Du er her: Brug af M600 > Sådan navigerer du i M600 > Knapfunktioner

Knapfunktioner på M600

Polar M600 har to knapper: forsideknappen og tænd/sluk-knappen på siden.

 1. Forsideknap
 2. Tænd/sluk-knap på siden
 3. Berøringsskærm

Forsideknap

Forsideknappen er en praktisk måde at bruge Polar-appen på i dit træningspas. Du kan bruge forsideknappen til:

 • Hurtigt at åbne Polar-appen fra startskærmen.
 • Åbne Træning i Polar-appmenuen.
 • Vælge den sportsgren, du ønsker at udføre, og starte træningspasset på listen over sportsprofiler.
 • Markere en manuel omgang under træning.
 • Afbryde træningspasset midlertidigt.
 • Stoppe træningspasset.
 • Afslutte Polar-appen efter træning.

Få flere oplysninger under Sådan navigerer du i Polar-appen.

Forsideknappen er forudindstillet til at navigere i Polar-appen på din M600. Du kan om ønsket ændre den app, du vil have knappen i bunden til at starte. Gå på din M600 ind under Indstillinger > Tilpasning > Tilpas hardware-knap > Bund > find din foretrukne app, og tryk på den.


Tænd/sluk-knap på siden

Tænd/sluk-knappen på siden har adskillige funktioner:

 • Tryk én gang på knappen for at aktivere skærmen af din M600.
 • Tryk én gang på knappen på den aktive startskærm for at åbne apps-menuen.
 • Tryk én gang på knappen for at åbne startskærmen fra hvilket som helst sted i smarturet.
 • Tryk én gang på knappen, når uret er i teatertilstand, for at slå skærmen til igen.
 • Tryk på knappen og hold den nede, indtil uret vibrerer, for at åbne Google Assistant.
 • Tryk på knappen og hold den nede, indtil skærmen slukkes, for at slukke for dit smartur.
 • Når M600 er slukket, skal du trykke på knappen og holde den nede for at tænde for M600.
 • Tryk på knappen og hold den nede, indtil du ser Polar-logoet, for at genstarte smarturet.