Du er her: Træning med Polar > Træning med Polar-app > Under træning

Under træning

Træningsvisninger

Sådan browser du gennem træningsvisningerne

 • Swipe skærmen op eller ned.

ELLER

 • Svirp dit håndled ind og ud.

Se videovejledningen om, hvordan du navigerer i Polar-appen under træning.

Den information, du kan se på træningsvisningerne, afhænger af redigeringen af den valgte sportsprofil. Du kan definere indstillingerne for hver sportsprofil i Polar Flow-appen eller i Polar Flow-webservicen.

Dine træningsvisninger kan f.eks. have følgende oplysninger:


Din aktuelle puls
ZonePointer-pulsen
Varigheden af træningspas


Distance dækket under træningspasset indtil videre
Dit aktuelle tempo
Klokkeslæt
Kalorier forbrændt indtil videre under træning


Visning af automatisk omgang

Gælder, hvis du har indstillingen for automatisk omgang slået til i den valgte sportsprofil. Få flere oplysninger om, hvordan du ændrer indstillingerne af sportsprofiler, under Sportsprofiler i Polar Flow-webservice eller Sportsprofiler i Polar Flow-app på Polar-supportsiderne.

Sådan ser du visningen af automatisk omgang

 • Swipe til venstre på træningsvisningen.

Sådan ser du de forrige omgange

 • Swipe omgangvisningen op.

Afhængigt af dine indstillinger for automatisk omgang, viser din omgangsvisning:


Omgangsvarighed eller omgangsdistance
Gennemsnitshastighed eller -tempo
GennemsnitspulsFunktioner under træning

Du kan markere en omgang manuelt under træning.

Sådan markerer du en omgang

 • Tryk på forsideknappen.

Hvis du markerer den første manuelle omgang, oprettes der en manuel omgangsvisning i din Polar-app for det pågældende træningspas.

Du kan også bruge den automatiske omgangsindstilling. I Polar Flow-webservicen skal du redigere sportsprofilindstillingerne under Grundlæggende og enten indstille Automatisk omgang til Omgangs-distance eller Omgangs-varighed. Hvis du vælger Omgangs-distance, skal distancen indstilles, hvorefter hver omgang markeres. Hvis du vælger Omgangs-varighed, skal varigheden indstilles, hvorefter hver omgang markeres.


Du kan forhindre displayet i at blive slukket under træning.

Sådan holdes displayet tændt

 1. Swipe ned fra toppen af skærmen.
 2. Hvis du lytter til musik fra den telefon, du har parret med din M600 eller fra Google Play Music-appen på din M600, under træningen, vil visningen til styringen af musik være den første visning, du ser. Derefter skal du swipe til venstre for at finde visningen Baggrundslys.

 3. Tryk på det overstregede lyspæreikon for at slå Baggrundslys TIL for det aktuelle træningspas.

Du skal slå Baggrundslys til separat for hvert træningspas.

Hvis displayet holdes tændt under træningen, reduceres batteriets driftstid i din M600 betydeligt: med automatisk lysstyrke på skærmen reduceres driftstiden gennemsnitligt til 5 timers træningstid, og i lyse omgivelser, hvor skærmens kontrastniveau er højest, kan driftstiden blive reduceret til 3 timers træning.


Du kan slå berøringsskærmen fra i Polar-appen, mens du træner.

Sådan låser du berøringsskærmen

 1. Swipe ned fra toppen af skærmen.
 2. Swipe til venstre for at finde visningen Skærmlås.
 3. Tryk på ikonet for åben lås for at slå Skærmlås TIL for det aktuelle træningspas.

Du skal slå skærmlåsen til separat for hvert træningspas.

Skærmlås TIL slår kun berøringsskærmen fra i Polar-appen. Du kan stadigvæk svirpe dit håndled ind og ud for at rulle træningsvisningerne eller de automatiske eller manuelle omgangsvisninger, afhængigt af hvilken visning der var åben, da du låste berøringsskærmen.

Du kan stadigvæk bruge berøringsskærmen til at navigere i smarturet. Du skal bare først gå ud af Polar-appen ved at trykke på tænd/sluk-knappen på siden. Du kan vende tilbage til den låste visning af Polar-app ved at trykke på kortet Måling i gang på hjemmeskærmen af M600 eller ved at trykke på forsideknappen af din M600.

Sådan låser du op for berøringsskærmen

 1. Tryk hvor som helst på den låste skærm. Du ser et låseikon og teksten Swipe ned fra toppen af skærmen.
 2. Swipe ned fra toppen af skærmen.
 3. Tryk på låseikonet for at slå Skærmlås FRA.

Hvis du lytter til musik fra den telefon, du har parret med din M600, eller fra Google Play Music-appen på din M600, kan du styre musikken uden at gå ud af Polar-appen under træning.

Sådan styrer du musik

 • Swipe ned fra toppen af skærmen for at finde musikkontrolfunktionerne.

Se sitet Hjælp til Wear OS by Google for anvisninger til, hvordan du lytter til musik på M600 uden at have din telefon med dig.


Du kan springe intervaller over under træning ved brug af et intervaltræningsmål.

Sådan springer du intervaller over

 1. Swipe op fra bunden af skærmen i visningen af træningsmål for at se en liste over de forskellige intervaller i træningsmålet.
 2. Spring det aktuelle interval over ved at trykke på næste-ikonet til venstre.

Sådan afslutter du Polar-appen uden at stoppe dit træningspas

 • Tryk på tænd/sluk-knappen på siden af din M600.

ELLER

 • Ryst dit håndled.

Når du afslutter Polar-appen under træning, ser du meddelelsen Træning aktiveret. Du kan skjule meddelelsen ved at swipe den ned eller ved at trykke på tænd/sluk-knappen på siden. Nu kan du navigere og bruge M600 som normalt.


Sådan vender du tilbage til dit træningspas

 • Swipe op fra bunden af startskærmen for at se meddelelsen Træning aktiveret, og tryk på den.

ELLER

 • Tryk på forsideknappen af din M600.

Opsummering af træning under træning

Sådan ser du visningen af træningsopsummering

 • Swipe til venstre. Visningen af træningsopsummering er længst til højre.

Afhængigt af den sportsprofil, du bruger, vil visningen Opsummering vise nogle eller alle følgende oplysninger

Klokkeslæt

Varighed af træningspas

Tilbagelagt distance (Hvis relevant for din sportsgren)

Gnm. puls

Maks. puls

Gennemsnitshastighed eller -tempo (Hvis relevant for din sportsgren)

Maksimumhastighed eller -tempo (Hvis relevant for din sportsgren)

Gennemsnitlig kadence

Maksimal kadence

Maksimumhøjde

Opstegne meter/fod

Nedstegne meter/fod

Forbrændte kalorier

Procentvis forbrændte kalorier, der er blevet forbrændt fra fedt

Tid, der er brugt i forskellige pulszoner