærmen for at få adgang til menuen Hurtigindstillinger.
 3. Tryk på ikonet Forstyr ikke.

Se, hvordan du kan slå alle meddelelser fra samt displayet, f.eks. om natten, ved at aktivere theater mode (teatertilstand).


Du kan ændre indstillingen for hvilken type meddelelser, du vil modtage, selv hvis du har Forstyr ikke-tilstanden slået til.

Sådan redigerer du Forstyr ikke-tilstanden

 1. Naviger til appen Indstillinger, og find og tryk på Meddelelser.
 2. Tryk på Forstyr ikke, med mindre...
 3. Tryk for at vælge den indstilling, du vil bruge. Du kan vælge at blive afbrudt, når du modtager Opkald fra favoritter eller Påmindelser, når du har Begivenheder i din kalender, eller når du har indstillet Alarmer til at gå i gang.

Meddelelser fra den parrede telefon

Mange af de meddelelser, du ser på din parrede telefon, vises også på M600. Din M600 bruger meddelelsesindstillingerne, du har indstillet for appsene på din telefon. Hvis du har givet en app tilladelse til at vise meddelelser på din telefon, kan du også få en meddelelse til dit smartur. Dit ur vibrerer kun i forbindelse med meddelelser og udsender ingen lyd. Når du afviser en meddelelse på dit smartur, bliver den også afvist på din telefon, og omvendt.


Du kan styre hvilke apps på din telefon, der har tilladelse til at sende meddelelser til din M600.

Sådan blokerer du apps

 1. Åbn Wear OS by Google-appen på din telefon, og tryk på ikonet for Settings (Indstillinger).
 2. Tryk på Block(ed) app notifications (Blokerede app-meddelelser)
 3. På Android-telefoner: Tryk på plus-ikonet, og vælg hvilken som helst app fra listen for at tilføje den på den blokerede liste.
 4. På iPhones: Tryk på + Add apps to block list (+ Tilføj apps på blokeringsliste), og vælg hvilken som helst app fra listen for at tilføje den på den blokerede liste. Tryk på DONE (Udført) for at gemme ændringerne.

Sådan fjerner du blokeringen af en app

 1. Åbn Wear OS by Google-appen på din telefon, og tryk på ikonet for Settings (Indstillinger).
 2. Tryk på Block(ed) app notifications (Blokerede app-meddelelser).
 3. På Android-telefoner: Tryk på X'et ved siden af den app, du vil fjerne blokeringen af.
 4. På iPhones: Tryk på EDIT (Rediger) og UNBLOCK (Fjern blokering) ved siden af den app, du vil fjerne fra listen over blokerede apps. Tryk til sidst på DONE (Udført).

Sådan justerer du vibrationsstyrken for underretninger

 1. Naviger til appen Indstillinger.
 2. Tryk på Apps og underretninger.
 3. Tryk på Vibrationsmønster.
 4. Vælg vibrationsstyrke: Normal, Lang eller Dobbelt.

Se brugervejledningen til din telefon for yderligere oplysninger om indstillinger for app-meddelelser.


Gælder kun for Polar M600, som er parret med en Android-telefon

Når din Android-telefon er forbundet til din M600, kan du slå lyden fra på telefonen, så advarsler og opkald ikke vibrerer på begge enheder. Du vil også stadigvæk se meddelelserne på din telefon.

Sådan slår du lyden fra for en tilsluttet telefon

 1. Åbn Wear OS by Google-appen på din telefon, og tryk på ikonet for Settings (Indstillinger).
 2. Under Generelle indstillinger skal du bruge knappen til at aktivere Sæt telefonen på lydløs, mens du har uret på.