Du er her: Kom i gang > Opladning af M600

Opladning af M600

M600 har et indvendigt, genopladeligt batteri. Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser. Du kan oplade og aflade batteriet over 300 gange, inden der sker et bemærkelsesværdigt fald i dets kapacitet. Antallet af opladningscyklusser varierer også alt efter anvendelses- og driftsbetingelserne.

Du kan oplade din M600 gennem en computers USB-port med det opladningskabel, der fulgte med i salgspakken.

Du kan oplade batteriet gennem en stikkontakt. Når du oplader det i en stikkontakt, skal du bruge en USB-strømadapter (følger ikke med i produktsættet). Hvis du bruger en USB-strømadapter, skal du sørge for, at adapteren er markeret med "output 5Vdc", og at den leverer mindst 500 mA. Brug kun en passende sikkerhedsgodkendt USB-strømadapter (markeret med "LPS", "Limited Power Supply", "UL listed" eller “CE”).

Oplad ikke Polar-produkter med en 9 volt-oplader. Hvis du bruger en 9 volt-oplader, kan det beskadige dit Polar-produkt.

Kablets magnetende klikker på plads i opladningsporten på din M600, når den er sluttet korrekt til dit smart-ur. M600 vibrerer kortvarigt, når opladningen begynder. Hvis smarturet er tændt, når du sætter det til opladning, vises der et lille lynikon på startskærmen af din M600. Du kan se batteriets opladningsniveau på dit ur ved at swipe ned fra toppen af startskærmen. Hvis smarturet er slukket, når du sætter det til opladning, begynder en animation for batteriikonet at blive fyldt op på displayet. Når batteriikonet er fuldt, er M600 helt opladet. Det kan tage op til to timer at lade et tomt M600-batteri helt op.

  1. Håndledsbaserede pulsmålersensorer
  2. Opladningsport

Når du har færdig med at oplade batteriet i din M600, skal du tage opladningskablet ud af din computers USB-port eller stikkontaktsadapteren. Hvis opladningskablet bliver ved med at være sluttet til en strømkilde, tilstrækker kablets magnetende genstande med indhold af jern og kan kortslutte, hvilket muligvis kan forårsage kredsløbsbeskadigelse, overophedning, brand eller eksplosion.

Lad ikke batteriet være helt afladet i en længere tid, og lad det heller ikke være helt opladet hele tiden, da det muligvis kan påvirke batteriets levetid. Oplad desuden ikke batteriet ved temperaturer på under 0 °C eller over +40 °C, eller når opladningsporten er våd eller svedig. Hvis opladningsporten på din M600 er blevet våd, skal den tørre, inden opladningskablet tilsluttes.


Batteriets driftstid

Batteriets driftstid er

  • 2 dage / 8 timers træning på M600 parret med en Android-telefon.
  • 1,5 dag / 8 timers træning på M600 parret med en iPhone.

Driftstiden afhænger af mange faktorer, som f.eks. temperaturen i de omgivelser, hvor du bruger din M600, de anvendte funktioner, om skærmen er i tilstanden Always-on (Altid tændt) samt batteriets aldring. Driftstiden mindskes betydeligt ved temperaturer, der befinder sig et godt stykke under frysepunktet. Hvis M600 bæres under overtøjet, hjælper det med at holde den varmere og øger driftstiden.

Meddelelse om lavt batteri

Når du ser, at batteriets opladning i M600 falder til 15 % eller derunder, vil du se en meddelelse, som angiver opladningsniveauet og statussen af batterisparetilstanden. Du kan trykke på meddelelsen for at Slå batteribesparelse til/fra. Batterisparetilstanden slås automatisk til, når batteriets opladningsniveau når ned på 5 %.

Eftersom GPS-målingen IKKE er slået til i batterisparetilstanden, får du en meddelelse, hvis batterisparetilstanden er slået til, når du skal til at starte træningen med Polar-appen, eller hvis batteriet falder til under 5 %, mens du træner.

Når displayet ikke aktiveres med en håndledsbevægelse eller ved at trykke på tænd/sluk-knappen på siden, er batteriet tomt, og M600 er gået i dvaletilstand. I så fald skal du oplade din M600. Hvis batteriet er helt tomt, kan det tage et stykke tid, inden opladningsanimationen vises på displayet.

Du kan hurtigt se hvor meget batteri, der er tilbage i din M600, ved at swipe ned fra toppen af startskærmen.