Du er her: Polar-funktioner > Kadence fra håndleddet

Kadence fra håndleddet

Kadence fra håndleddet giver dig mulighed for at få din løbekadence uden en separat skridttæller. Din kadence måles med et indbygget accelerometer fra dine håndledsbevægelser.

Kadence fra håndleddet er tilgængelig i følgende sportsgrene: Gang, jogging, løb, landevejsløb, orienteringsløb, trailløb, løb på løbebånd og ultraløb.

For at se din kadence under et træningspas skal du gå til Polar Flow-app > Sportsprofiler > trykke på den sportsprofil, du vil redigere > Skift indstillinger / Rediger > og tilføje Løbekadence til Træningsvisninger af den sportsprofil, du bruger, når du løber. Du kan også ændre sportsprofilindstillingerne i Polar Flow-webservicen > Sportsprofiler > Rediger. Du vil se din gennemsnitlige og maksimale kadence efter træningspasset i træningsopsummeringen i Polar-appen på din M600 og i Polar Flow-appen og Polar Flow-webservicen.

For at få denne funktion skal du som minimum have Polar-app version 1.4 på din M600 parret med Android-telefon eller som minimum Polar-app version 2.0 på din M600 parret med iPhone.

Få flere oplysninger om at anvende løbekadence i din træning fra Polar-supportsider.