Du er her: Brug af M600 > M600 Brugervejledning | Menustruktur

Menustruktur

Startskærm

Startpunktet for at komme rundt i dit smartur er startskærmen. På startskærmen kan du se det aktuelle klokkeslæt. Afhængigt af urdisplayet kan du også se andre oplysninger. Find ud af mere under Urdisplay-indstillinger.

På startskærmen kan du se meddelelser, der giver dig forskellige slags vigtige oplysninger, og du kan desuden se statussen af din M600. Se Statusikoner for at finde ud af mere om de forskellige statusser.

Du kan hurtigt komme ind på startskærmen fra hvor som helst i din M600 ved at trykke på tænd/sluk-knappen på siden eller ved at ryste dit håndled. Se Sådan navigerer du i M600 for at finde ud af mere om, hvordan du kommer rundt i dit smartur.


Menuen Hurtigindstillinger

Du kan trække menuen Hurtigindstillinger ned fra toppen af startskærmen, hvor du finder følgende indstillinger:

Flytilstand: tryk for at slå flytilstand til og fra.

Teatertilstand: tryk for at slå displayet helt fra.

Forstyr ikke-tilstand: tryk for at slå lyden fra for meddelelser på din M600.

Indstillinger: tryk for at åbne appen Indstillinger.


Apps-menu

Apps-menuen viser ikoner for alle appsene, der er i brug på din M600.


Sådan åbner du apps-menuen

  • Tryk på tænd/sluk-knappen på siden.

Sådan åbner og bruger du apps

  • Du kan begynde at bruge en app ved at trykke på dens ikon i apps-menuen.

ELLER

  • Du kan også åbne en app, når startskærmen er aktiv, ved at sige "Ok Google, open (the app's name)" (Ok Google, åbn (appens navn)).

Se Apps-menu for flere oplysninger om standard-appsene på din M600.