Du er her: Træning med Polar > Favoritter

Favoritter

Du kan lagre og styre dine foretrukne træningsmål på Flow-webservicen i Favorites (Favoritter). Polar-appen på din M600 kan have højst 20 favoritter ad gangen. Du kan finde dine favorittræningsmål på Polar-appen ved at swipe til venstre fra listen over sportsprofiler under Træning. Hvis du har over 20 favoritter på webservicen, overføres de første 20 på listen til Polar-appen under synkronisering. Du kan ændre rækkefølgen af dine favoritter ved at trække og indsætte dem i webservicen. Vælg den favorit, du ønsker at flytte, og træk den til det ønskede sted på listen.


Styring af dine foretrukne træningsmål på Flow-webservicen

Sådan tilføjer du et træningsmål i Favoritter

  1. Opret et træningsmål.
  2. Klik på Føj til favoritter, inden du vælger Gem for det nye træningsmål.

Målet føjes til dine favoritter

ELLER

  1. Åbn et eksisterende mål fra din Dagbog.
  2. Klik på Føj til favoritter.

Målet føjes til dine favoritter.

Sådan redigerer du en favorit

  1. Klik på favoritikonet øverst til højre ved siden af dit navn. Alle dine favorittræningsmål vises.
  2. Klik på den favorit, du vil redigere, og klik derefter på Rediger.
  3. Klik på Opdatér ændringer, når du har lavet alle de nødvendige ændringer.

Sådan fjerner du en favorit

  1. Klik på favoritikonet øverst til højre ved siden af dit navn. Alle dine favorittræningsmål vises.
  2. Klik på sletteikonet øverst til højre af træningsmålet for at fjerne det fra favoritlisten.

Se Planlægning af din træning for anvisninger til, hvordan du bruger en favorit som et planlagt træningspas, og se Start af et træningspas for, hvordan du starter et træningspas med et mål.